Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepassid

Periood Aine Nimetus Õpetaja
Botaanika välipraktika Botaanika suvepraktika Urmas Tokko
Meditsiinipraktika Meditsiini ja tervishoiu alused 3. kursus,praktika Urmas Tokko
Meditsiinipraktika Meditsiini ja tervishoiu alused 6. kursus,praktika Urmas Tokko
1 Kehaline kasvatus Saalihoki Aune Altmäe, Aleksandr Popenov, Juhendaja Geio Heil
1 Füüsika Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika. Agnes Vask
1 Kirjandus Uuem kirjandus Helle-Mari Märtson
1 Füüsika Elektromagnetism Agnes Vask
1 Eesti keel Teksti keel ja stiil Maiu Nurka
1 Geograafia Geograafia III kursus – Maa kui süsteem Sirje Summel
1 Geograafia Geograafia I kursus Rahvastik ja majandus Sirje Summel
1 Eesti keel Praktiline eesti keel I Maiu Nurka
1 Eesti keel Praktiline eesti keel II Maiu Nurka
1 Lai matemaatika Arvuhulgad. Avaldised Helgi Suurmets
1 Lai matemaatika Vektor tasandil. Joone võrrand. Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika Helgi Suurmets
1 Lai matemaatika Funktsiooni tuletis ja selle rakendusi Helgi Suurmets
1 Vene keel (B1) Vene keel B 1 keeleoskustamel 11. klass III kursus Marika Nikitkina
1 Vene keele ABC Vene keele ABC Marika Nikitkina
1 Ajalugu Üldajalugu Marko Kuura
1 Ühiskonnaõpetus Ühiskonnaõpetus I (ühiskonna areng ja demokraatia) Marko Kuura
1 3D modelleerimine 3D modelleerimine II Ave Kodar
1 Inglise keel (B2) Inglise üldkeel VI Mait Samuel
1 Psühholoogia Psühholoogia Birgit Malken
1 Inglise keel (B2) Inglise üldkeel VI Mait Samuel
1 Saksa keel (B1) Saksa keel 3.kursus Ingrid Urb
1 Inglise keele lisakursus (C1) Inglise keele lisakursus (C1) Mait Samuel
1 Ajalugu Eesti ajalugu I Liia Vijand-Lind
1 Lai matemaatika Arvuhulgad ja avaldised Nele Mäemuru
1 Füüsika Energia Agnes Vask
1 Lai matemaatika Võrrandid ja võrrandisüsteemid Nele Mäemuru
1 Lai matemaatika Tõenäosus ja statistika Nele Mäemuru
1 Lai matemaatika Tuletise rakendused Nele Mäemuru
1 Lai matemaatika Integraal. Planimeetria Nele Mäemuru
1 Praktiline kunst Praktiline kunst Maret Kuura
1 Kunst Kunst II kursus Maret Kuura
1 Kunst Kunst (I kursus) Maret Kuura
1 Keskkond ja tervis Keskkond ja tervis Kaupo Järviste
1 Inglise keele lisakursus (C1) CAE (Cambridge English Advanced) ettevalmistuskursus Maarika Mõts
1 Inglise keel (B2) Inglise üldkeel VI Maarika Mõts
1 Eesti keel Teksti keel ja stiil Liina Nagel
1 Inglise keel (B2) inglise keele 6. kursus Anne Linde
1 Bioloogia Bioloogia 1. kursus Urmas Tokko
1 Bioloogia Bioloogia 2. kursus Urmas Tokko
1 Inglise keel (B2) inglise keele 3. kursus Anne Linde
1 Inglise keele lisakursus (C1) Inglise keele lisakursus (C1) Anne Linde
1 Inglise keel (B2) Inglise üldkeel III Maarika Mõts
1 Inglise keel (B2) Inglise üldkeel VI Maarika Mõts
1 Ajalugu Eesti ajalugu I Liia Vijand-Lind
1 Ajalugu Eesti ajalugu I Liia Vijand-Lind
1 Ajalugu Lähiajalugu II – Eesti ja maailm 20. sajandi teisel poolel Liia Vijand-Lind
1 Ajalugu Lähiajalugu II – Eesti ja maailm 20. sajandi teisel poolel Liia Vijand-Lind
1 Biotehnoloogia Biotehnoloogia Urmas Tokko
1 Ajalugu Lähiajalugu II – Eesti ja maailm 20. sajandi teisel poolel Liia Vijand-Lind
1 Ladina keel Ladina keel Liina Raudvassar
1 Biotehnoloogia Biotehnoloogia Urmas Tokko
1 Inimene ja religioon Inimene ja religioon Liina Raudvassar
1 Joonestamine Joonestamine 1. kursus Raimond Lepiste
1 Muusika Muusika 2. kursus 11IT Anneli Leima
1 Muusika Muusika 2. kursus 11TE Anneli Leima
1 Muusika Muusika 1. kursus 10ME Anneli Leima
1 Eesti keel Teksti keel ja stiil Katrin Roodla
1 Riigikaitse Riigikaitseõpetus I (teooriakursus) Tõnis Asson
1 Eesti keel Meedia ja mõjutamine Katrin Roodla
1 Eesti keel Praktiline eesti keel I Katrin Roodla
1 Eesti keel Praktiline eesti keel I Liina Nagel
1 Kirjandus Uuem kirjandus Liina Nagel
1 Loogika Loogika Mart Kallaste
1 Eesti keel Meedia ja mõjutamine Liina Nagel
1 Bioloogia Bioloogia I kursus Aivar Meldre
1 Kirjandus 20. sajandi kirjandus Katrin Roodla
1 Eesti keel Praktiline eesti keel II Helle-Mari Märtson
1 Kirjandus Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine Katrin Roodla
1 Kitsas matemaatika Arvuhulgad. Avaldised. Svetlana Goidina
1 Kitsas matemaatika Võrrandid ja võrrandisüsteemid. Svetlana Goidina
1 Keemia Keemia alused Aleksandr Kirpu
1 Matemaatika süvakursus Matemaatika süvakursus ehk olümpiaadikursus. Mart Kallaste
1 Keemia Anorgaanilised ained Aleksandr Kirpu
1 Eesti keel Praktiline eesti keel I Helle-Mari Märtson
1 Lai matemaatika Tõenäosus,statistika Svetlana Goidina
1 Lai matemaatika Tuletise rakendused,lai matemaatika,X kursus Svetlana Goidina
1 Lai matemaatika Integraal. Planimeetria kordamine Svetlana Goidina
1 Bioloogia Bioloogia III kursus Aivar Meldre
1 Keemia Orgaanilised ained Aleksandr Kirpu
1 Keemia Orgaanilised ained Aleksandr Kirpu
1 Bioloogia Bioloogia IV kursus Aivar Meldre
1 Praktiline keemia Praktiline keemia II Aleksandr Kirpu
1 Ökoloogia ja keskkonnakaitse Ökoloogia ja keskkonnakaitse Aivar Meldre
1 Praktiline keemia Praktiline keemia II Aleksandr Kirpu
1 Lai matemaatika Võrrandid ja võrrandisüsteemid Leene Lotta Lüdimois
1 Praktiline keemia Praktiline keemia II Aleksandr Kirpu
1 Lai matemaatika Integraal. Planimeetria Leene Lotta Lüdimois
1 Lai matemaatika Arvuhulgad ja avaldised Kaja Oras
1 Eesti keel Teksti keel ja stiil Helle-Mari Märtson
1 Eesti keel “Keel ja ühiskond” lõimituna praktilise eesti keele 1. kursusega I Heily Soosaar
1 Kirjandus Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine Helle-Mari Märtson
1 Filosoofia Filosoofia Merike Reiljan
1 Eesti keel “Meedia ja mõjutamine” lõimituna praktilise eesti keele 2. kursusega I Heily Soosaar
1 Kultuuriprojekti kursus Projektikursus Heily Soosaar, Liia Vijand-Lind, Liina Raudvassar, Katrin Roodla, Anneli Leima, Maret Kuura
1 Eesti keel “Teksti keel ja stiil” lõimituna praktilise eesti keele 3. kursusega I Heily Soosaar
1 Kirjandus 20. sajandi kirjandus Heily Soosaar
1 Sissejuhatus infotehnoloogiasse Sissejuhatus infotehnoloogiasse (10IT klassile) Mathias Mõttus
1 Lai matemaatika Tuletise rakendused Leene Lotta Lüdimois
1 Kirjandus Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine Maiu Nurka
1 Karjääriõpetus Karjääriõpetus Merit Luik
1 Kirjandus 20. sajandi kirjandus Maiu Nurka
1 Prantsuse keel (B1) 3. kursus Katrin Tikko
1 Prantsuse keel Prantsuse keel algajatele,1. kursus Katrin Tikko
1 Hispaania keel 2. kursus Katrin Tikko
1 Programmeerimine Programmeerimine (4. osa) Tauno Palts
1 Lai matemaatika Tõenäosus ja statistika Kaja Oras
1 Kitsas matemaatika Tõenäosus ja statistika Kaja Oras
1 Lai matemaatika Tõenäosus ja statistika Karin Tepaskent
1 Lai matemaatika Avaldised ja arvuhulgad Karin Tepaskent
1 Lai matemaatika Võrrandid ja võrrandisüsteemid Karin Tepaskent
1 Kitsas matemaatika Funktsioonid II. Funktsiooni tuletis. Karin Tepaskent
1 Kitsas matemaatika Integraal Karin Tepaskent
1 Väitlusõpetus Kõne ja väitlus Heily Soosaar
1 Vene keel (B1) Vene keele 3. kursus Inge Kurn
1 Vene keel (B1) Vene keele 3. kursus Inge Kurn
1 Vene keel (B1) Vene keele 3. kursus Inge Kurn
1 Vene keel (B1) Vene keele 3. kursus Inge Kurn
1 Lai matemaatika Avaldised ja arvuhulgad Leene Lotta Lüdimois
1 Lai matemaatika Tõenäosus ja statistika Leene Lotta Lüdimois
1 Füüsika Mehaanika Tanel Liira
1 Füüsika Elektromagnetism Tanel Liira
1 Soome keel Soome keel 1 Piibe Leiger
1 Kehaline kasvatus Vastupidavus ja üldkehaline ettevalmistus Geio Heil
1 Lai matemaatika Võrrandid ja võrrandisüsteemid Kaja Oras
1 Robootika Robootika Hans Hubert Sams
1 Füüsika Elektromagnetism Hans Hubert Sams
1 Füüsika Sissejuhatus füüsikassse. Kulgliikumise kinemaatika. Hans Hubert Sams
1 Inglise keele lisakursus (C1) Inglise keele lisakursus (C1) Inga Dunderdale
1 Inglise keel (B2) 1. periood,5. rühm Inga Dunderdale
1 Inglise keel (B2) 6. kursus Inga Dunderdale
1 Inglise keel (B2) 1. periood,9. rühm Inga Dunderdale
1 Inglise keel (B2) 3. kursus Inga Dunderdale
1 Inglise keel (B2) 1. periood,6. rühm Inga Dunderdale
1, 2 Füüsika Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika Eveli Raudla
1, 2 Ajalugu Lähiajalugu III Marko Kuura
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus (5. kursus) Kätri-Avelin Säärits
1, 2 Lai matemaatika Arvjadad,funktsioonid Nele Mäemuru
1, 2 Uurimistöö alused Uurimistöö alused Maarika Mõts; Rigne Znamenski; Aly Valvas
1, 2 Botaanika Botaanika 1. ja 2. kursus Urmas Tokko
1, 2 Meedia Ajakirjanduse teooria ja praktika Liina Nagel
1, 2 Sissejuhatus enamlevinud haigustesse Meditsiini ja tervishoiu alused 4.-6. kursus (sh praktika) Urmas Tokko
1, 2 Uurimistöö alused Uurimistöö alused Maarika Mõts, Aly Valvas, Rigne Znametski
1, 2 Uurimistöö alused Uurimistöö alused Maarika Mõts
1, 2 Uurimistöö alused Uurimistöö alused Maarika Mõts
1, 2 Uurimistöö alused Uurimistöö alused Maarika Mõts
1, 2 Uurimistöö alused Uurimistöö alused Maarika Mõts
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus (3. kursus) Kätri-Avelin Säärits
1, 2 Muusika Muusika 1. kursus 10TE Anneli Leima
1, 2 Muusika Muusika 2. kursus 11ME Anneli Leima
1, 2 Muusika Muusika 1. kursus 10IT Anneli Leima
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 3. kursus Geio Heil
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus (1. kursus) Kätri-Avelin Säärits
1, 2 Lai matemaatika Funktsioonid I. Arvjadad Svetlana Goidina
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 5. kursus Geio Heil
1, 2 Lai matemaatika Arvjadad,funktsioonid Leene Lotta Lüdimois
1, 2 Ennastjuhtiv õppija Ennastjuhtiv õppija Merit Luik, Anita Agabuš, Kaija-Liisa Jaadla
1, 2 Lai matemaatika Arvjadad. Funktsioonid I Karin Tepaskent
1, 2 Matemaatika ABC Matemaatika ABC Karin Tepaskent
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 1. kursus Geio Heil
1, 2 Soome keel Soome keel (jätkukursus) Piibe Leiger
1, 2 Bioloogia Bioloogia II kursus Aivar Meldre
1, 2 Lai matemaatika Arvjadad. Funktsioonid I. Kaja Oras
1, 2 Kitsas matemaatika Arvjadad Kaja Oras
1, 2 Geograafia Geograafia II kursus Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid Sirje Summel
1, 2, 3 Inglise keel (B2) Inglise üldkeel III Mait Samuel
1, 2, 3 Inglise keel (B2) Inglise üldkeel III Mait Samuel
1, 2, 3 Arstiteaduse alused Meditsiini ja tervishoiu alused 1.-3. kursus (sh praktika) Urmas Tokko
1, 2, 3 Inimese füsioloogia Inimese füsioloogia Urmas Tokko
1, 2, 3 Rahvatants [pealkirjata] Katrin Roodla
1, 2, 3 Saksa keel (B1) [pealkirjata] Ingrid Urb
1, 2, 3 Lai matemaatika Arvujadad. Funktsioonid I Helgi Suurmets
1, 2, 3 Lai matemaatika [pealkirjata] Helgi Suurmets
1, 2, 3 Lai matemaatika Võrrandid ja võrrandisüsteemid Helgi Suurmets
2 Lai matemaatika Võrratused,trigonomeetria I Kaja Oras
2 Lai matemaatika Funktsioonid II. Kaja Oras
2 Eesti keel Meedia ja mõjutamine Helle-Mari Märtson
2 Eesti keel Keel ja ühiskond Helle-Mari Märtson
2 Eesti keel Praktiline eesti keel III Helle-Mari Märtson
2 Kirjandus 20. sajandi kirjandus Helle-Mari Märtson
2 Eesti keel: õigekeelsus Õigekeelsus Helle-Mari Märtson
2 Inglise keel (B2) inglise keel,1. kursus Anne Linde
2 Inglise keel (B2) inglise keel,4. kursus Anne Linde
2 Suhtlemispsühholoogia Suhtlemispsühholoogia Merit Luik
2 Vene keel (B1) Vene keel B 1 11. klass 4. kursus Inge Kurn
2 Vene keel (B1) Vene keel 1. kursus Inge Kurn
2 Inglise keel (B2) Inglise keel (B2 keeleoskustasemel võõrkeel) Inga Dunderdale
2 Inglise keel (B2) Inglise keel (B2 keeleoskustasemel võõrkeel) Inga Dunderdale
2 Inglise keel (B2) Inglise keel (B2 keeleoskustasemel võõrkeel) Inga Dunderdale
2 Inglise keel (B2) Inglise keel (B2 keeleoskustasemel võõrkeel), 1. rühm Inga Dunderdale
2 Vene keel (B1) Vene keel B 1 11. klass 4. kursus Marika Nikitkina
2 Vene keel (B1) Vene keel B 1 keeleoskustamel 10. klass I kursus Marika Nikitkina
2 Globaliseeruv maailm Globaliseeruv maailm Marko Kuura
2 Ühiskonnaõpetus II. kursus. Majandus ja maailmapoliitika. Marko Kuura
2 Ajalugu Lähiajalugu II Marko Kuura
2 Muusika Muusika 3. kursus 12KU Anneli Leima
2 Muusika Muusika 3. kursus 12LO Anneli Leima
2 Muusika Muusika 3. kursus 12TE Anneli Leima
2 Muusika Muusika 2. kursus 11LO Anneli Leima
2 Programmeerimine Programeerimine Hans Hubert Sams
2 Füüsika Energia Hans Hubert Sams
2 Elektroonika/mehhatroonika Elektroonika Hans Hubert Sams
2 Lai matemaatika Võrratused. Trigonomeetria I. Karin Tepaskent
2 Kitsas matemaatika Geomeetria I (Planimeetria. Ruumigeomeetria) Karin Tepaskent
2 Füüsika Mikro- ja megamaailma füüsika Agnes Vask
2 Ajalugu Eesti ajalugu II Marko Kuura
2 Füüsika Elektromagnetism Agnes Vask
2 Füüsika Mehaanika Agnes Vask
2 Astronoomia [pealkirjata] Agnes Vask
2 Lai matemaatika Eksponent- ja logaritmfunktsioon. Karin Tepaskent
2 Kitsas matemaatika Stereomeetria Karin Tepaskent
2 Lai matemaatika Eksponent- ja logaritmfunktsioon Nele Mäemuru, Svetlana Goidina
2 Ajalugu 20. sajandi protsessid Liia Vijand-Lind
2 Ajalugu 20. sajandi protsessid Liia Vijand-Lind
2 Ajalugu 20. sajandi protsessid Liia Vijand-Lind
2 Ajalugu Eesti ajalugu II Liia Vijand-Lind
2 Ajalugu Eesti ajalugu II Liia Vijand-Lind
2 Ajalugu Üldajalugu Liia Vijand-Lind
2 Psühholoogia Psühholoogia (valik) Birgit Malken
2 Ajalugu Üldajalugu Liia Vijand-Lind
2 Lai matemaatika Sirge ja tasand ruumis Leene Lotta Lüdimois
2 Lai matemaatika Võrratused. Trigonomeetria I Leene Lotta Lüdimois
2 Lai matemaatika Stereomeetria Leene Lotta Lüdimois
2 Lai matemaatika Logaritm- ja eksponentvõrrand. Leene Lotta Lüdimois
2 Majandus- ja ettevõtlusõpe [pealkirjata] Maarika Mõts
2 Kitsas matemaatika Funktsioonid I Kaja Oras
2 Bioloogia Bioloogia 3. kursus Urmas Tokko
2 Ajalugu Eesti ajalugu II Liia Vijand-Lind
2 Joonestamine Joonestamine 1. kursus Raimond Lepiste
2 Inglise keel (B2) Inglise üldkeel I Maarika Mõts
2 Inglise keel (B2) Inglise üldkeel I Maarika Mõts
2 Lai matemaatika Võrratused,trigonomeetria I Nele Mäemuru, Mart Kallaste
2 Lai matemaatika Sirge ja tasand ruumis Nele Mäemuru
2 Lai matemaatika Stereomeetria Nele Mäemuru, Tiina Kraav
2 Saksa keel (B1) Saksa keel Ingrid Urb
2 Saksa keel (B1) Saksa keel IV kursus Ingrid Urb
2 Saksa keel (B1) Saksa keel IV kursus Ingrid Urb
2 Prantsuse keel (B1) 4. kursus Katrin Tikko
2 Kirjandus 20. sajandi kirjandus Liina Nagel
2 Kirjandus Kirjandus antiigist 19. sajandini Liina Nagel
2 Eesti keel Keel ja ühiskond Liina Nagel
2 Kultuurisuuna tutvustuskursus Kultuurisuuna tutvustuskursus Heily Soosaar
2 Eesti keel Praktiline eesti keel II Liina Nagel
2 Eesti keel Praktiline eesti keel III Liina Nagel
2 Matemaatiline voltimine Matemaatiline voltimine Tiina Kraav
2 Kitsas matemaatika Võrratused. Trigonomeetria I Svetlana Goidina
2 Lai matemaatika Hulktahukad ja pöördkehad Helgi Suurmets
2 Lai matemaatika Funktsioonid II Svetlana Goidina
2 Veebidisain [pealkirjata] Mathias Mõttus
2 Veebidisain Veebidisaini valikkursus Mathias Mõttus
2 Multimeedia Multimeedia kursus (11IT klassile) Mathias Mõttus
2 Kunst Kunst II kursus Maret Kuura
2 Kunst Kunst – I kursus Maret Kuura
2 Eesti kunst Eesti kunst Maret Kuura
2 Lai matemaatika Geomeetria II Svetlana Goidina
2 Lai matemaatika Geomeetria I Svetlana Goidina
2 Keemia Orgaanilised ained meie ümber Aleksandr Kirpu
2 Eesti keel Keel ja ühiskond Katrin Roodla
2 Kirjandus Kirjanduse põhiliigid ja -žanrid Katrin Roodla
2 Prantsuse keel (B1) 1. kursus Katrin Tikko
2 Keemia Orgaanilised ained meie ümber Aleksandr Kirpu
2 Hispaania keel 3. kursus Katrin Tikko
2 Kirjandus Uuem kirjandus Katrin Roodla
2 Prantsuse keel Prantsuse keel algajatele,1. kursus Katrin Tikko
2 Eesti keel Praktiline eesti keel III Katrin Roodla
2 Inimeseõpetus Inimeseõpetus Merit Luik
2 Keemia Anorgaanilised ained Aleksandr Kirpu
2 Hispaania keel (B1) 1.kursus Katrin Tikko
2 Elu keemia Elu keemia_1 Urmas Tokko
2 Keemia Keemia alused Aleksandr Kirpu
2 Keemia Keemia alused Aleksandr Kirpu
2 Keemia Keemia alused Aleksandr Kirpu
2 Keemia Keemia alused Aleksandr Kirpu
2 Soome keel (B1) Soome keel (B1) I kursus Piibe Leiger
2 Soome keel Soome keel II kursus Piibe Leiger
2 Programmeerimine Programmeerimine (1. osa) Tauno Palts
2 Programmeerimine Programmeerimine (3. osa) Tauno Palts
2 Elu keemia Elu keemia Aleksandr Kirpu, Urmas Tokko
2 Immunoloogia ja mikrobioloogia Immunoloogia ja mikrobioloogia Aivar Meldre
2 Bioloogia Bioloogia III kursus Aivar Meldre
2 Bioloogia Bioloogia IV kursus Aivar Meldre
2 Eesti keel Keel ja ühiskond lõimituna praktilise eesti keelega II Heily Soosaar
2 Kirjandus Uuem kirjandus Heily Soosaar
2 20. sajandi kultuurilugu 20. sajandi kultuurilugu Heily Soosaar
2 3D modelleerimine 3D modelleerimine Ave Kodar
2 3D modelleerimine 3D modelleerimine Ave Kodar
2 Eesti keel “Teksti keel ja stiil” lõimituna praktilise eesti keele 3. kursusega II Heily Soosaar
2 Draamakursus Draamakursus Heily Soosaar
2 Inglise keel (B2) Inglise üldkeel VI Maarika Mõts
2 Kirjandus Kirjandus antiigist 19. sajandini Maiu Nurka
2 Eesti keel Meedia ja mõjutamine Maiu Nurka
2 Eesti keel Keel ja ühiskond Maiu Nurka
2 Inglise keel (B2) 2. periood, 1. rühm Inga Dunderdale
2 Kirjandus Uuem kirjandus Maiu Nurka
2 Eesti keel Praktiline eesti keel III Maiu Nurka
2 Füüsika Mikro- ja megamaailma füüsika Eveli Raudla
2, 3 Lai matemaatika Trigonomeetria II Kaja Oras
2, 3 Inglise keele lisakursus (RE ettevalmistus) Inglise keele lisakursus (RE ettevalmistus) Anne Linde
2, 3 Inglise keel (B2) Inglise keel (B2 keeleoskustasemel võõrkeel) Inga Dunderdale
2, 3 Inglise keele lisakursus (RE ettevalmistus) Valikkusus Inga Dunderdale
2, 3 Lai matemaatika Trigonomeetria II. Karin Tepaskent
2, 3 Lai matemaatika Trigonomeetria II Leene Lotta Lüdimois
2, 3 Inglise keel (B2) Inglise üldkeel I Mait Samuel
2, 3 Inglise keel (B2) Inglise üldkeel I Mait Samuel
2, 3 Inglise keel (B2) Inglise üldkeel I Mait Samuel
2, 3 Lai matemaatika Lai matemaatika. Trigonomeetria II Mart Kallaste
2, 3 Inglise keele lisakursus (RE ettevalmistus) Inglise keele lisakursus (RE ettevalmistus) Mait Samuel
2, 3 Inglise keele lisakursus (RE ettevalmistus) Inglise keel (RE kursus) Maarika Mõts
2, 3 Kitsas matemaatika Trigonomeetria II Svetlana Goidina
3 Lai matemaatika Vektor tasandil. Joone võrrand Karin Tepaskent
3 Lai matemaatika Trigonomeetrilised funktsioonid. Funktsiooni piirväärtus ja tuletis. Karin Tepaskent
3 Kitsas matemaatika Matemaatika rakendused,reaalsete protsesside uurimine Karin Tepaskent
3 Psühholoogia Psühholoogia Birgit Malken
3 Bioloogia Bioloogia 1. kursus Urmas Tokko
3 Bioloogia Bioloogia 2. kursus Urmas Tokko
3 Bioloogia Bioloogia 4. kursus Urmas Tokko
3 Joonestamine Joonestamine 1. kursus Raimond Lepiste
3 Matemaatika lisakursus Riigieksamiks ettevalmistuse kursus Karin Tepaskent
3 Kirjandus [pealkirjata] Liina Nagel
3 Kirjandus Meedia ja mõjutamine Maiu Nurka
Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.