Õpilastööd

Tartu Tamme Gümnaasiumi uurimistööde ja praktiliste tööde (UPT) viited:

Üldviited:

2018/19 õppeaasta UPT tähtsad kuupäevad
– TTG kirjalike tööde juhend / UPT juhend
Õpilastööde hindamise alused

Õpilasele:

Uurimistööde aluste TERA kaust (Stuudiumi sisselogimise nõue)
Õpilastööde kaitsmise TERA kaust (Stuudiumi sisselogimise nõue)

Õpetajale:

Uurimistööde aluste TERA kaust (Stuudiumi sisselogimise nõue)
Õpilastööde aluste TERA kaust (Stuudiumi sisselogimise nõue)
Õpetajate õpilastöödedega seotud kaust (Stuudiumi sisselogimise nõue)

Varasemate aastate tööd:

2017/18 tööd (Tamme Gümnaasiumi Drive’s)
2016/17 tööd (Tamme Gümnaasiumi Drive’s)
2015/16 tööd (Tamme Gümnaasiumi Drive’s)
2014/15 tööd (Tamme Kooli serveris)
2013/14 tööd (Tamme Kooli serveris)
2012/13 tööd (Tamme Kooli serveris)

Tähtsad kuupäevad:

  • 14.september – teemade lõplik valik
  • 20. november – õpilastööde projektide kaitsmine
  • 23. jaanuar – õpilastöö 1. teooria peatüki esitamine juhendajale
  • 12. märts – õpilastöö mustandi esitamine juhendajale
  • 25.märts – õpilastöö esitamise tähtaeg neile, kes varem esitatud avalduse alusel sooritavad õpilastöö lõppkaitsmise eelkaitsmise ajal
  • 29. märts – õpilastöö mustandi esitamine eelkaitsmiseks
  • 03./10. aprill K5 – õpilastöö eelkaitsmine
  • 08. mai – õpilastöö lõplik esitamine
  • 22. mai – õpilastöö retsensendi ja juhendaja hinnangute esitamise tähtaeg
  • 29. mai – õpilastöö lõppkaitsmine

SELLE aasta UPT teemad

EELKOKKULEPPED 2019/2020 õppeaastaks