Sisseastumine

Ühiskatsete info 2021 tuleb 1.02.2021

Ühiskatsed toimuvad 16.04.2021

Vestlused toimuvad maikuus.

Rohkem infot leiab Tartu linna veebilehel.


 

VESTLUSTE VEEBIRUUMIDE AADRESSID

Ühiskatsete vestlused 2020

Palume tulla vestlusruumi täpselt õigel kellaajal. Pange valmis isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, õpilaspilet) ning vestluse ajaks väljapandud hinnetega tunnistus (NB! Kui jagasite tunnistust lingiga, siis tunnistus uueneb automaatselt ning näeme õppeaasta lõpus pandud hindeid).  Dokumenti ja tunnistust saate läbi veebikaamera vestlejatele näidata.

1.-4. juunil vestleme kandidaatidega, kelle jaoks oleme 1. eelistus.

8.-11. juunil vestleme kandidaatidega, kelle jaoks oleme 2. eelistus. (Kuupäev ja kellaaeg tuleb infosüsteemi 4. juunil)

15.-18. juunil vestleme kandidaatidega, kelle jaoks oleme 3.-4. eelistus. (Kuupäev ja kellaaeg tuleb infosüsteemi 11. juunil)

 

Vestluse toimumise kohta teeme märke infosüsteemis (punkte ei pane).  Hiljemalt 19. juunil tuleb kõikidele kandidaatidele otsus, mis võib olla:

 • vastuvõtu kutse
 • ootenimekirjas
 • ei ole vastu võetud.

Kui saad vastuvõtu kutse, siis tuleb see kinnitada nii kandidaadi kui tema vanema poolt infosüsteemis hiljemalt 25.06.

PALVE. Kui oled oma valiku teinud ükskõik millise ühiskatsete gümnaasiumi kasuks ja oled selles kindel, siis kinnita vastuvõtu kutse esimesel võimalusel ning loobu teistesse koolidesse kandideerimast (anna teistele koolidele infosüsteemi kaudu teada). Nii annad võimaluse teistele kandidaatidele, kes oma kutset alles pikisilmi ootavad.

10. 07 on kõik klassid komplekteeritud, rohkem vastuvõtu kutseid ei jagata.

Küsimuste korral kirjutage infosüsteemis meie koolile.


ÜHISKATSED TOIMUVAD 18.05 KELL 10.00 E-TESTINA.

Gümnaasiumide ühiskatsetele registreerumine on avatud ajutiselt uuesti 27.-30.aprillil.

Vaata pressiteadet Tartu linna veebilehel.


Ühiskatsete kord 2020 (PDF) UUS!

Testide teemad ja näidisülesanded 2019 (PDF)

TTG õpilaste vastuvõtu tingimused (PDF) UUS!

 


Sisseastumine Tartu Tamme Gümnaasiumi 10. klassidesse 2020/21. õppeaastal

Hugo Treffneri Gümnaasium, Miina Härma Gümnaasium, Tartu Jaan Poska Gümnaasium, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium ja Tartu Tamme Gümnaasium korraldavad ühiskatsed 18. mail 2020 kell 10.00.

Tartu Tamme Gümnaasiumis õpinguid alustavad õpilased võetakse vastu ühiskatsete testide tulemuste, vestluse ja põhikooli lõputunnistuse alusel.

Gümnaasiumis saab valida viie õppesuuna vahel: loodussuund, meditsiinisuund, tehnoloogiasuund, infotehnoloogiasuund ja kultuurisuund. Tartu ühiskatsete infosüsteemis registreerudes tuleb kandideerijal lisaks üldisele koolieelistusele märkida ka oma suunaeelistus Tartu Tamme Gümnaasiumis.

Kui kandideerija on valmis osalema kooli puhkpilliorkestri töös kogu gümnaasiumis õppimise aja jooksul, on tal võimalik taotleda eelistingimusi vestlusele kutseks ja vastuvõtuks kooli. Vabas vormis taotlus koos tõenditega pillimänguoskuse kohta (nt muusikakooli tunnistuste koopiad või juhendaja kiri) tuleb esitada Tartu Tamme Gümnaasiumi õppejuhile (tuuli.tomson@tammegymnaasium.ee) hiljemalt ühiskatsete tegemise päevaks.

Tartu Tamme Gümnaasiumi vestlusvoorus arvestatavad kriteeriumid on järgmised: 

 • motiveeritus õppida gümnaasiumis ja valitud õppesuunal; 
 • õppeedukus; 
 • sotsiaalsed oskused; 
 • tegelemine huvialadega, mis toetavad Tartu Tamme Gümnaasiumi traditsioonilisi tegevusi. Soositud on sügavam teadushuvi, osalemine olümpiaadidel, pillimängu- ja lauluoskus, sportlikud saavutused.

Kui kandideerijale on väljastatud Tartu Tamme Gümnaasiumi vastuvõtu kutse, kandidaat ja vanem (või hooldaja) on selle kinnitanud ning kandidaat on põhikooli ära lõpetanud, siis esitab lapsevanem taotluse Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO http://www.tartu.ee/arno.

Oluline:

 • 16. märtsist kuni kella 24.00-ni 6. aprillil 2020  registreeru Tartu ühiskatsete infosüsteemis. Lisaregistreerimine 27.-30. aprillil. Hiljem kedagi juurde ei registreerita.
 • Testide sooritamise koha määrab süsteem, see ei sõltu kandideerija koolieelistustest.
 • Kui taotled olümpiaadidel osalemise tõttu vabastust kirjalikest testidest, siis pead registreeruma 16. märtsist kuni 6. aprillini 2020. Vabastuse taotlus on võimalik esitada õpilastel, kes on osalenud ajaloo, bioloogia, eesti keele, füüsika, geograafia, informaatika, keemia, lingvistika, loodusteaduste või matemaatika üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus 8. klassis või on ta 9. klassis kutsutud eelpoolnimetatud aineolümpiaadi lõppvooru. Kirjalikest testidest vabastust ei saa taotleda uurimistööna toimunud olümpiaadi puhul. Otsus kirjalikest testidest vabastamise kohta edastatakse Tartu ühiskatsete infosüsteemis hiljemalt 13. aprillil 2020.
 • Enne testide sooritamist tutvu Sinu poolt valitud kooli(de) õppekava ja vastuvõtutingimustega. Testide teemadega ja näidisülesannetega saad tutvuda siin.

 

 • Tartu gümnaasiumide ühiskatsete test toimub 18. mail kell 10.00 e-testina Eksamite infosüsteemis (EIS). EISi sisselogimiseks sobivad autentimisvahendid on ID-kaart, mobiil-ID, Smart-ID või HarID. Kui mingil põhjusel pole kandidaadil võimalik ühtegi nimetatud vahendit kasutada, saab lapsevanem oma lapsele teha EISi sisselogimiseks HarID konto aadressil www.harid.ee.
 • Testi tegemiseks tuleb sooritaja verifitseerida. Selleks on vajalik, et testi tegemise ajal oleks kandidaadil olemas kehtiv isikuttõendav dokument (ID-kaart või pass) ning veebikaamera.
 • 18. mail 2020.a kell 10.00 algavatel ühiskatsetel saad sooritada eesti keele ja matemaatika e-testi.
 • Katsed sooritatakse Eksamite infosüsteemis EIS, nende sooritamine toimub kodus või mõnes muus õpilase valitud kohas, kus on ligipääs internetiühendusega arvutile. Isikutuvastuseks on vajalik veebikaamera ning ID-kaardi või passi olemasolu.
 • Kui kandidaadil ei ole võimalik ühiskatsete testi päeval kasutada veebikaameraga arvutit või kahtleb ta oma koduse internetiühenduse töökindluses, soovitame kandidaadil küsida oma põhikoolist, kas on võimalik test sooritada kooli ruumides, kasutades kooli arvutit ja internetiühendust. Sellisel juhul saab sooritaja verifitseerida ka kool. Põhikooliga kokkuleppe sõlmimine on kandidaadi, mitte gümnaasiumide vastutus. Kõik Tartu gümnaasiumid pakuvad samuti võimalust sooritada test enda ruumides, kasutades koolide arvuteid ning internetiühendust. Kui on vajadus sooritada test oma põhikoolis või mõnes Tartu gümnaasiumis, tuleb see registreerida hiljemalt 11. mail 2020 aadressil https://forms.gle/Kbye8ZMC4RQzC9pcA.
 • Sisseastumisvestlustele kutsumise aluseks on sisseastumistesti tulemus ning 9. klassi tunnistus. Hiljemalt testi toimumise päevaks, 18. maiks, tuleb kõigile gümnaasiumidele, mis kandidaadi eelistuste hulka kuuluvad, saata ühiskatsete infosüsteemis oma 9. klassi tunnistus, kus kajastuvad 9. klassi veerandi-, trimestri- või poolaastahinded. Kui õpilase põhikoolis on kasutusel Stuudium, saab õpilane saata tunnistuse gümnaasiumidele automaatselt läbi Stuudiumi keskkonna. Kui põhikoolis kasutatakse E-kooli, peab kandidaadile tunnistuse väljavõtte väljastama kool ja õpilane peab selle saatma läbi ühiskatsete infosüsteemi sõnumina, pannes adressaadiks kõik gümnaasiumid, kuhu ta kandideerib.
 • Sisseastumisvestlusele võtab kandidaat kaasa ajakohaste andmetega tunnistuse.
 • Ühiskatsete test koosneb eesti keele ja matemaatika osatestist ning on ühesuunaline. Eesti keele osatest algab 18. mail kell 10.00 ja lõpeb kell 11.00, matemaatikatest algab kell 11.10 ja lõpeb kell 12.10.
 • Hiljemalt nädal enne sisseastumistesti toimumist avalikustatakse näidistest, kus on võimalik tutvuda testi keskkonna ning formaadiga.
 • Järelkatseid sel aastal ei toimu. Erisuste tekkimisel palume pöörduda 1. eelistuse kooli poole.
 • Vestluste ajakava:
  • 1.−5. juuni 2020 esimese eelistuse koolis;
  • 8.−12. juuni 2020 teise eelistuse koolis;
  • 15.–19. juuni 2020 kolmanda ja neljanda eelistuse koolis.