Hoolekogu

Hoolekogu

Koosseis
1) Krõõt Olo – pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium;
2) Riho Raave – toetava organisatsiooni esindaja, Tartu Linnavalitsus;
3) Merit Luik – õppenõukogu esindaja;
4) Eliise Elken – õpilaste esindaja;
5) Jane Väli – lapsevanemate esindaja;
6) Anti Seli – lapsevanemate esindaja;
7) Piret Eit – lapsevanemate esindaja;
8) Margus Sarap – vilistlaste esindaja – margus.sarap@gmail.com

Käskkiri hoolekogu koosseisu kinnitamise kohta

Eesmärgid
Hoolekogu eesmärgiks on ühendada õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, lastevanemate ja vilistlaste tegevus õppetöö suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning
õppimiseks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomisels. Hoolekogul on võimalus avaldada oma arvamust sh kooli arengukavale, õppekava kehtestamisele, vastuvõtu tingimustele, huvitegevusele jms.
Kuulame õpilaste esindajad ning püüame lahendada lastevanemate ja kooli vahel tekkinud muresid.

Tööplaan
Hoolekogul korraldab oma tööd koosolekutega või elektrooniliselt. Kooli direktor on tavapäraselt kutsutud hoolekogu koosolekule.
2015/2016 õppeaastal on planeeritud vähemalt neli koosolekut:
7.12.2015 – toimunud.
15.02.2016
25.04.2016

Koosolekute protokollid laetakse ülesse Stuudiumisse. Sisse logides on võimalik nende sisuga tutvuda.
Lastevanemate murede ja küsimuste korral olge head võtke kontakti hoolekogu@tammegymnaasium.ee
Kiri saadetakse kõigile hoolekogu liikmetele. Samas on kindlasti võimalik pöörduda otse hoolekogu liikme poole.