Sisseastumine

Ühiskatsed toimuvad 16.04.2021 algusega kell 10.00 Eksamite Infosüsteemis (EIS).

Verifitseerimisest: Ühiskatsete isikutuvastamisel 16. aprillil on kohustuslik alustada verifitseerimist arvuti ja veebikaameraga. Kui mingil põhjusel ei õnnestu see arvutiga, on lubatud jätkata isikutuvastust mobiiliga ja viia see mobiiliga ka lõpuni. Kuid alustama peab isikutuvastamist kindlasti arvutiga. Testid tuleb sooritada sama arvutiga, milles alustasite (ja viisite ka lõpuni) isikutuvastuse. Süsteem salvestab kõik tegevused ja need vaadatakse üle peale testi toimumist.

vaata ka:
e-testide info ja tugi – Gümnaasiumi e-sisseastumistest koolidele 2021


Ühiskatsete info Tartu linna veebilehel.

Tamme gümnaasiumi virtuaalne lahtiste uste päev toimus 3. märtsil kell 15.30. Materjalid on leitavad avalehelt.


Ühiskatsete kord 2021

TTG õpilaste vastuvõtu tingimused 2021

 


Sisseastumine Tartu Tamme Gümnaasiumi 10. klassidesse 2021/22. õppeaastal

Tartu Tamme Gümnaasium, Hugo Treffneri Gümnaasium, Miina Härma Gümnaasium, Tartu Jaan Poska Gümnaasium ja Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium korraldavad ühiskatsed 16. aprillil algusega kell 10.00.

Tartu Tamme Gümnaasiumis õpinguid alustavad õpilased võetakse vastu ühiskatsete testide tulemuste, 9. klassi poolaasta-, trimestri- või veerandihinnete, vestluse ja põhikooli lõputunnistuse alusel.

Meie gümnaasiumis saab valida viie õppesuuna vahel: loodussuund, meditsiinisuund, tehnoloogiasuund, infotehnoloogiasuund ja kultuurisuund. Tartu ühiskatsete infosüsteemis registreerudes tuleb kandideerijal lisaks üldisele koolieelistusele märkida ka oma suunaeelistus Tartu Tamme Gümnaasiumis.

Tartu Tamme Gümnaasium arvestab loodussuunda, meditsiinisuunda, tehnoloogiasuunda ja infotehnoloogiasuunda kandideerimisel eesti keele, matemaatika ja loodusainete teste võrdse kaaluga ning kultuurisuunda kandideerimisel eesti keele ja matemaatika teste võrdse kaaluga.

Kui kandideerija on valmis osalema kooli puhkpilliorkestri töös kogu gümnaasiumis õppimise aja jooksul, on tal võimalik taotleda eelistingimusi vestlusele kutseks ja vastuvõtuks kooli. Vabas vormis taotlus koos tõenditega pillimänguoskuse kohta (nt muusikakooli tunnistuste koopiad või juhendaja kiri) tuleb esitada Tartu Tamme Gümnaasiumi õppejuhile (tuuli.tomson@tammegymnaasium.ee) hiljemalt ühiskatsete tegemise päevaks.

Tartu Tamme Gümnaasiumi vestlusvoorus arvestatavad kriteeriumid on järgmised: motiveeritus õppida gümnaasiumis ja valitud õppesuunal, õppeedukus, sotsiaalsed oskused, tegelemine huvialadega, mis toetavad Tartu Tamme Gümnaasiumi traditsioonilisi tegevusi. Soositud on sügavam teadushuvi, osalemine olümpiaadidel, pillimängu- ja lauluoskus, sportlikud saavutused.

Enne kandideerimist tutvu  kooli õppekava ja vastuvõtutingimustega.

 

Ühiskatsete korraldus:

 • 22. märtsist kuni kella 24.00-ni 5. aprillil 2021  registreeru Tartu ühiskatsete infosüsteemis.
 • Kui taotled olümpiaadidel osalemise tõttu vabastust kirjalikest testidest, siis pead registreeruma 22. märtsist kuni 5. aprillini 2021. Vabastuse taotlus on võimalik esitada õpilastel, kes on kutsutud 8. või 9. klassis ajaloo, bioloogia, eesti keele, füüsika, geograafia, informaatika, keemia, lingvistika, loodusteaduste või matemaatika üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvooru või on osalenud nimetatud olümpiaadide lõppvoorus. Kirjalikest testidest ei saa vabastust taotleda uurimistööna toimunud olümpiaadi puhul. Otsus kirjalikest testidest vabastamise kohta edastatakse Tartu ühiskatsete infosüsteemis hiljemalt 12. aprillil 2021.
 • Tartu gümnaasiumide ühiskatsete test toimub 16. aprillil kell 10.00 e-testina Eksamite infosüsteemis (EIS). EISi sisselogimiseks sobivad autentimisvahendid on ID-kaart, mobiil-ID, Smart-ID või HarID. Kui mingil põhjusel pole kandidaadil võimalik ID-kaarti, mobiil-ID, Smart-ID kasutada, saab lapsevanem oma lapsele teha EISi sisselogimiseks HarID konto aadressil www.harid.ee.
 • Testid tuleb sooritada iseseisvalt ja ilma abivahenditeta.
 • Ühiskatsetel saab sooritada eesti keele, matemaatika ja loodusainete (bioloogia, keemia, füüsika) e-testid. Kõik testid on ühesuunalised.
 • Katsed sooritatakse Eksamite infosüsteemis EIS, nende sooritamine toimub kodus või mõnes muus õpilase valitud kohas, kus on ligipääs internetiühendusega arvutile. Isikutuvastuseks on vajalik veebikaamera ning ID-kaardi või passi olemasolu.
 • 7.-14. aprillini on õpilastel võimalus sooritada harjutustest, kus on võimalik tutvuda testi keskkonna ning formaadiga.
 • Testide sooritamiseks õpilase poolt valitud kohas vajalike vahendite puudumisel tuleb kandideerijatel pöörduda e-kirja teel ühiskatsete infosüsteemis 2021.a. katseid koordineeriva Hugo Treffneri Gümnaasiumi poole.
 • Sisseastumisvestlustele kutsumise aluseks on sisseastumistesti tulemus ning 9. klassi tunnistus. Hiljemalt testi toimumise päevaks, 16. aprilliks, tuleb kõigile gümnaasiumidele, mis kandidaadi eelistuste hulka kuuluvad, saata ühiskatsete infosüsteemis oma 9. klassi tunnistus, kus kajastuvad 9. klassi veerandi-, trimestri- või poolaastahinded.
 • Sisseastumisvestlusele võtab kandidaat kaasa ajakohaste andmetega tunnistuse.
 • Vestluste ajakava:
  • 3.-7. mai 2021 esimese eelistuse koolis;
  • 10.-14. mai 2021 teise eelistuse koolis;
  • 17.-21. mai 2021 kolmanda ja neljanda eelistuse koolis.
 • Kui kandideerijale on väljastatud Tartu Tamme Gümnaasiumi vastuvõtu kutse, kandidaat on selle kinnitanud ning kandidaat on põhikooli ära lõpetanud, siis esitab lapsevanem taotluse Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO http://www.tartu.ee/arno.