Tartu Tamme Gümnaasium

Hoolekogu

Hoolekogu

Hoolekogu

Koosseis

  1. Keidi Raissar – õpilaste esindaja;
  2. Margus Sarap – vilistlaste esindaja;
  3. Maarika Mõts – õppenõukogu esindaja;
  4. Tõnis Tõnissoo – lapsevanemate esindaja;
  5. Merli Saare – lapsevanemate esindaja;
  6. Ene Sokk – lapsevanemate esindaja;
  7. Riho Raave – kooli toetava organisatsiooni esindaja, Tartu Linnavalitsus;
  8. Kärt Leppik – kooli pidaja esindaja.

Eesmärgid
Hoolekogu eesmärgiks on ühendada õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, lastevanemate ja vilistlaste tegevus õppetöö suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning
õppimiseks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomisels. Hoolekogul on võimalus avaldada oma arvamust sh kooli arengukavale, õppekava kehtestamisele, vastuvõtu tingimustele, huvitegevusele jms.
Kuulame õpilaste esindajad ning püüame lahendada lastevanemate ja kooli vahel tekkinud muresid.

Tööplaan
Hoolekogul korraldab oma tööd koosolekutega või elektrooniliselt. Kooli direktor on tavapäraselt kutsutud hoolekogu koosolekule.

Koosolekute protokollid laetakse ülesse Stuudiumisse. Sisse logides on võimalik nende sisuga tutvuda.
Lastevanemate murede ja küsimuste korral olge head võtke kontakti hoolekogu@tammegymnaasium.ee
Kiri saadetakse kõigile hoolekogu liikmetele. Samas on kindlasti võimalik pöörduda otse hoolekogu liikme poole.

Video sellest, kuidas me seenel käisime