Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepassid

Periood Aine Nimetus Õpetaja
1, 2, 3 Lai matemaatika [pealkirjata] Leene Lotta Lüdimois
2 3D modelleerimine [pealkirjata] Ave Kodar
1, 2 Tuutorprogramm [pealkirjata] Tuuli Tomson
2 Keemia [pealkirjata] Aleksandr Kirpu
2, 3 Inglise keel (B2) [pealkirjata] Triin Lingiene
1 Praktiline füüsika [pealkirjata] Agnes Vask
1 Praktiline füüsika [pealkirjata] Agnes Vask
3 Inglise keele lisakursus (RE ettevalmistus) [pealkirjata] Triin Lingiene
3 Uususundid ja vaimsed ühendused Eestis [pealkirjata] Liina Raudvassar
1 Inglise keele lisakursus (C1) [pealkirjata] Inga Dunderdale
1, 2, 3 Eesti keel [pealkirjata] Maiu Nurka
1, 2, 3 Eesti keel [pealkirjata] Maiu Nurka
1, 2, 3 Eesti keel [pealkirjata] Maiu Nurka
1 Animeerimine [pealkirjata] Sofja Umarik
1 Ajalugu [pealkirjata] Liia Vijand-Lind
1 Kultuuriprojekti kursus [pealkirjata] Liia Vijand-Lind
1 Karjääriõpetus [pealkirjata] Merit Luik
1 Hispaania keel 1. kursus Katrin Tikko
1 Eesti keel 10. klassi eesti keele kursus Praktiline eesti keel I Maiu Nurka
1 Eesti keel 11. klassi eesti keele kursus Praktiline eesti keel II Maiu Nurka
1 Eesti keel 11. klassi eesti keele kursus Praktiline eesti keel II Maiu Nurka
1 Eesti keel 12. klassi eesti keele kursus Teksti keel ja stiil Maiu Nurka
1 Eesti keel 12. klassi eesti keele kursus Teksti keel ja stiil Maiu Nurka
1 Kirjandus 12. klassi kirjanduse kursus 20. sajandi kirjandus Maiu Nurka
1 Kirjandus 12. klassi kirjanduse kursus 20. sajandi kirjandus Maiu Nurka
1 Kirjandus 20. sajandi kirjandus Heily Soosaar
1 Kirjandus 20. sajandi kirjandus Katrin Roodla
1, 2, 3 Prantsuse keel (B1) 3.kursus Katrin Tikko
2 Keemia Anorgaanilised ained Aleksandr Kirpu
1 Keemia Anorgaanilised ained Aleksandr Kirpu
1 Praktiline keemia Anorgaanilised ained / praktiline keemia I Aleksandr Kirpu
1 Praktiline keemia Anorgaanilised ained / praktiline keemia I Aleksandr Kirpu
1 Praktiline keemia Anorgaanilised ained / praktiline keemia I Aleksandr Kirpu
1 Arheoloogia Arheoloogia Liia Vijand-Lind
1 Arheoloogia Arheoloogia Liia Vijand-Lind
1, 2 Lai matemaatika Arvjadad, funktsioonid Nele Mäemuru
1 Lai matemaatika Arvuhulgad ja avaldised Nele Mäemuru
1 Lai matemaatika Arvuhulgad ja avaldised Kati Paas
1 Lai matemaatika Arvuhulgad. Avaldised (gümnaasiumi I aasta I ja II kursus) Helgi Suurmets
1 Kitsas matemaatika Arvuhulgad. Avaldised. Svetlana Goidina
1 Lai matemaatika Avaldised ja arvuhulgad Karin Tepaskent
1 Lai matemaatika Avaldised ja arvuhulgad Karin Tepaskent
1 Bioloogia Bioloogia 1. kursus Urmas Tokko
2, 3 Bioloogia Bioloogia 2. kursus Urmas Tokko
2, 3 Bioloogia Bioloogia 3. kursus Urmas Tokko
2, 3 Bioloogia Bioloogia 4. kursus Urmas Tokko
1 Bioloogia Bioloogia 4. kursus Urmas Tokko
1 Bioloogia Bioloogia I kursus Aivar Meldre
1 Bioloogia Bioloogia III kursus Aivar Meldre
1 Bioloogia Bioloogia IV kursus Aivar Meldre
Bioloogia süvakursus Bioloogia süvakursus Urmas Tokko
1 Biotehnoloogia Biotehnoloogia Urmas Tokko
1 Biotehnoloogia Biotehnoloogia Urmas Tokko
1, 2 Botaanika Botaanika 1. ja 2. kursus Urmas Tokko
1, 2, 3 Botaanika välipraktika Botaanika suvepraktika Urmas Tokko
1 Inglise keele lisakursus (C1) C1 Advanced eksamikursus Triin Lingiene
1 Ajalugu Eesti ajalugu I Liia Vijand-Lind
1 Ajalugu Eesti ajalugu I Marko Kuura
2 Lai matemaatika Eksponent- ja logaritmfunktsioon Nele Mäemuru
1 Füüsika Elektromagnetism Agnes Vask
1 Füüsika Elektromagnetism Agnes Vask
1 Füüsika Elektromagnetism Agnes Vask
1 Füüsika Energia Agnes Vask
1, 2, 3 Ennastjuhtiv õppija Ennastjuhtiv õppija Helina Harro, Merit Luik, Andri Võsokovski
1 Lai matemaatika Funktsioonid I. Arvjadad Svetlana Goidina
1 Geograafia Geograafia I kursus Rahvastik ja majandus Sirje Summel
1 Geograafia Geograafia III kursus – Maa kui süsteem Sirje Summel
1 Lai matemaatika Geomeetria I Svetlana Goidina
1, 2, 3 Hispaania keel Hispaania keel,2. kursus Katrin Tikko
1 Inglise keel (B2) Inglise keel (B2 keeleoskustasemel võõrkeel) Inga Dunderdale
1, 2 Inglise keel (B2) Inglise keel (B2) Inga Dunderdale
1 Inglise keel (B2) inglise keele 3. kursus Anne Linde
1, 2 Inglise keel (B2) inglise keele 6. kursus Anne Linde
1 Inglise keele lisakursus (C1) Inglise keele lisakursus (C1) Anne Linde
1 Inglise keele lisakursus (C1) Inglise keele lisakursus (C1) Inga Dunderdale
1 Inglise keel (B2) Inglise üldkeel III Triin Lingiene
1 Inglise keel (B2) Inglise üldkeel III Triin Lingiene
1 Inglise keel (B2) Inglise üldkeel III (11.klass I periood) Maarika Mõts
1 Inglise keel (B2) Inglise üldkeel III (11.klass I periood) Maarika Mõts
1 Inglise keel (B2) Inglise üldkeel III (11MEKULO I periood) Maarika Mõts
1, 2 Inglise keel (B2) Inglise üldkeel VI Triin Lingiene
1, 2 Inglise keel (B2) Inglise üldkeel VI Triin Lingiene
1, 2 Inglise keel (B2) Inglise üldkeel VI Triin Lingiene
1, 2 Inglise keel (B2) Inglise üldkeel VI (12.kl) Maarika Mõts
1 Inimene ja religioon Inimene ja religioon Liina Raudvassar
1, 2, 3 Inimese füsioloogia Inimese füsioloogia Urmas Tokko
1 Inimeseõpetus Inimeseõpetus – Perekonnaõpetus Merit Luik
1, 2, 3 Lai matemaatika Integraal. Planimeetria Helgi Suurmets
1 Lai matemaatika Integraal. Planimeetria Nele Mäemuru
1, 2 Lai matemaatika Integraal. Planimeetria Mart Kallaste
1 Lai matemaatika Integraal. Planimeetria kordamine Svetlana Goidina
1 Joonestamine Joonestamine 1. kursus Raimond Lepiste
2 Joonestamine Joonestamine 1. kursus Raimond Lepiste
1 Joonestamine Joonestamine 1. kursus Raimond Lepiste
2 Joonestamine Joonestamine 2. kursus Raimond Lepiste
1 Eesti keel Keel ja ühiskond lõimituna praktilise eesti keele 1. kursusega Heily Soosaar
2 Keemia Keemia alused Aleksandr Kirpu
2 Keemia Keemia alused Aleksandr Kirpu
2 Keemia Keemia alused Aleksandr Kirpu
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus (1. kursus) Kätri-Avelin Säärits
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus (3. kursus) Kätri-Avelin Säärits
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus (5. kursus) Kätri-Avelin Säärits
1 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 1. kursus Geio Heil
1 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 1. kursus Geio Heil
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 1. kursus Geio Heil
1 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 1. kursus Geio Heil
1 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 1. kursus Geio Heil
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 3. kursus Geio Heil
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 3. kursus Geio Heil
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 3. kursus Geio Heil
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 3. kursus Geio Heil
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 5. kursus Geio Heil
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 5. kursus Geio Heil
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 5. kursus Geio Heil
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 5. kursus Geio Heil
1 Keskkond ja tervis Keskkond ja tervis Kaupo Järviste
1 Kirjandus ja ühiskond Kirjandus ja ühiskond Liina Nagel
1 Kirjandus Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine Katrin Roodla
1 Kirjandus Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine Liina Nagel
1, 2, 3 Kitsas matemaatika Kitsas matemaatika. Integraal. Planimeetria kordamine. (2 kursust). Helgi Suurmets
1 Kunst Kunst (I kursus) Maret Kuura
1 Kunst Kunst II Maret Kuura
1 Väitlusõpetus Kõne ja väitlus Heily Soosaar
1 Ladina keel Ladina keel Liina Raudvassar
1 Lai matemaatika Lai matemaatika (RÕK 2.) – Võrrandid ja võrrandisüsteemid Mart Kallaste
1 Lai matemaatika Lai matemaatika (RÕK 1.) – Arvuhulgad ja avaldised. Mart Kallaste
1, 2 Lai matemaatika Lai matemaatika. Arvjadad. Funktsioonid I Mart Kallaste
1 Lai matemaatika Lai matemaatika. Funktsiooni piirväärtus ja tuletis. Mart Kallaste
1 Lai matemaatika Lai matemaatika. Integraal. Planimeetria kordamine. Karin Tepaskent
1 Lai matemaatika Lai matemaatika. Tuletise rakendused. Karin Tepaskent
1, 2 Loogika Loogika Mart Kallaste
1 Ajalugu Lähiajalugu II Marko Kuura
1, 2 Ajalugu Lähiajalugu II – Eesti ja maailm 20. sajandi teisel poolel Liia Vijand-Lind
2 Majandus- ja ettevõtlusõpe Majandus- ja ettevõtlusõpe Maarika Mõts
1, 2, 3 Matemaatika süvakursus Matemaatika süvakursus Mart Kallaste
1, 2, 3 Arstiteaduse alused Meditsiini ja tervishoiu alused 1. ja 2. kursus Urmas Tokko
1, 2 Sissejuhatus enamlevinud haigustesse Meditsiini ja tervishoiu alused 3. ja 4. kursus Urmas Tokko
1 Eesti keel Meedia ja mõjutamine Katrin Roodla
1 Eesti keel Meedia ja mõjutamine Liina Nagel
1 Eesti keel Meedia ja mõjutamine lõimituna praktilise eesti keele 2. kursusega Heily Soosaar
1 Füüsika Mehaanika Tanel Liira
1 Füüsika Mikro- ja megamaailma füüsika Agnes Vask
2 Multimeedia Multimeedia kursus (11IT klassile) Mathias Mõttus
1 Muusika Muusika 1. kursus Anneli Leima
1, 2 Muusika Muusika 1. kursus Anneli Leima
1 Muusika Muusika 2. kursus Anneli Leima
1 Muusika Muusika 3. kursus Anneli Leima
2 Keemia Orgaanilised ained Aleksandr Kirpu
1 Keemia Orgaanilised ained Aleksandr Kirpu
2 Keemia Orgaanilised ained meie ümber Aleksandr Kirpu
1 Keemia Orgaanilised ained meie ümber Aleksandr Kirpu
1 Eesti keel Praktiline eesti keel I Katrin Roodla
1 Eesti keel Praktiline eesti keel I Liina Nagel
1 Eesti keel Praktiline eesti keel I Liina Nagel
1 Praktiline füüsika Praktiline füüsika Eveli Raudla, Agnes Vask
1 Praktiline keemia Praktiline keemia II Aleksandr Kirpu
1 Praktiline kunst Praktiline kunst Maret Kuura
2 Prantsuse keel (B1) Prantsuse keel,1. kursus Katrin Tikko
2 Prantsuse keel (B1) Prantsuse keel,4. kursus Katrin Tikko
1, 2 Prantsuse keel Prantsuse keele hääldus, suhtlus, kultuur Katrin Tikko
2 Programmeerimine Programmeerimine (1. osa) Tauno Palts
3 Programmeerimine Programmeerimine (3. osa) Tauno Palts
1 Programmeerimine Programmeerimine (4. osa) Tauno Palts
1 Kultuuriprojekti kursus Projektikursus Heily Soosaar, Anneli Leima, Katrin Roodla, Liia Vijand-Lind, Liina Raudvassar
1 Kultuuriprojekti kursus Projektikursus Maret Kuura
1 Psühholoogia Psühholoogia Merit Luik
1, 2, 3 Rahvatants Rahvatants Katrin Roodla
1 Riigikaitse Riigikaitseõpetus I (teooriakursus) Tõnis Asson
1 Robootika Robootika Aly Valvas
2 Saksa keel (B1) Saksa keel Ingrid Urb
2 Saksa keel (B1) Saksa keel Ingrid Urb
1 Saksa keel (B1) Saksa keel(B1) Ingrid Urb
1 Saksa keel (B1) Saksa keel(B1) Ingrid Urb
1, 2 Lai matemaatika Sirge ja tasand ruumis Nele Mäemuru
1 Füüsika Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika. Agnes Vask
1 Füüsika Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika. Agnes Vask
1 Füüsika Sissejuhatus füüsikassse. Kulgliikumise kinemaatika. Hans Hubert Sams
1 Füüsika Sissejuhatus füüsikassse. Kulgliikumise kinemaatika. Hans Hubert Sams
2 Sissejuhatus infotehnoloogiasse Sissejuhatus infotehnoloogiasse (10IT klassile) Mathias Mõttus
2 Laborimeditsiin Sissejuhatus laborimeditsiini: bioloogia- ja keemiateadmiste praktiline kasutamine haiguste diagnoosimisel Helle Järv
1, 2 Soome keel Soome keel (jätkukursus) Piibe Leiger
1 Soome keel Soome keel 1. kursus Piibe Leiger
1 Eesti keel Teksti keel ja stiil Liina Nagel
1 Eesti keel Teksti keel ja stiil Katrin Roodla
1 Eesti keel Teksti keel ja stiil lõimituna praktilise eesti keele 3. kursusega Heily Soosaar
2, 3 Lai matemaatika Trigonomeetria II Nele Mäemuru
1 Lai matemaatika Tuletise rakendused Mart Kallaste
1 Lai matemaatika Tuletise rakendused Mart Kallaste
1 Lai matemaatika Tõenäosus ja statistika Kati Paas
1 Lai matemaatika Tõenäosus ja statistika Nele Mäemuru
1 Kitsas matemaatika Tõenäosus ja statistika Karin Tepaskent
1 Lai matemaatika Tõenäosus, statistika Svetlana Goidina
1, 2, 3 Lai matemaatika Tõenäosus, statistika. Lai matemaatika, VI kursus Helgi Suurmets
1 Kirjandus Uuem kirjandus Liina Nagel
2 Veebidisain Veebidisaini valikkursus (II perioodil) Mathias Mõttus
1, 2, 3 Vene keel (B1) Vene keel B 1 keeleoskustamel Marika Nikitkina
1 Vene keel (B1) Vene keel B 1 keeleoskustamel 11. klass III kursus Marika Nikitkina
1 Vene keel (B1) Vene keel B 1 keeleoskustamel 11. klass III kursus Marika Nikitkina
1 Vene keel (B1) Vene keel B 1 keeleoskustamel 11. klass III kursus Marika Nikitkina
1 Vene keel (B1) Vene keel B 1 keeleoskustamel 11. klass III kursus Marika Nikitkina
1 Vene keel (B1) Vene keele 3. kursus Inge Kurn
1 Vene keele ABC Vene keele ABC Marika Nikitkina
1 Lai matemaatika Võrrandid ja võrrandisüsteemid Nele Mäemuru
1 Lai matemaatika Võrrandid ja võrrandisüsteemid Karin Tepaskent
1 Lai matemaatika Võrrandid ja võrrandisüsteemid Karin Tepaskent
1 Lai matemaatika Võrrandid ja võrrandisüsteemid Kati Paas
1 Kitsas matemaatika Võrrandid ja võrrandisüsteemid. Svetlana Goidina
2 Lai matemaatika Võrratused,trigonomeetria I Nele Mäemuru
1, 2 Uurimistöö alused Õpilastöö alused Maarika Mõts, Aly Valvas, Rigne Znamenski, Piibe Leiger
1 Ökoloogia ja keskkonnakaitse Ökoloogia ja keskkonnakaitse Aivar Meldre
1 Ühiskonnaõpetus Ühiskonnaõpetus I (ühiskonna areng ja demokraatia) Marko Kuura
1 Ajalugu Üldajalugu Liia Vijand-Lind
Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.