Tartu Tamme Gümnaasium

Sisseastumine

Sisseastumine

PRAEGU AKTUAALNE

SISSEASTUMINE 10. klassi 2023. a kevadel – EELINFO

Tartu viie kooli ühiskatsed üheksanda klassi õpilastele kandideerimiseks Hugo Treffneri Gümnaasiumi, Miina Härma Gümnaasiumi, Jaan Poska Gümnaasiumi, Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi ja Tartu Tamme Gümnaasiumi kümnendasse klassi toimuvad 21. aprillil 2023. aastal.

Registreerimine ühiskatsetele on avatud 14. märtsist kuni 28. märtsini.

Koolid võtavad õpilased vastu, arvestades ühiselt korraldatud testide tulemusi, põhikooli õpingute hindeid ja vestlust. Õpilaste vastuvõtutingimused avaldatakse kõikide Tartu koolide kodulehel hiljemalt 15. veebruaril 2023. aastal.


Ühiskatsed toimuvad koolimajades e-testidena ja jätkuvalt koostöös Eksamite Infosüsteemi (EIS) ja Haridus- ja Noorteametiga (HARNO).  

 Sisseastumiskatsed koosnevad neljast testist: eesti keel, matemaatika, loodusained (bioloogia, füüsika, keemia) ja inglise keel. Eesti keele ja matemaatika testid kestavad kokku 120 minutit. Järgneb 30 minutiline vaheaeg ja seejärel toimub loodustest ja inglise keele test, mille kestus on vastavalt 60 minutit ja 30 minutit.


OLULINE

Tartu Tamme Gümnaasiumi avatud uste päev toimus 9. märtsil 2022 koolimajas.

Ühiskatsete info 2022 on Tartu linna veebilehel.

Tartu Tamme Gümnaasium, Hugo Treffneri Gümnaasium, Miina Härma Gümnaasium, Tartu Jaan Poska Gümnaasium ja Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium korraldavad ühiskatsed 22. aprillil algusega kell 10.00. Koolimajas tuleb olla kohal 9.30.

Ühiskatsetele registreerumine toimus Tartu ühiskatsete infosüsteemi kaudu, mis on avatud 14. märts – 28.märts.

Ühiskatsed toimuvad koolimajades e-testina Eksamite Infosüsteemis (EIS).

Vestlused kestsid 9.mai-26. mai 2022

 

ÜLDINFO

Sisseastumine Tartu Tamme Gümnaasiumi 10. klassidesse 2022/23. õppeaastal

Tartu Tamme Gümnaasiumis õpinguid alustavad õpilased võetakse vastu ühiskatsete testide tulemuste, 9. klassi poolaasta-, trimestri- või veerandihinnete, vestluse ja põhikooli lõputunnistuse alusel.

Meie gümnaasiumis saab valida viie õppesuuna vahel: loodussuund, meditsiinisuund, tehnoloogiasuund, infotehnoloogiasuund ja kultuurisuund. Tartu ühiskatsete infosüsteemis registreerudes tuleb kandideerijal lisaks üldisele koolieelistusele märkida ka oma suunaeelistus Tartu Tamme Gümnaasiumis.

Tartu Tamme Gümnaasium arvestab loodussuunda, meditsiinisuunda, tehnoloogiasuunda ja infotehnoloogiasuunda kandideerimisel eesti keele, matemaatika ja loodusainete teste võrdse kaaluga ning kultuurisuunda kandideerimisel eesti keele ja matemaatika teste võrdse kaaluga.

Kui kandideerija on valmis osalema kooli puhkpilliorkestri töös kogu gümnaasiumis õppimise aja jooksul, on tal võimalik taotleda eelistingimusi vestlusele kutseks ja vastuvõtuks kooli. Vabas vormis taotlus koos tõenditega pillimänguoskuse kohta (nt muusikakooli tunnistuste koopiad või juhendaja kiri) tuleb esitada Tartu Tamme Gümnaasiumi õppejuhile (tuuli.tomson@tammegymnaasium.ee) hiljemalt ühiskatsete tegemise päevaks (22.04.2022).

Enne kandideerimist tutvu  kooli õppekavaga ja vastuvõtutingimustega.