Sisseastumine

Ühiskatsed 2020

Ühiskatsete kord 2020 (PDF)

Testide teemad ja näidisülesanded 2019 (PDF)

TTG õpilaste vastuvõtu tingimused (PDF)


Sisseastumine Tartu Tamme Gümnaasiumi 10. klassidesse 2020/21. õppeaastal

Hugo Treffneri Gümnaasium, Miina Härma Gümnaasium, Tartu Jaan Poska Gümnaasium, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium ja Tartu Tamme Gümnaasium korraldavad 17.aprillil 2020 ühiskatsed.

Tartu Tamme Gümnaasiumis õpinguid alustavad õpilased võetakse vastu ühiskatsete testide tulemuste, vestluse ja põhikooli lõputunnistuse alusel.

Gümnaasiumis saab valida viie õppesuuna vahel: loodussuund, meditsiinisuund, tehnoloogiasuund, infotehnoloogiasuund ja kultuurisuund. Tartu ühiskatsete infosüsteemis registreerudes tuleb kandideerijal lisaks üldisele koolieelistusele märkida ka oma suunaeelistus Tartu Tamme Gümnaasiumis.

Kui kandideerija on valmis osalema kooli puhkpilliorkestri töös kogu gümnaasiumis õppimise aja jooksul, on tal võimalik taotleda eelistingimusi vestlusele kutseks ja vastuvõtuks kooli. Vabas vormis taotlus koos tõenditega pillimänguoskuse kohta (nt muusikakooli tunnistuste koopiad või juhendaja kiri) tuleb esitada Tartu Tamme Gümnaasiumi õppejuhile (tuuli.tomson@tammegymnaasium.ee) hiljemalt ühiskatsete tegemise päevaks (17. aprill).

Tartu Tamme Gümnaasiumi vestlusvoorus arvestatavad kriteeriumid on järgmised: 

 • motiveeritus õppida gümnaasiumis ja valitud õppesuunal; 
 • õppeedukus; 
 • sotsiaalsed oskused; 
 • tegelemine huvialadega, mis toetavad Tartu Tamme Gümnaasiumi traditsioonilisi tegevusi. Soositud on sügavam teadushuvi, osalemine olümpiaadidel, pillimängu- ja lauluoskus, sportlikud saavutused.

Kui kandideerijale on väljastatud Tartu Tamme Gümnaasiumi vastuvõtu kutse, kandidaat ja vanem (või hooldaja) on selle kinnitanud ning kandidaat on põhikooli ära lõpetanud, siis esitab lapsevanem taotluse Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO http://www.tartu.ee/arno.

Oluline:

 • 16. märtsist kuni kella 24.00-ni 6. aprillil 2020  registreeru Tartu ühiskatsete infosüsteemis.
 • Testide sooritamise koha määrab süsteem, see ei sõltu kandideerija koolieelistustest.
 • Kui taotled olümpiaadidel osalemise tõttu vabastust kirjalikest testidest, siis pead registreeruma 16. märtsist kuni 6. aprillini 2020. Vabastuse taotlus on võimalik esitada õpilastel, kes on osalenud ajaloo, bioloogia, eesti keele, füüsika, geograafia, informaatika, keemia, lingvistika, loodusteaduste või matemaatika üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus 8. klassis või on ta 9. klassis kutsutud eelpoolnimetatud aineolümpiaadi lõppvooru. Kirjalikest testidest vabastust ei saa taotleda uurimistööna toimunud olümpiaadi puhul. Otsus kirjalikest testidest vabastamise kohta edastatakse Tartu ühiskatsete infosüsteemis hiljemalt 13. aprillil 2020.
 • Enne testide sooritamist tutvu Sinu poolt valitud kooli(de) õppekava ja vastuvõtutingimustega. Testide teemadega ja näidisülesannetega saad tutvuda siin.
 • 17. aprillil 2020.a kell 12.00 algavatel ühiskatsetel saad sooritada järgmised testid: eesti keel, matemaatika, loodusained (bioloogia, füüsika, keemia) ja inglise keel. Testide sooritamiseks on aega 3 tundi (180 minutit). Tartu Tamme Gümnaasiumisse kandideerimisel pead lahendama järgmised testid:
  • loodussuund, meditsiinisuund, tehnoloogiasuund, infotehnoloogiasuund: eesti keel, matemaatika, loodusained;
  • kultuurisuund: eesti keel, matemaatika.
 • Katsetele võta kaasa pildiga dokument (õpilaspilet, pass või ID-kaart), kirjutus- ja joonestusvahendid.
 • Vestlusele kutsumine ja esimese eelistuse vestluse ajad avalikustatakse ühiskatsete infosüsteemis 30. aprillil 2020. Iga kool kutsub kandideerijad vestlusele vastavalt oma kooli pingereale.
 • Vestlused toimuvad kolmes voorus vastavalt Sinu märgitud eelistusele:

04.05 – 08.05.2020 (kui märkisid meie kooli 1. eelistusena)
11.05 – 15.05.2020 (kui märkisid meie kooli 2. eelistusena)
18.05 – 22.05.2020 (kui märkisid meie kooli 3. ja 4. eelistusena).

 • Vestlusele võta kaasa pildiga dokument (õpilaspilet, pass või ID-kaart) ja 9. klassi tunnistuse lihtkoopia, väljavõte õpinguraamatust või väljatrükk e-päevikust.
 • Kui kool kutsub kandideerija õpilaskandidaatide nimekirja, väljastatakse kandideerijale hiljemalt 26. mail 2020 kooli vastuvõtu kutse Tartu ühiskatsete infosüsteemis. Kandideerija ja vanem või hooldaja kinnitavad kooli vastuvõtu kutse Tartu ühiskatsete infosüsteemis hiljemalt 29. mail 2020.