Tartu Tamme Gümnaasium

Sisseastumine

Sisseastumine

PRAEGU AKTUAALNE

Pärast 3. juunit jagame kutseid õpilaskohtade tekkimisel ootenimekirjas olevatele kandidaatidele vastavalt pingereale.

Klassid on  komplekteeritud. 

SISSEASTUMINE 2024/2025. ÕA

Tartu Tamme Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord 2024

Ühiskatsete kord 2024

1.–15. aprillini 2024.a. toimub registreerimine ühiskatsetele Tartu ühiskatsete infosüsteemis https://sisseastumine.ee/tartu. Kui õpilane soovib taotleda vabastust testidest üleriigilise aineolümpiaadi lõppvoorus osalemisega (vt ühiskatsete kord punkt 11.1), siis tuleb registreeruda 1.-10. aprillil 2024. a.

19. aprillil 2024. a. kell 10.00 toimuvad ühiskatsed.

Eesti keele, matemaatika, loodusainete (füüsika, bioloogia ja keemia) ja inglise keele testid viiakse läbi paberkandjal.

Kirjalikud testid sooritab kandideerija koolis, mille Tartu ühiskatsete infosüsteem talle määrab. Testide sooritamise koht ei sõltu kandideerija koolieelistustest.

Õpilase MEMO

Lisainfo Tartu linna veebilehel.
 
Teisipäeval, 20. veebruaril kell 17.00–18.00 toimus Zoomis Tartu gümnaasiumide ühiskatsete infotund, milles tutvustati ühiskatsete korraldust, ajakava ja testide temaatikat.
Infotundi on võimalik järele vaadata siit.
ÜLDINFO

Sisseastumine Tartu Tamme Gümnaasiumi 10. klassidesse 2024/25. õppeaastal

 • TESTID: Tartu Tamme Gümnaasium arvestab loodussuunda, meditsiinisuunda, tehnoloogiasuunda ja infotehnoloogiasuunda kandideerimisel eesti keele, matemaatika ja loodusainete teste võrdse kaaluga, kogupunktidega 300 punkti. Tartu Tamme Gümnaasium arvestab kultuurisuunda kandideerimisel eesti keele ja matemaatika teste ning võõrkeele või loodusainete testi hulgast parema tulemusega testi (võõrkeele testi tulemus korrutatakse kahega, sest sellel testil on maksimaalne tulemus 50p), kõiki võrdse kaaluga, kogupunktidena 300 punkti.
 • KLASSITUNNISTUS: Tartu Tamme Gümnaasium arvestab 9. klassi klassitunnistusel olevaid eesti keele ja matemaatika
  hindeid ning kõigi hinnete jaotust kogupunktidena kuni 200 punkti.

 • VESTLUS: Kandidaadid kutsutakse vestlusele testides saadud punktisummade ning 9. klassi klassitunnistusel olevate hinnete järgi tekkinud pingeridade alusel. Vestlusvoorus hindab vastuvõtukomisjon kandidaate kuni 100 punktiga.

 • TAOTLUS TESTIDEST VABASTUSEKS: registreeru Tartu ühiskatsete süsteemis 1.-10. aprillil. Registreerumisel märgi ära, kui oled osalenud ajaloo, bioloogia, eesti keele, füüsika, geograafia, informaatika, keemia, lingvistika, loodusteaduste, matemaatika, prantsuse keele või individuaalse ühiskonnaõpetuse üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus 8. klassis ja/või oled 9. klassis kutsutud eelpool nimetatud aineolümpiaadi lõppvooru või juba osalenud lõppvoorus. Kirjalikest testidest ei saa vabastust taotleda uurimistööna toimunud olümpiaadi puhul. Otsus testide vabastuse kohta tuleb Tartu ühiskatsete infosüsteemis kandideerijale hiljemalt 15. aprillil.
 • TAOTLUS EELISTINGIMUSTEKS VESTLUSELE KUTSEL: Kui kandideerija on valmis osalema kooli puhkpilliorkestri töös kogu gümnaasiumis
  õppimise aja jooksul
  , on tal võimalik taotleda eelistingimusi vestlusele kutseks ja vastuvõtuks kooli (lisanduv punktisumma kuni 40 punkti). Vabas vormis taotlus koos tõenditega pillimänguoskuse kohta (nt muusikakooli tunnistuse koopia või juhendaja allkirjaga kiri) tuleb esitada Tartu Tamme Gümnaasiumi õppejuhi meiliaadressile tuuli.tomson@tammegymnaasium.ee hiljemalt ühiskatsete tegemise päevaks. 

        Tartu Tamme Gümnaasiumi AVATUD USTE PÄEV toimus 13. märtsil koolimajas.

Video sellest, kuidas me seenel käisime