Tartu Tamme Gümnaasium

Sisseastumine

Sisseastumine

PRAEGU AKTUAALNE

Teisipäeval, 20. veebruaril kell 17.00–18.00 toimus Zoomis Tartu gümnaasiumide ühiskatsete infotund, milles tutvustati ühiskatsete korraldust, ajakava ja testide temaatikat.
Infotundi on võimalik järele vaadata siit.

Tartu Tamme Gümnaasiumi AVATUD USTE PÄEV 

toimub 13. märtsil 2024 kell 15.00 koolimajas.

 
 
Sisseastumiskatsed 2024 
19. aprillil 2024 toimuvad Tartu gümnaasiumite ühised sisseastumiskatsed tulevastele gümnasistidele. Ühiskatsed toimuvad Hugo Treffneri Gümnaasiumi, Miina Härma Gümnaasiumi, Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi ja Tartu Tamme Gümnaasiumi koostöös. 
Eesti keele, matemaatika, inglise keele, loodusainete (keemia, bioloogia, füüsika) testid paberkandjal sooritab õpilane koolis, mille elektrooniline infosüsteem talle määrab. Testide sooritamise koht ei sõltu koolieelistustest.
 
Lisainfo Tartu linna veebilehel.
SISSEASTUMINE 2024/2025. ÕA
ÜLDINFO

Sisseastumine Tartu Tamme Gümnaasiumi 10. klassidesse 2024/25. õppeaastal

13. märtsil algusega kell 15.00 toimub Tartu Tamme Gümnaasiumi avatud uste päev.

1.–15. aprillini 2024.a. toimub registreerimine ühiskatsetele Tartu ühiskatsete infosüsteemis https://sisseastumine.ee/tartu. Kui õpilane soovib taotleda vabastust testidest üleriigilise aineolümpiaadi lõppvoorus osalemisega (vt ühiskatsete kord punkt 11.1), siis tuleb registreeruda 1.-10. aprillil 2024. a.

19. aprillil 2024. a. toimuvad ühiskatsed.

Eesti keele, matemaatika, loodusainete (füüsika, bioloogia ja keemia) ja inglise keele testid viiakse läbi paberkandjal.

Kirjalikud testid sooritab kandideerija koolis, mille Tartu ühiskatsete infosüsteem talle määrab. Testide sooritamise koht ei sõltu kandideerija koolieelistustest.

Tartu Tamme Gümnaasium arvestab loodussuunda, meditsiinisuunda, tehnoloogiasuunda ja infotehnoloogiasuunda kandideerimisel eesti keele, matemaatika ja loodusainete teste võrdse kaaluga. Tartu Tamme Gümnaasium arvestab kultuurisuunda kandideerimisel eesti keele ja matemaatika teste ning võõrkeele või loodusainete testi hulgast parema tulemusega testi (võõrkeele testi tulemus korrutatakse kahega, sest sellel testil on maksimaalne tulemus 50p), kõiki võrdse kaaluga.