Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepassid

Periood Aine Nimetus Õpetaja
3 Lai matemaatika Matemaatiline mudel Helgi Suurmets
2 Eesti keel “Teksti keel ja stiil” lõimituna praktilise eesti keele III kursusega (2.) Heily Soosaar
3 Hispaania keel 1. kursus Katrin Tikko
1 Hispaania keel 1. kursus Katrin Tikko
1 Eesti keel 10. klassi eesti keele kursus Praktiline eesti keel I Maiu Nurka
1 Eesti keel 11. klassi eesti keele kursus Praktiline eesti keel II Maiu Nurka
1 Eesti keel 11. klassi eesti keele kursus Praktiline eesti keel II Maiu Nurka
3 Eesti keel 12 KU Eesti keele eksamiks ettevalmistus Heily Soosaar
1 Eesti keel 12. klassi eesti keele kursus Teksti keel ja stiil Maiu Nurka
1 Eesti keel 12. klassi eesti keele kursus Teksti keel ja stiil Maiu Nurka
1 Kirjandus 12. klassi kirjanduse kursus 20. sajandi kirjandus Maiu Nurka
1 Kirjandus 12. klassi kirjanduse kursus 20. sajandi kirjandus Maiu Nurka
1 Kirjandus 20. sajandi kirjandus Heily Soosaar
1 Kirjandus 20. sajandi kirjandus Katrin Roodla
2 Kirjandus 20. sajandi kirjandus Liina Nagel
2 20. sajandi kultuurilugu 20. sajandi kultuurilugu Heily Soosaar, Anneli Leima, Katrin Roodla, Liina Raudvassar, Marko Kuura, Maret Kuura
2 Ajalugu 20. sajandi protsessid Liia Vijand-Lind
3 Ajalugu 20. sajandi protsessid Liia Vijand-Lind
1 Prantsuse keel (B1) 3.kursus Katrin Tikko
3 3D animatsioon 3D animatsioon Anett Saksing
2 3D modelleerimine 3D modelleerimine Ave Kodar
2 3D modelleerimine 3D modelleerimine Ave Kodar
2 Keemia Anorgaanilised ained Aleksandr Kirpu
1 Keemia Anorgaanilised ained Aleksandr Kirpu
3 Praktiline keemia Anorgaanilised ained / praktiline keemia I Aleksandr Kirpu
3 Praktiline keemia Anorgaanilised ained / praktiline keemia I Aleksandr Kirpu
3 Praktiline keemia Anorgaanilised ained / praktiline keemia I Aleksandr Kirpu
1 Praktiline keemia Anorgaanilised ained / praktiline keemia I Aleksandr Kirpu
1 Praktiline keemia Anorgaanilised ained / praktiline keemia I Aleksandr Kirpu
1 Praktiline keemia Anorgaanilised ained / praktiline keemia I Aleksandr Kirpu
1 Arheoloogia Arheoloogia Liia Vijand-Lind
1 Arheoloogia Arheoloogia Liia Vijand-Lind
1, 2 Lai matemaatika Arvjadad, funktsioonid Nele Mäemuru
1, 2 Kitsas matemaatika Arvjadad. Funktsioonid I Kitsas kursus Karin Tepaskent
1, 2 Lai matemaatika Arvjadad. Funktsioonid I. Leene Lotta Lüdimois
1 Lai matemaatika Arvuhulgad ja avaldised Nele Mäemuru
1 Lai matemaatika Arvuhulgad ja avaldised Kati Paas
1 Lai matemaatika Arvuhulgad. Avaldised (gümnaasiumi I aasta I ja II kursus) Helgi Suurmets
1 Kitsas matemaatika Arvuhulgad. Avaldised. Svetlana Goidina
2 Lai matemaatika Arvujadad. Funktsioonid I Helgi Suurmets
1 Lai matemaatika Avaldised ja arvuhulgad Karin Tepaskent
1 Lai matemaatika Avaldised ja arvuhulgad Karin Tepaskent
1 Bioloogia Bioloogia 1. kursus Urmas Tokko
2 Bioloogia Bioloogia 2. kursus Urmas Tokko
3 Bioloogia Bioloogia 3. kursus Urmas Tokko
2 Bioloogia Bioloogia 3. kursus Urmas Tokko
3 Bioloogia Bioloogia 4. kursus Urmas Tokko
1 Bioloogia Bioloogia 4. kursus Urmas Tokko
2 Bioloogia Bioloogia I kursus Aivar Meldre
1 Bioloogia Bioloogia I kursus Aivar Meldre
2 Bioloogia Bioloogia II kursus Aivar Meldre
2 Bioloogia Bioloogia III kursus Aivar Meldre
1 Bioloogia Bioloogia III kursus Aivar Meldre
2 Bioloogia Bioloogia IV kursus Aivar Meldre
1 Bioloogia Bioloogia IV kursus Aivar Meldre
1, 2, 3 Bioloogia süvakursus Bioloogia süvakursus Urmas Tokko
1 Biotehnoloogia Biotehnoloogia Urmas Tokko
1 Biotehnoloogia Biotehnoloogia Urmas Tokko
1, 2 Botaanika Botaanika 1. ja 2. kursus Urmas Tokko
3 Botaanika välipraktika Botaanika suvepraktika Urmas Tokko
1 Inglise keele lisakursus (C1) C1 Advanced eksamikursus Triin Lingiene
3 Disainiprotsess Disainiprotsess ehk loovustehnikad leiutamisprotsessis ehk KUIDAS SAADA RIKKAKS?! Tanel Liira
2 Draamakursus Draamakursus Katrin Roodla
1 Ajalugu Eesti ajalugu I Liia Vijand-Lind
1 Ajalugu Eesti ajalugu I Marko Kuura
1, 2, 3 Ajalugu Eesti ajalugu II Liia Vijand-Lind
1, 2, 3 Ajalugu Eesti ajalugu II Liia Vijand-Lind
1, 2, 3 Ajalugu Eesti ajalugu II Liia Vijand-Lind
2 Ajalugu Eesti ajalugu II Marko Kuura
3 Eesti keel Eesti keel (RE) Katrin Roodla
3 Eesti keel Eesti keele eksamiks valmistumine Liina Nagel
2 Eesti kunst Eesti kunst Maret Kuura
2 Lai matemaatika Eksponent- ja logaritmfunktsioon Nele Mäemuru
2 Füüsika Elektromagnetism Eveli Raudla
1 Füüsika Elektromagnetism Agnes Vask
1 Füüsika Elektromagnetism Agnes Vask
1 Füüsika Elektromagnetism Agnes Vask
2 Füüsika Elektromagnetism Hans Hubert Sams
2 Elektroonika/mehhatroonika Elektroonika Jüri Ruut
3 Füüsika Energia Agnes Vask
1 Füüsika Energia Agnes Vask
3 Füüsika Energia Eveli Raudla
1, 2, 3 Ennastjuhtiv õppija Ennastjuhtiv õppija Helina Harro, Merit Luik, Andri Võsokovski
2 Vikipeedia Erikursus. Marko Kuura
2 Globaliseeruv maailm Erikursus. Marko Kuura
2 Filosoofia Filosoofia Merike Reiljan
3 Filosoofia Filosoofia valikkursus Merike Reiljan
3 Kitsas matemaatika Funktsioonid I . Eksponent- ja logaritmvõrrand. Trigonomeetrilised võrrandid Karin Tepaskent
2 Kitsas matemaatika Funktsioonid I Kitsas kursus Karin Tepaskent
1, 2 Lai matemaatika Funktsioonid I. Arvjadad Svetlana Goidina
2 Lai matemaatika Funktsioonid II Leene Lotta Lüdimois
2 Lai matemaatika Funktsioonid II Svetlana Goidina
3 Füüsika Füüsikalise looduskäsitluse alused (FLA),sissejuhatus füüsikasse Tanel Liira
1 Geograafia Geograafia I kursus Rahvastik ja majandus Sirje Summel
2 Geograafia Geograafia I kursus Rahvastik ja majandus Sirje Summel
1, 3 Geograafia Geograafia II kursus Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid Sirje Summel
2 Geograafia Geograafia II kursus Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid Sirje Summel
2 Geograafia Geograafia III kursus – Maa kui süsteem Sirje Summel
1 Geograafia Geograafia III kursus – Maa kui süsteem Sirje Summel
3 Geoinformaatika Geoinformaatika Aly Valvas
2 Kitsas matemaatika Geomeetria (ruumilised kehad). Helgi Suurmets
1, 2 Lai matemaatika Geomeetria I Svetlana Goidina
2 Lai matemaatika Geomeetria I (Planimeetria. Ruumigeomeetria). Lai matemaatika Karin Tepaskent
2 Lai matemaatika Geomeetria II Svetlana Goidina
2 Hispaania keel Hispaania keel,2. kursus Katrin Tikko
2 Lai matemaatika Hulktahukad ja pöördkehad 12ME/KU Helgi Suurmets
3 Ühiskonnaõpetus II. kursus. Majandus ja maailmapoliitika. Marko Kuura
2 Ühiskonnaõpetus II. kursus. Majandus ja maailmapoliitika. Marko Kuura
3 Inglise keel (B2) Inglise keel (B2 keeleoskustasemel võõrkeel) Inga Dunderdale
3 Inglise keel (B2) Inglise keel (B2 keeleoskustasemel võõrkeel) Inga Dunderdale
1 Inglise keel (B2) Inglise keel (B2 keeleoskustasemel võõrkeel),3. kursus Inga Dunderdale
1, 2 Inglise keel (B2) Inglise keel (B2) Inga Dunderdale
3 Inglise keele lisakursus (RE ettevalmistus) Inglise keel (RE kursus) Maarika Mõts
3 Inglise keel (B2) Inglise keel ME KU LO rühm 10 3.periood Maarika Mõts
2 Inglise keel (B2) inglise keel,1. kursus Anne Linde
3 Inglise keel (B2) inglise keel,2. kursus Anne Linde
2 Inglise keel (B2) inglise keel,4. kursus Anne Linde
3 Inglise keel (B2) inglise keel,5. kursus Anne Linde
1 Inglise keel (B2) inglise keele 3. kursus Anne Linde
1, 2 Inglise keel (B2) inglise keele 6. kursus Anne Linde
3 Inglise keele ABC Inglise keele lisakursus (ABC) Inga Dunderdale
2 Inglise keele lisakursus (C1) Inglise keele lisakursus (C1) Inga Dunderdale
1 Inglise keele lisakursus (C1) Inglise keele lisakursus (C1) Anne Linde
2 Inglise keele lisakursus (C1) Inglise keele lisakursus (C1) Inga Dunderdale
3 Inglise keele lisakursus (RE ettevalmistus) Inglise keele lisakursus (RE ettevalmistus) Anne Linde
3 Inglise keel (B2) Inglise üldkeel V (11.klass III periood) Maarika Mõts
2 Inglise keel (B2) Inglise üldkeel I Triin Lingiene
3 Inglise keel (B2) Inglise üldkeel II Triin Lingiene
1 Inglise keel (B2) Inglise üldkeel III Triin Lingiene
1 Inglise keel (B2) Inglise üldkeel III Triin Lingiene
1 Inglise keel (B2) Inglise üldkeel III (11.klass I periood) Maarika Mõts
1 Inglise keel (B2) Inglise üldkeel III (11MEKULO I periood) Maarika Mõts
2 Inglise keel (B2) Inglise üldkeel IV Triin Lingiene
2 Inglise keel (B2) Inglise üldkeel IV (11.klass II periood) Maarika Mõts
2 Inglise keel (B2) Inglise üldkeel IV (11MEKULO II periood) Maarika Mõts
3 Inglise keel (B2) Inglise üldkeel V Triin Lingiene
1, 2 Inglise keel (B2) Inglise üldkeel VI Triin Lingiene
1, 2 Inglise keel (B2) Inglise üldkeel VI Triin Lingiene
1, 2 Inglise keel (B2) Inglise üldkeel VI Triin Lingiene
1, 2 Inglise keel (B2) Inglise üldkeel VI (12.kl) Maarika Mõts
1 Inimene ja religioon Inimene ja religioon Liina Raudvassar
1, 2, 3 Inimese füsioloogia Inimese füsioloogia Urmas Tokko
1 Inimeseõpetus Inimeseõpetus – Perekonnaõpetus Merit Luik
2 Inimeseõpetus Inimeseõpetus – Perekonnaõpetus Merit Luik
2 Lai matemaatika Integraal. Planimeetria Mart Kallaste
1, 2, 3 Lai matemaatika Integraal. Planimeetria Helgi Suurmets
1 Lai matemaatika Integraal. Planimeetria Nele Mäemuru
1, 2 Lai matemaatika Integraal. Planimeetria Mart Kallaste
1 Lai matemaatika Integraal. Planimeetria kordamine Svetlana Goidina
1 Joonestamine Joonestamine 1. kursus Raimond Lepiste
2 Joonestamine Joonestamine 1. kursus Raimond Lepiste
1 Joonestamine Joonestamine 1. kursus Raimond Lepiste
2 Joonestamine Joonestamine 2. kursus Raimond Lepiste
3 Kalligraafia Kalligraafia Maret Kuura
3 Karjääriõpetus Karjääriõpetus Merit Luik
2 Eesti keel Keel ja ühiskond Katrin Roodla
3 Eesti keel Keel ja ühiskond Maiu Nurka
3 Eesti keel Keel ja ühiskond Liina Nagel
2 Eesti keel Keel ja ühiskond Liina Nagel
1 Eesti keel Keel ja ühiskond lõimituna praktilise eesti keele 1. kursusega Heily Soosaar
2 Eesti keel Keel ja ühiskond lõimituna praktilise eesti keelega II Heily Soosaar
2 Keemia Keemia alused Aleksandr Kirpu
3 Keemia Keemia alused Aleksandr Kirpu
2 Keemia Keemia alused Aleksandr Kirpu
2 Keemia Keemia alused Aleksandr Kirpu
2 Keemia Keemia alused Aleksandr Kirpu
3 Keemia Keemia alused Aleksandr Kirpu
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus (1. kursus) Kätri-Avelin Säärits
1 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus (1. kursus) Kätri-Avelin Säärits
2, 3 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus (2. kursus) Kätri-Avelin Säärits
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus (3. kursus) Kätri-Avelin Säärits
1, 2, 3 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus (4. kursus) Kätri-Avelin Säärits
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus (5. kursus) Kätri-Avelin Säärits
1 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 1. kursus Geio Heil
1 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 1. kursus Geio Heil
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 1. kursus Geio Heil
1 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 1. kursus Geio Heil
1 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 1. kursus Geio Heil
2, 3 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 2. kursus Geio Heil
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 3. kursus Geio Heil
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 3. kursus Geio Heil
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 3. kursus Geio Heil
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 3. kursus Geio Heil
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 5. kursus Geio Heil
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 5. kursus Geio Heil
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 5. kursus Geio Heil
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 5. kursus Geio Heil
1 Keskkond ja tervis Keskkond ja tervis Kaupo Järviste
3 Kirjandus Kirjandus antiigist 19. sajandini Katrin Roodla
3 Kirjandus Kirjandus antiigist 19. sajandini Maiu Nurka
3 Kirjandus Kirjandus antiigist 19. sajandini Liina Nagel
2 Kirjandus Kirjandus antiigist 19. sajandini Heily Soosaar
2 Kirjandus ja film Kirjandus ja film Heily Soosaar
1 Kirjandus ja ühiskond Kirjandus ja ühiskond Liina Nagel
2 Kirjandus Kirjanduse põhiliigid ja -žanrid Katrin Roodla
2 Kirjandus Kirjanduse põhiliigid ja žanrid Maiu Nurka
2 Kirjandus Kirjanduse põhiliigid ja žanrid Liina Nagel
2 Kirjandus Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine Maiu Nurka
1 Kirjandus Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine Katrin Roodla
2 Kirjandus Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine Liina Nagel
1 Kirjandus Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine Liina Nagel
3 Kirjandus Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine (X klass) Heily Soosaar
1, 2, 3 Kitsas matemaatika Kitsa matemaatika täiendav kursus Helgi Suurmets
1, 2, 3 Kitsas matemaatika Kitsas matemaatika. Integraal. Planimeetria kordamine. (2 kursust). Helgi Suurmets
2 Kultuurisuuna tutvustuskursus Kultuurisuuna tutvustuskursus Katrin Roodla
3 Kunst Kunst (I kursus) Maret Kuura
1 Kunst Kunst (I kursus) Maret Kuura
1 Kunst Kunst II Maret Kuura
2 Kunst Kunst II Maret Kuura
3 Kunst Kunst II kursus Maret Kuura
1 Väitlusõpetus Kõne ja väitlus Heily Soosaar
1 Ladina keel Ladina keel Liina Raudvassar
1 Lai matemaatika Lai matemaatika (RÕK 2.) – Võrrandid ja võrrandisüsteemid Mart Kallaste
1 Lai matemaatika Lai matemaatika (RÕK 1.) – Arvuhulgad ja avaldised. Mart Kallaste
1, 2 Lai matemaatika Lai matemaatika. Arvjadad. Funktsioonid I Mart Kallaste
1 Lai matemaatika Lai matemaatika. Funktsiooni piirväärtus ja tuletis. Mart Kallaste
1 Lai matemaatika Lai matemaatika. Integraal. Planimeetria kordamine. Karin Tepaskent
3 Lai matemaatika Lai matemaatika. Trigonomeetrilised funktsioonid. Funktsiooni piirväärtus ja tuletis. Helgi Suurmets
1 Lai matemaatika Lai matemaatika. Tuletise rakendused. Karin Tepaskent
3 Matemaatika lisakursus Laia matemaatika lisakursus Nele Mäemuru
3 Matemaatika lisakursus Laia matemaatika lisakursus Mart Kallaste
3 Matemaatika lisakursus Laia matemaatika lisakursus Svetlana Goidina
3 Lai matemaatika Logaritm- ja eksponentvõrrand. Funktsiooni piirväärtus ja tuletis. Leene Lotta Lüdimois
1, 2 Loogika Loogika Mart Kallaste
3 Ajalugu Lähiajalugu I – 20. sajandi I pool,külm sõda: Eesti ja maailm Liia Vijand-Lind
3 Ajalugu Lähiajalugu I – Eesti ja maailm 20. sajandi esimesel poolel Marko Kuura
1 Ajalugu Lähiajalugu II Marko Kuura
2 Ajalugu Lähiajalugu II – Eesti ja maailm 20. sajandi teisel poolel Liia Vijand-Lind
1 Ajalugu Lähiajalugu II – Eesti ja maailm 20. sajandi teisel poolel Liia Vijand-Lind
1, 2, 3 Ajalugu Lähiajalugu II – Eesti ja maailm 20. sajandi teisel poolel Liia Vijand-Lind
1, 2, 3 Ajalugu Lähiajalugu II – Eesti ja maailm 20. sajandi teisel poolel Liia Vijand-Lind
1, 2, 3 Ajalugu Lähiajalugu II – Eesti ja maailm 20. sajandi teisel poolel Liia Vijand-Lind
1, 2, 3 Ajalugu Lähiajalugu II – Eesti ja maailm 20. sajandi teisel poolel Liia Vijand-Lind
2 Ajalugu Lähiajalugu III Marko Kuura
1, 2, 3 Ajalugu Lähiajalugu III – 20. sajandi arengu põhijooned: Eesti ja maailm Liia Vijand-Lind
3 Geograafia Maa kui süsteem Sirje Summel
2 Maailma usundid Maailma usundid Liina Raudvassar
3 Majandus- ja ettevõtlusõpe Majandus- ja ettevõtlusõpe Maarika Mõts
2 Majandus- ja ettevõtlusõpe Majandus- ja ettevõtlusõpe Maarika Mõts
1, 2 Matemaatika ABC Matemaatika ABC Karin Tepaskent
3 Lai matemaatika Matemaatika rakendused,reaalsete protsesside uurimine Karin Tepaskent
3 Lai matemaatika Matemaatika rakendused,reaalsete protsesside uurimine Nele Mäemuru
1, 2, 3 Lai matemaatika Matemaatika rakendused,reaalsete protsesside uurimine Helgi Suurmets
3 Lai matemaatika Matemaatika rakendused,reaalsete protsesside uurimine Svetlana Goidina
3 Lai matemaatika Matemaatika rakendused,reaalsete protsesside uurimine Mart Kallaste
1, 2, 3 Matemaatika süvakursus Matemaatika süvakursus Mart Kallaste
1, 2, 3 Arstiteaduse alused Meditsiini ja tervishoiu alused 1. ja 2. kursus Urmas Tokko
1, 2 Sissejuhatus enamlevinud haigustesse Meditsiini ja tervishoiu alused 3. ja 4. kursus Urmas Tokko
3 Eesti keel Meedia ja mõjutamine Maiu Nurka
1 Eesti keel Meedia ja mõjutamine Katrin Roodla
1 Eesti keel Meedia ja mõjutamine Liina Nagel
1 Eesti keel Meedia ja mõjutamine lõimituna praktilise eesti keele 2. kursusega Heily Soosaar
3 Eesti keel Meedia ja mõjutamine lõimituna praktilise eesti keele 2. kursusega (11. kl 2. kursus) Heily Soosaar
3 Füüsika Mehaanika Hans Hubert Sams
3 Füüsika Mehaanika Agnes Vask
1 Füüsika Mehaanika Tanel Liira
2 Füüsika Mikro­ ja megamaailma füüsika Tanel Liira
2 Füüsika Mikro­ ja megamaailma füüsika Tanel Liira
3 Füüsika Mikro- ja megamaailma füüsika Agnes Vask
1 Füüsika Mikro- ja megamaailma füüsika Agnes Vask
3 Mikrobioloogia ja immunoloogia Mikrobioloogia ja immunoloogia Aivar Meldre
2 Multimeedia Multimeedia kursus (11IT klassile) Mathias Mõttus
3 Multimeedia Multimeedia valikkursus Mathias Mõttus
2 Muusika Muusika 1. kursus 10IT Anneli Leima
2 Muusika Muusika 1. kursus 10KU Anneli Leima
2, 3 Muusika Muusika 1. kursus 10LO Anneli Leima
1, 2 Muusika Muusika 1. kursus 10ME Anneli Leima
1 Muusika Muusika 1. kursus 10TE Anneli Leima
1 Muusika Muusika 2. kursus Anneli Leima
3 Muusika Muusika 2. kursus 11KU Anneli Leima
2, 3 Muusika Muusika 2. kursus 11LO Anneli Leima
3 Muusika Muusika 2. kursus 11ME Anneli Leima
1 Muusika Muusika 3. kursus Anneli Leima
3 Muusika Muusika 3. kursus 12IT Anneli Leima
3 Muusika Muusika 3. kursus 12IT Anneli Leima
2 Muusika Muusika 3. kursus 12KU Anneli Leima
3 Muusika Muusika 3. kursus 12KU Anneli Leima
3 Muusika Muusika 3. kursus 12ME Anneli Leima
2 Muusika Muusika 3. kursus 12TE Anneli Leima
3 Kirjandus Müüt ja kirjandus Heily Soosaar
1, 2 Ajaloo süvakursus Olümpiaadikursus Marko Kuura
2 Keemia Orgaanilised ained Aleksandr Kirpu
1 Keemia Orgaanilised ained Aleksandr Kirpu
2 Keemia Orgaanilised ained meie ümber Aleksandr Kirpu
1 Keemia Orgaanilised ained meie ümber Aleksandr Kirpu
1 Eesti keel Praktiline eesti keel I Katrin Roodla
1 Eesti keel Praktiline eesti keel I Liina Nagel
1 Eesti keel Praktiline eesti keel I Liina Nagel
3 Eesti keel Praktiline eesti keel II Katrin Roodla
3 Eesti keel Praktiline eesti keel II Liina Nagel
2 Eesti keel Praktiline eesti keel III Katrin Roodla
2 Eesti keel Praktiline eesti keel III Liina Nagel
2 Eesti keel Praktiline eesti keel III Maiu Nurka
1 Praktiline füüsika Praktiline füüsika Eveli Raudla, Agnes Vask
3 Praktiline keemia Praktiline keemia II Aleksandr Kirpu
3 Praktiline keemia Praktiline keemia II Aleksandr Kirpu
3 Praktiline keemia Praktiline keemia II Aleksandr Kirpu
1 Praktiline keemia Praktiline keemia II Aleksandr Kirpu
1 Praktiline kunst Praktiline kunst Maret Kuura
2 Prantsuse keel (B1) Prantsuse keel,1. kursus Katrin Tikko
3 Prantsuse keel (B1) Prantsuse keel,2. kursus Katrin Tikko
2 Prantsuse keel (B1) Prantsuse keel,4. kursus Katrin Tikko
3 Prantsuse keel (B1) Prantsuse keel,5. kursus Katrin Tikko
3 Prantsuse keel Prantsuse keel,algajad,1. kursus Katrin Tikko
1, 2 Prantsuse keel Prantsuse keele hääldus, suhtlus, kultuur Katrin Tikko
2 Programmeerimine Programeerimine Hans Hubert Sams
2 Programmeerimine Programmeerimine (1. osa) Tauno Palts
3 Programmeerimine Programmeerimine (2. osa) Tauno Palts
3 Programmeerimine Programmeerimine (3. osa) Tauno Palts
1 Programmeerimine Programmeerimine (4. osa) Tauno Palts
1 Kultuuriprojekti kursus Projektikursus Heily Soosaar, Anneli Leima, Katrin Roodla, Liia Vijand-Lind, Liina Raudvassar
1 Kultuuriprojekti kursus Projektikursus Maret Kuura
3 Psühholoogia Psühholoogia Merit Luik
1 Psühholoogia Psühholoogia Merit Luik
3 Psühholoogia Psühholoogia (valik) Helina Harro
2 Kirjandus Põhiliigid ja žanrid Heily Soosaar
1, 2, 3 Rahvatants Rahvatants Katrin Roodla
3 Eesti keel RE eesti keel Maiu Nurka
3 Inglise keele lisakursus (RE ettevalmistus) Riigieksami ettevalmistuskursus Triin Lingiene
3 Matemaatika lisakursus Riigieksamiks ettevalmistuse kursus Karin Tepaskent
1 Riigikaitse Riigikaitseõpetus I (teooriakursus) Tõnis Asson
1 Robootika Robootika (10TE_1) Aly Valvas
1 Robootika Robootika (10TE_1) Aly Valvas
3 Robootika Robootika (12TE) Aly Valvas
2 Saksa keel (B1) Saksa keel Ingrid Urb
3 Saksa keel (B1) Saksa keel 10.klassile II kursus Ingrid Urb
3 Saksa keel (B1) Saksa keel 11.klassile III periood 5.kursus Ingrid Urb
2 Saksa keel (B1) Saksa keel IV kursus Ingrid Urb
1 Saksa keel (B1) Saksa keel(B1) Ingrid Urb
1 Saksa keel (B1) Saksa keel(B1) Ingrid Urb
1, 2 Lai matemaatika Sirge ja tasand ruumis Nele Mäemuru
2 Lai matemaatika Sirged ja tasandid ruumis. Stereomeetria. Mart Kallaste
1 Füüsika Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika. Agnes Vask
1 Füüsika Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika. Agnes Vask
1 Füüsika Sissejuhatus füüsikassse. Kulgliikumise kinemaatika. Hans Hubert Sams
1 Füüsika Sissejuhatus füüsikassse. Kulgliikumise kinemaatika. Hans Hubert Sams
2 Sissejuhatus infotehnoloogiasse Sissejuhatus infotehnoloogiasse (10IT klassile) Mathias Mõttus
2 Laborimeditsiin Sissejuhatus laborimeditsiini: bioloogia- ja keemiateadmiste praktiline kasutamine haiguste diagnoosimisel Helle Järv
1, 2 Soome keel Soome keel (jätkukursus) Piibe Leiger
1 Soome keel Soome keel 1. kursus Piibe Leiger
2 Soome keel Soome keele II kursus Piibe Leiger
1, 2, 3 Soome keel Soome keele II kursus Piibe Leiger
2, 3 Soome keel Soome keele II kursus Piibe Leiger
2 Lai matemaatika Stereomeetria Nele Mäemuru
2 Lai matemaatika Stereomeetria. Lai matemaatika Karin Tepaskent
2 Suhtlemispsühholoogia Suhtlemispsühholoogia Merit Luik
2, 3 Zooloogia Zooloogia Külli Kalamees-Pani
1 Eesti keel Teksti keel ja stiil Liina Nagel
1 Eesti keel Teksti keel ja stiil Katrin Roodla
1 Eesti keel Teksti keel ja stiil lõimituna praktilise eesti keele 3. kursusega Heily Soosaar
3 Lai matemaatika Trigonomeetria Helgi Suurmets
2, 3 Lai matemaatika Trigonomeetria II Nele Mäemuru
2, 3 Kitsas matemaatika Trigonomeetria II Svetlana Goidina
2, 3 Lai matemaatika Trigonomeetria II Leene Lotta Lüdimois
2, 3 Lai matemaatika Trigonomeetria II. Mart Kallaste
2, 3 Lai matemaatika Trigonomeetria II. Lai matemaatika Karin Tepaskent
2, 3 Lai matemaatika Trigonomeetria II. Lai matemaatika Karin Tepaskent
3 Lai matemaatika Trigonomeetrilised funktsioonid. Funktsiooni piirväärtus ja tuletis Nele Mäemuru
3 Lai matemaatika Trigonomeetrilised funktsioonid. Funktsiooni piirväärtus ja tuletis Svetlana Goidina
1 Lai matemaatika Tuletise rakendused Mart Kallaste
1 Lai matemaatika Tuletise rakendused Mart Kallaste
1 Lai matemaatika Tõenäosus ja statistika Kati Paas
1 Lai matemaatika Tõenäosus ja statistika Nele Mäemuru
1 Kitsas matemaatika Tõenäosus ja statistika Karin Tepaskent
1 Lai matemaatika Tõenäosus, statistika Svetlana Goidina
1 Lai matemaatika Tõenäosus,statistika. Lai matemaatika,VI kursus Helgi Suurmets
2 Kirjandus Uuem kirjandus Katrin Roodla
1 Kirjandus Uuem kirjandus Liina Nagel
2 Kirjandus Uuem kirjandus Maiu Nurka
2 Kirjandus Uuem kirjandus Heily Soosaar
3 Uususundid ja vaimsed ühendused Eestis Uususundid ja vaimsed ühendused Eestis Liina Raudvassar
3 Inglise keele lisakursus (RE ettevalmistus) Valikkusus Inga Dunderdale
3 Veebidisain Veebidisaini suunakursus 10IT klassile Mathias Mõttus
2 Veebidisain Veebidisaini valikkursus (II perioodil) Mathias Mõttus
3 Lai matemaatika Vektor tasandil. Joone võrrand Karin Tepaskent
3 Lai matemaatika Vektor tasandil. Joone võrrand Leene Lotta Lüdimois
3 Lai matemaatika Vektor tasandil. Joone võrrand Nele Mäemuru
3 Kitsas matemaatika Vektor tasandil. Joone võrrand Svetlana Goidina
3 Lai matemaatika Vektor tasandil. Joone võrrand. Mart Kallaste
3 Lai matemaatika Vektor tasandil. Joone võrrand. Mart Kallaste
2 Vene keel (B1) Vene keel 1. kursus Inge Kurn
3 Vene keel (B1) Vene keel 10 klass II kursus Inge Kurn
3 Vene keel (B1) Vene keel 11 klass 5. kursus Inge Kurn
2 Vene keel (B1) Vene keel B 1 11. klass 4. kursus Inge Kurn
2 Vene keel (B1) Vene keel B 1 keeleoskustamel 10. klass I kursus Marika Nikitkina
1 Vene keel (B1) Vene keel B 1 keeleoskustamel 11. klass III kursus Marika Nikitkina
2 Vene keel (B1) Vene keel B1 keeleoskustasemel 11. klass IV kursus Marika Nikitkina
3 Vene keel (B1) Vene keel B1 keeleoskustasemel; 11. klass,V kursus Marika Nikitkina
3 Vene keel (B1) Vene keel võõrkeelena B1 keeleoskustasemel; 10. klass,II kursus Marika Nikitkina
1 Vene keel (B1) Vene keele 3. kursus Inge Kurn
1 Vene keele ABC Vene keele ABC Marika Nikitkina
1 Lai matemaatika Võrrandid ja võrrandisüsteemid Nele Mäemuru
1 Lai matemaatika Võrrandid ja võrrandisüsteemid Karin Tepaskent
1 Lai matemaatika Võrrandid ja võrrandisüsteemid Karin Tepaskent
1 Lai matemaatika Võrrandid ja võrrandisüsteemid Kati Paas
2 Lai matemaatika Võrrandid ja võrrandisüsteemid Helgi Suurmets
1 Kitsas matemaatika Võrrandid ja võrrandisüsteemid. Svetlana Goidina
2 Lai matemaatika Võrratused,trigonomeetria I Nele Mäemuru
2, 3 Lai matemaatika Võrratused,trigonomeetria I Helgi Suurmets
2 Lai matemaatika Võrratused. Trigonomeetria I Leene Lotta Lüdimois
2 Kitsas matemaatika Võrratused. Trigonomeetria I Svetlana Goidina
2 Lai matemaatika Võrratused. Trigonomeetria I. Mart Kallaste
2 Lai matemaatika Võrratused. Trigonomeetria I. Lai matemaatika Karin Tepaskent
2 Lai matemaatika Võrratused. Trigonomeetria I. Lai matemaatika Karin Tepaskent
2 Eesti keel: õigekeelsus Õigekeelsus Liina Nagel
1, 2 Uurimistöö alused Õpilastöö alused Maarika Mõts, Aly Valvas, Rigne Znamenski, Piibe Leiger
1 Ökoloogia ja keskkonnakaitse Ökoloogia ja keskkonnakaitse Aivar Meldre
1 Ühiskonnaõpetus Ühiskonnaõpetus I (ühiskonna areng ja demokraatia) Marko Kuura
2 Ühiskonnaõpetus Ühiskonnaõpetus I (ühiskonna areng ja demokraatia) Marko Kuura
3 Ajalugu Üldajalugu Liia Vijand-Lind
2 Ajalugu Üldajalugu Liia Vijand-Lind
1 Ajalugu Üldajalugu Liia Vijand-Lind
Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.