Tartu Tamme Gümnaasium

Sisseastumine

Sisseastumine

PRAEGU AKTUAALNE

SISSEASTUMISTESTI TULEMUSED 5. mail 2022 kell 16.00. Tulemused tulevad sisseastumine.ee süsteemi.

/Ühiskatsete korrast punkt 12.4: Kui kandideerija soovib vaidlustada testide tulemusi, siis pöördub ta kirjalikult
Tartu Tamme Gümnaasiumi poole katsed@tammegymnaasium.ee hiljemalt 12. mail 2022.a. /

VESTLUSED

Vestlused toimuvad koolimajas. Võta kaasa isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart).  

Enne vestlusele tulekut täida eelküsimustik, mille lingi leiad sisseastumise infosüsteemi teatest. Palun täida küsimustik võimalikult kohe peale vestlusele kutse saamist. 

Vestlustel osaleb enamasti korraga kaks kandidaati. Vestlus kestab umbes 10 minutit.  Vestluse toimumise kohta tehakse märge sisseastumine.ee süsteemi. 

Vastuvõtu kutseid jagatakse jooksvalt kuni 27. maini. Ootame kandidaadi vastust esimesel võimalusel, kuid hiljemalt kutsel toodud tähtajal.

  • Tule vestlusele kohale 15 minutit varem.
  • Anna sisseastumine.ee teada, kui soovid vestluse aega muuta hiljemalt vestluse päeva hommikul kell 10.00.  

/Ühiskatsete korrast punkt 12.5: Kui kandideerija ei saa mõjuval põhjusel osaleda vestlusel ettenähtud ajal, tuleb hiljemalt vestluseks ettenähtud päeva hommikul kella 10.00-ks saata taotlus sõnumina Tartu ühiskatsete infosüsteemis. Uus vestluse aeg teatatakse kandideerijale Tartu ühiskatsete infosüsteemis. Kui kandideerija ei teavita kirjalikult vestlusele mitteilmumisest, siis loetakse seda kandideerimisest loobumiseks./

VESTLUSTE AJAKAVA

  • 5. mai 2022 kell 16.00 kõikide eelistuste vestlustele kutsustud ja 1. eelistuse vestluste ajad.
  • 9.-13. mai 2022 toimuvad 1. eelistuse vestlused
  • 12. mai päeva lõpuks 2. eelistuse vestluste ajad
  • 16.-20. mai 2022 2. eelistuse vestlused
  • 19. mai päeva lõpuks 3.-5. eelistuse vestluste ajad
  • 23.-27. mai 2022 3.-5. eelistuse vestlused

Vestlused toimuvad veebi teel vaid üksikutel erandjuhtudel. See lepitakse kokku sisseastumise süsteemis. Veebiruumi saad siseneda siitsamast punasest nupust. Konto ei ole vajalik, palun sisesta vestlusaknasse oma täisnimi.

OLULINE

Tartu Tamme Gümnaasiumi avatud uste päev toimus 9. märtsil 2022 koolimajas.

Ühiskatsete info 2022 on Tartu linna veebilehel.

Tartu Tamme Gümnaasium, Hugo Treffneri Gümnaasium, Miina Härma Gümnaasium, Tartu Jaan Poska Gümnaasium ja Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium korraldavad ühiskatsed 22. aprillil algusega kell 10.00. Koolimajas tuleb olla kohal 9.30.

Ühiskatsetele registreerumine toimus Tartu ühiskatsete infosüsteemi kaudu, mis on avatud 14. märts – 28.märts.

Ühiskatsed toimuvad koolimajades e-testina Eksamite Infosüsteemis (EIS).

ÜLDINFO

Sisseastumine Tartu Tamme Gümnaasiumi 10. klassidesse 2022/23. õppeaastal

Tartu Tamme Gümnaasiumis õpinguid alustavad õpilased võetakse vastu ühiskatsete testide tulemuste, 9. klassi poolaasta-, trimestri- või veerandihinnete, vestluse ja põhikooli lõputunnistuse alusel.

Meie gümnaasiumis saab valida viie õppesuuna vahel: loodussuund, meditsiinisuund, tehnoloogiasuund, infotehnoloogiasuund ja kultuurisuund. Tartu ühiskatsete infosüsteemis registreerudes tuleb kandideerijal lisaks üldisele koolieelistusele märkida ka oma suunaeelistus Tartu Tamme Gümnaasiumis.

Tartu Tamme Gümnaasium arvestab loodussuunda, meditsiinisuunda, tehnoloogiasuunda ja infotehnoloogiasuunda kandideerimisel eesti keele, matemaatika ja loodusainete teste võrdse kaaluga ning kultuurisuunda kandideerimisel eesti keele ja matemaatika teste võrdse kaaluga.

Kui kandideerija on valmis osalema kooli puhkpilliorkestri töös kogu gümnaasiumis õppimise aja jooksul, on tal võimalik taotleda eelistingimusi vestlusele kutseks ja vastuvõtuks kooli. Vabas vormis taotlus koos tõenditega pillimänguoskuse kohta (nt muusikakooli tunnistuste koopiad või juhendaja kiri) tuleb esitada Tartu Tamme Gümnaasiumi õppejuhile (tuuli.tomson@tammegymnaasium.ee) hiljemalt ühiskatsete tegemise päevaks (22.04.2022).

Enne kandideerimist tutvu  kooli õppekavaga ja vastuvõtutingimustega.