Tartu Tamme Gümnaasium

Sisseastumine

Sisseastumine

Ühiskatsete info 2022 on Tartu linna veebilehel.

Tartu Tamme Gümnaasium, Hugo Treffneri Gümnaasium, Miina Härma Gümnaasium, Tartu Jaan Poska Gümnaasium ja Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium korraldavad ühiskatsed 22. aprillil algusega kell 10.00.

Ühiskatsetele registreerumine toimub Tartu ühiskatsete infosüsteemi kaudu, mis on avatud 14. märts – 28.märts.

Ühiskatsed toimuvad koolimajades e-testina Eksamite Infosüsteemis (EIS).

Üldinfo

Sisseastumine Tartu Tamme Gümnaasiumi 10. klassidesse 2022/23. õppeaastal

Tartu Tamme Gümnaasiumis õpinguid alustavad õpilased võetakse vastu ühiskatsete testide tulemuste, 9. klassi poolaasta-, trimestri- või veerandihinnete, vestluse ja põhikooli lõputunnistuse alusel.

Meie gümnaasiumis saab valida viie õppesuuna vahel: loodussuund, meditsiinisuund, tehnoloogiasuund, infotehnoloogiasuund ja kultuurisuund. Tartu ühiskatsete infosüsteemis registreerudes tuleb kandideerijal lisaks üldisele koolieelistusele märkida ka oma suunaeelistus Tartu Tamme Gümnaasiumis.

Tartu Tamme Gümnaasium arvestab loodussuunda, meditsiinisuunda, tehnoloogiasuunda ja infotehnoloogiasuunda kandideerimisel eesti keele, matemaatika ja loodusainete teste võrdse kaaluga ning kultuurisuunda kandideerimisel eesti keele ja matemaatika teste võrdse kaaluga.

Kui kandideerija on valmis osalema kooli puhkpilliorkestri töös kogu gümnaasiumis õppimise aja jooksul, on tal võimalik taotleda eelistingimusi vestlusele kutseks ja vastuvõtuks kooli. Vabas vormis taotlus koos tõenditega pillimänguoskuse kohta (nt muusikakooli tunnistuste koopiad või juhendaja kiri) tuleb esitada Tartu Tamme Gümnaasiumi õppejuhile (tuuli.tomson@tammegymnaasium.ee) hiljemalt ühiskatsete tegemise päevaks.

Tartu Tamme Gümnaasiumi vestlusvoorus arvestatavad kriteeriumid on järgmised: motiveeritus õppida gümnaasiumis ja valitud õppesuunal, õppeedukus, sotsiaalsed oskused, tegelemine huvialadega, mis toetavad Tartu Tamme Gümnaasiumi traditsioonilisi tegevusi. Soositud on sügavam teadushuvi, osalemine olümpiaadidel, pillimängu- ja lauluoskus, sportlikud saavutused.

Enne kandideerimist tutvu  kooli õppekavaga ja vastuvõtutingimustega.