Kontakt

 

Tartu Tamme Gümnaasium

Nooruse 9, Tartu 50411
kool@tammegymnaasium.ee
Reg-kood: 75006842

Ametikoht Telefoninumber E-post
Kantselei / üldkontakt Pille Liivamägi: 741 2070 kool@tammegymnaasium.ee
Valvelaud / administraator Jana Atso: 741 2065 jana.atso@tammegymnaasium.ee
Õppejuht Tuuli Tomson: 741 2060 | 5787 9949 tuuli.tomson@tammegymnaasium.ee
Direktor Ain Tõnisson (vastuvõtt kokkuleppel): 741 2071 | 551 7081 ain.tonisson@tammegymnaasium.ee
Raamatukoguhoidja Tiiu Lääniste: 741 2062 raamatukogu@tammegymnaasium.ee
Huvijuht / õpilasesindus Arnika Aadusoo: 741 2080 arnika.aadusoo@tammegymnaasium.ee
IT-juht Mathias Mõttus: 741 2061 | 5591 4107 it@tammegymnaasium.ee
Söökla juhataja Monika Rosenthal:  5750 1850
Kooliõde Margit Kull: 741 2063
Hoolekogu esimees Margus Sarap hoolekogu@tammegymnaasium.ee

Kooli üle teostab järelevalvet Haridus- ja Teadusministeerium:
Katrin.Ohakas@hm.ee
Mobiiltelefon 5687 0346
Lauatelefon 735 4068

Kontaktisik korruptsiooniennetusega seotud küsimustes Haridus- ja Teadusministeeriumis:
Hille Voolaid (Hille.Voolaid@hm.ee)

Lisainfo veebilehel oleva avaliku teabe kohta
Pille Liivamägi, kool@tammegymnaasium.ee

Kõik töötajad / õpetajad
Eesnimi Perenimi Amet / aine Klass Tel.nr.  E-post
1 Arnika Aadusoo huvijuht 12LO 741 2080 Arnika.Aadusoo@tammegymnaasium.ee
2 Jana Atso haldusspetsialist 741 2065 Jana.Atso@tammegymnaasium.ee
3 Inga Dunderdale inglise keel 741 2079 Inga.Dunderdale@tammegymnaasium.ee
4 Svetlana Goidina matemaatika 741 2077 Svetlana.Goidina@tammegymnaasium.ee
5 Helina Harro õpilasnõustaja 11ME 741 2068 Helina.Harro@tammegymnaasium.ee
6 Geio Heil kehaline kasvatus 11IT 741 2064 Geio.Heil@tammegymnaasium.ee
7 Mari-Liis Jaansalu (TL peatatud) matemaatika 741 2077 Mari-Liis.Jaansalu@tammegymnaasium.ee
8 Kaupo Järviste bioloogia 741 2072 Kaupo.Jarviste@tammegymnaasium.ee
9 Leili Järvsoo laborant 741 2067 Leili.Jarvsoo@tammegymnaasium.ee
10 Külli Kalamees-Pani bioloogia 741 2083 Kylli.Kalamees-Pani@tammegymnaasium.ee
11 Mart Kallaste matemaatika 741 2077 Mart.Kallaste@tammegymnaasium.ee
12 Aili Kase administraator 741 2065
13 Aleksandr Kirpu keemia 12TE 741 2067 Aleksandr.Kirpu@tammegymnaasium.ee
14 Sandra Kremann õppenõustaja 741 2066 Sandra.Kremann@tammegymnaasium.ee
15 Janika Kurg (TL peatatud) kehaline kasvatus Janika.Kurg@tammegymnaasium.ee
16 Inge Kurn vene keel 741 2078 Inge.Kurn@tammegymnaasium.ee
17 Maret Kuura kunst 11KU 741 2080 Maret.Kuura@tammegymnaasium.ee
18 Marko Kuura ajalugu ja ühiskonnaõpetus 12IT 741 2072 Marko.Kuura@tammegymnaasium.ee
19 Piibe Leiger eesti keel ja kirjandus 741 2074 Piibe.Leiger@tammegymnaasium.ee
20 Anneli Leima muusikaõpetaja 741 2082 Anneli.Leima@tammegymnaasium.ee
21 Raimond Lepiste joonestamine
22 Tanel Liira füüsika 741 2072 tanel.liira@tammegymnaasium.ee
23 Pille Liivamägi juhiabi 741 2070 Pille.Liivamagi@tammegymnaasium.ee
24 Anne Linde inglise keel 741 2079 Anne.Linde@tammegymnaasium.ee
25 Triin Lingiene inglise keel 741 2079 Triin.Lingiene@tammegymnaasium.ee
26 Merit Luik inimeseõpetus, psühholoogia, karjäärikoordinaator 741 2069 Merit.Luik@tammegymnaasium.ee
27 Tiiu Lääniste raamatukoguhoidja 11LO 741 2062 Tiiu.Laaniste@tammegymnaasium.ee
28 Aivar Meldre bioloogia 10LO 741 2072 Aivar.Meldre@tammegymnaasium.ee
29 Maarika Mõts inglise keel 10IT 741 2079 Maarika.Mots@tammegymnaasium.ee
30 Mathias Mõttus IT-juht, multimeedia, veebidisain 741 2061 Mathias.Mottus@tammegymnaasium.ee
31 Liina Nagel eesti keel ja kirjandus 10KU 741 2074 Liina.Nagel@tammegymnaasium.ee
32 Marika Nikitkina vene keel 741 2078 Marika.Nikitkina@tammegymnaasium.ee
33 Maiu Nurka eesti keel ja kirjandus 12ME 741 2074 Maiu.Nurka@tammegymnaasium.ee
34 Sirje Ottas valvelaud 741 2065 Sirje.Ottas@tammegymnaasium.ee
35 Kati Paas matemaatika Kati.Paas@tammegymnaasium.ee
36 Tauno Palts programmeerimine Tauno.Palts@tammegymnaasium.ee
37 Gunnar Pettaig orkestrijuht 741 2082 Gunnar.Pettaig@tammegymnaasium.ee
38 Liina Raudvassar usundiõpetus ja ladina keel 741 2069 Liina.Raudvassar@tammegymnaasium.ee
39 Nele Mäemuru matemaatika 741 2077 Nele.Maemuru@tammegymnaasium.ee
40 Grete Mai Rohtmets (TL peatatud) kehaline kasvatus 741 2064 Gretemai.Rohtmets@tammegymnaasium.ee
41 Katrin Roodla eesti keel ja kirjandus 741 2074 Katrin.Roodla@tammegymnaasium.ee
42 Heily Soosaar eesti keel ja kirjandus 10ME 741 2074 Heily.Soosaar@tammegymnaasium.ee
43 Sirje Summel geograafia 741 2072 Sirje.Summel@tammegymnaasium.ee
44 Helgi Suurmets matemaatika 10TE 741 2077 Helgi.Suurmets@tammegymnaasium.ee
45 Kätri-Avelin Säärits kehaline kasvatus 741 2064 katri-avelin.saarits@tammegymnaasium.ee
46 Rigne Znamenski (TL peatatud) geoinformaatika Rigne.Znamenski@tammegymnaasium.ee
47 Karin Tepaskent matemaatika 741 2077 Karin.Tepaskent@tammegymnaasium.ee
48 Annika Teska (TL peatatud) matemaatika 741 2077 Annika.Teska@tammegymnaasium.ee
49 Katrin Tikko prantsuse keel 10IT 741 2078 Katrin.Tikko@tammegymnaasium.ee
50 Urmas Tokko bioloogia, õppesuundade juht 741 2073 Urmas.Tokko@tammegymnaasium.ee
51 Tuuli Tomson õppejuht 741 2060 Tuuli.Tomson@tammegymnaasium.ee
52 Ain Tõnisson direktor 741 2071 Ain.Tonisson@tammegymnaasium.ee
53 Ingrid Urb saksa keel 741 2078 Ingrid.Urb@tammegymnaasium.ee
54 Aly Valvas haridustehnoloog, robootika 741 2083 Aly.Valvas@tammegymnaasium.ee
55 Agnes Vask füüsika 11TE 741 2072 Agnes.Vask@tammegymnaasium.ee
56 Liia Vijand-Lind ajalugu ja ühiskonnaõpetus 12KU 741 2069 Liia.Vijand@tammegymnaasium.ee
57 Andri Võsokovski õppenõustaja 741 2066 Andri.Vosokovski@tammegymnaasium.ee

Täitmata töökohti ei ole

Õpilasesindus

Anna Liisa Nurm 10.IT
Christa Isabella Haidla 10.KU
Kasper Suur 10.TE
Robin Otter 10.TE
Emma Triin Seer 10.TE
Liseth Marii Ganson 10.LO
Ade Leena Haamer 10.LO
Sandra Heidemann 10.LO
Laura Sirm 10.LO
Kristjan Sarja 10.ME
Eliisa Varik 11.KU
Harry Jakob Ling 11.TE
Annika Vaasa 11.TE
Stefi Treier 11.TE
Kalista Seppel 11.IT
Richard Miikael Jaks 11.IT
Tormi Kalle 11.LO
Anna-Grete Kärblane 11.LO
Arlet Abroi 11.ME
Merit Leiman 11.ME
Eliise Reitsak 12.KU
Kerstin Loit 12.KU
Lizette Sibul 12.KU
Carolin Tõntsu 12.IT
Rando Kleimann 12.IT
Tauri Juudas 12.IT
Krista Heido 12.TE

Kontakt: oe@tammegymnaasium.ee

Hoolekogu

Hoolekogu

Koosseis
1.1. Tormi Kalle õpilaste esindaja;
1.2. Maiu Nurka õppenõukogu esindaja;
1.3. Margus Sarap vilistlaste esindaja;
1.4. Guido Tellis lapsevanemate esindaja;
1.5. Iiri Saar lapsevanem ate esindaja;
1.6. Margus Kasterpalu lapsevanemate esindaja;
1.7. Riho Raave kooli toetava organisatsiooni esindaja, Tartu
Linnavalitsus;
1.8. Triin Kaaver kooli pidaja esindaja, Haridus ja Teadusministeerium.

Käskkiri hoolekogu koosseisu kinnitamise kohta

Eesmärgid
Hoolekogu eesmärgiks on ühendada õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, lastevanemate ja vilistlaste tegevus õppetöö suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning
õppimiseks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomisels. Hoolekogul on võimalus avaldada oma arvamust sh kooli arengukavale, õppekava kehtestamisele, vastuvõtu tingimustele, huvitegevusele jms.
Kuulame õpilaste esindajad ning püüame lahendada lastevanemate ja kooli vahel tekkinud muresid.

Tööplaan
Hoolekogul korraldab oma tööd koosolekutega või elektrooniliselt. Kooli direktor on tavapäraselt kutsutud hoolekogu koosolekule.

Koosolekute protokollid laetakse ülesse Stuudiumisse. Sisse logides on võimalik nende sisuga tutvuda.
Lastevanemate murede ja küsimuste korral olge head võtke kontakti hoolekogu@tammegymnaasium.ee
Kiri saadetakse kõigile hoolekogu liikmetele. Samas on kindlasti võimalik pöörduda otse hoolekogu liikme poole.