Tartu Tamme Gümnaasium

Sisseastumine

Sisseastumine

PRAEGU AKTUAALNE

VASTUVÕTU KUTSED

Klassid on ära komplekteeritud.

Jagame väga üksikuid kutseid ootenimekirjast vaid juhul, kui mõni kandidaat veel loobub oma kohast.

  OLULINE

  Tartu Tamme Gümnaasiumi avatud uste päev toimus 9. märtsil 2022 koolimajas.

  Ühiskatsete info 2022 on Tartu linna veebilehel.

  Tartu Tamme Gümnaasium, Hugo Treffneri Gümnaasium, Miina Härma Gümnaasium, Tartu Jaan Poska Gümnaasium ja Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium korraldavad ühiskatsed 22. aprillil algusega kell 10.00. Koolimajas tuleb olla kohal 9.30.

  Ühiskatsetele registreerumine toimus Tartu ühiskatsete infosüsteemi kaudu, mis on avatud 14. märts – 28.märts.

  Ühiskatsed toimuvad koolimajades e-testina Eksamite Infosüsteemis (EIS).

  Vestlused kestsid 9.mai-26. mai 2022

  ÜLDINFO

  Sisseastumine Tartu Tamme Gümnaasiumi 10. klassidesse 2022/23. õppeaastal

  Tartu Tamme Gümnaasiumis õpinguid alustavad õpilased võetakse vastu ühiskatsete testide tulemuste, 9. klassi poolaasta-, trimestri- või veerandihinnete, vestluse ja põhikooli lõputunnistuse alusel.

  Meie gümnaasiumis saab valida viie õppesuuna vahel: loodussuund, meditsiinisuund, tehnoloogiasuund, infotehnoloogiasuund ja kultuurisuund. Tartu ühiskatsete infosüsteemis registreerudes tuleb kandideerijal lisaks üldisele koolieelistusele märkida ka oma suunaeelistus Tartu Tamme Gümnaasiumis.

  Tartu Tamme Gümnaasium arvestab loodussuunda, meditsiinisuunda, tehnoloogiasuunda ja infotehnoloogiasuunda kandideerimisel eesti keele, matemaatika ja loodusainete teste võrdse kaaluga ning kultuurisuunda kandideerimisel eesti keele ja matemaatika teste võrdse kaaluga.

  Kui kandideerija on valmis osalema kooli puhkpilliorkestri töös kogu gümnaasiumis õppimise aja jooksul, on tal võimalik taotleda eelistingimusi vestlusele kutseks ja vastuvõtuks kooli. Vabas vormis taotlus koos tõenditega pillimänguoskuse kohta (nt muusikakooli tunnistuste koopiad või juhendaja kiri) tuleb esitada Tartu Tamme Gümnaasiumi õppejuhile (tuuli.tomson@tammegymnaasium.ee) hiljemalt ühiskatsete tegemise päevaks (22.04.2022).

  Enne kandideerimist tutvu  kooli õppekavaga ja vastuvõtutingimustega.