Õpilastööd

Tartu Tamme Gümnaasiumi uurimistööde ja praktiliste tööde (UPT) viited:

Üldviited:

2017/18 õppeaasta UPT tähtsad kuupäevad
Tartu Tamme Gümnaasiumi õpilastööde juhend (2016/17)
Õpilastööde hindamise alused

Õpilasele:

Uurimistööde aluste TERA kaust (Stuudiumi sisselogimise nõue)
Õpilastööde kaitsmise TERA kaust (Stuudiumi sisselogimise nõue)

Õpetajale:

Uurimistööde aluste TERA kaust (Stuudiumi sisselogimise nõue)
Õpilastööde aluste TERA kaust (Stuudiumi sisselogimise nõue)
Õpetajate õpilastöödedega seotud kaust (Stuudiumi sisselogimise nõue)

Varasemate aastate tööd:

2016/17 tööd (Tamme Gümnaasiumi Drive’s)
2015/16 tööd (Tamme Gümnaasiumi Drive’s)
2014/15 tööd (Tamme Kooli serveris)
2013/14 tööd (Tamme Kooli serveris)
2012/13 tööd (Tamme Kooli serveris)

Tähtsad kuupäevad

  • 08.september – teemade lõplik valik
  • 21. november – õpilastööde projektide kaitsmine
  • 24. jaanuar – õpilastöö 1. teooria peatüki esitamine juhendajale
  • 12. märts – õpilastöö mustandi esitamine juhendajale
  • 30. märts – õpilastöö mustandi esitamine eelkaitsmiseks
  • 04./11. aprill K5 – õpilastöö eelkaitsmine
  • 07. mai – õpilastöö lõplik esitamine
  • 23. mai – õpilastöö retsensendi ja juhendaja hinnangu tähtaeg
  • 30. mai – õpilastöö lõpukaitsmine

UPT 2017/18 komisjonid

Järgmise aasta UPT teemad / kokkulepped