Tartu Tamme Gümnaasium

Hoolekogu

Hoolekogu

Hoolekogu

Koosseis
1.1. Tormi Kalle õpilaste esindaja;
1.2. Maiu Nurka õppenõukogu esindaja;
1.3. Margus Sarap vilistlaste esindaja;
1.4. Guido Tellis lapsevanemate esindaja;
1.5. Iiri Saar lapsevanem ate esindaja;
1.6. Margus Kasterpalu lapsevanemate esindaja;
1.7. Riho Raave kooli toetava organisatsiooni esindaja, Tartu
Linnavalitsus;
1.8. Triin Kaaver kooli pidaja esindaja, Haridus ja Teadusministeerium.

Käskkiri hoolekogu koosseisu kinnitamise kohta

Eesmärgid
Hoolekogu eesmärgiks on ühendada õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, lastevanemate ja vilistlaste tegevus õppetöö suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning
õppimiseks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomisels. Hoolekogul on võimalus avaldada oma arvamust sh kooli arengukavale, õppekava kehtestamisele, vastuvõtu tingimustele, huvitegevusele jms.
Kuulame õpilaste esindajad ning püüame lahendada lastevanemate ja kooli vahel tekkinud muresid.

Tööplaan
Hoolekogul korraldab oma tööd koosolekutega või elektrooniliselt. Kooli direktor on tavapäraselt kutsutud hoolekogu koosolekule.

Koosolekute protokollid laetakse ülesse Stuudiumisse. Sisse logides on võimalik nende sisuga tutvuda.
Lastevanemate murede ja küsimuste korral olge head võtke kontakti hoolekogu@tammegymnaasium.ee
Kiri saadetakse kõigile hoolekogu liikmetele. Samas on kindlasti võimalik pöörduda otse hoolekogu liikme poole.