Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepassid

Ainepassid

Ainepassid

Periood Aine Nimetus Õpetaja
1 Loovkirjutamine [pealkirjata] Helle-Mari Märtson
Rahvatants [pealkirjata] Katrin Roodla
1, 2, 3 Inimese füsioloogia [pealkirjata] Urmas Tokko
1 Hispaania keel 1. kursus Katrin Tikko
1 Kitsas matemaatika 10KU (kitsas matemaatika) Helgi Suurmets
1 Kirjandus 20. sajandi kirjandus Katrin Roodla
1 Kirjandus 20. sajandi kirjandus Heily Soosaar
1 Prantsuse keel (B1) 3. kursus Katrin Tikko
1 Hispaania keel (B1) 3.kursus Katrin Tikko
2 3D modelleerimine 3D modelleerimine Ave Kodar
2 3D modelleerimine 3D modelleerimine Ave Kodar
2 3D modelleerimine 3D modelleerimine Ave Kodar
1 3D modelleerimine 3D modelleerimine II Ave Kodar
1, 2 Ajakirjanduse teooria ja praktika Ajakirjanduse teooria ja praktika Liina Nagel
1 Kirjandus Ajastud,voolud ja žanrid I Katrin Roodla
1 Kirjandus Ajastud,voolud ja žanrid kirjanduses I Liina Nagel
1 Keemia Anorgaanilised ained Aleksandr Kirpu
1, 2 Lai matemaatika Arvjadad,funktsioonid i Leene Lotta Lüdimois
1 Lai matemaatika Arvuhulgad. Avaldised Helgi Suurmets
1 Lai matemaatika Avaldised ja arvuhulgad Karin Tepaskent
1 Lai matemaatika Avaldised ja arvuhulgad Ülle Puusepp
1 Lai matemaatika Avaldised ja arvuhulgad,I kursus Svetlana Goidina
1 Bioloogia Bioloogia 1. Kursus Leino Algmaa
1 Bioloogia Bioloogia IV kursus Aivar Meldre
Botaanika välipraktika Botaanika suvepraktika Urmas Tokko
1 Inglise keele lisakursus (C1) CAE (Cambridge English Advanced) ettevalmistuskursus Maarika Mõts
1 Ajalugu Eesti ajalugu I Kai Parman
1 Ajalugu Eesti ajalugu I Kai Parman
1 Ajalugu Eesti ajalugu I Kai Parman
1 Ajalugu Eesti ajalugu I Marko Kuura
1, 2 Füüsika Elektromagnetism Tanel Liira
1 Füüsika Elektromagnetism Hans Hubert Sams
1 Füüsika Elektromagnetism Agnes Vask
1, 2 Füüsika Energia Tanel Liira
1 Füüsika Energia Hans Hubert Sams
1, 2 Ennastjuhtiv õppija Ennastjuhtiv õppija Kaija-Liisa Jaadla, Anita Agabuš, Maria Jürimäe
1 Kitsas matemaatika Funktsiooni tuletis Kaja Oras
1 Lai matemaatika Funktsiooni tuletis ja selle rakendusi Helgi Suurmets
1 Geograafia Geograafia I kursus Rahvastik ja majandus Sirje Summel
1 Geograafia Geograafia III kursus – Maa kui süsteem Sirje Summel
1 Majandus- ja ettevõtlusõpe II kursus Maarika Mõts
1 Immunoloogia ja mikrobioloogia Immunoloogia ja mikrobioloogia Aivar Meldre
1 Inglise keel (B2) Inglise keel,1.periood Inga Dunderdale
1 Inglise keel (B2) Inglise keel,1.periood Inga Dunderdale
1 Inglise keel (B2) Inglise keel,1.periood,1. rühm Inga Dunderdale
1 Inglise keel (B2) Inglise keel,1.periood,10. rühm Inga Dunderdale
1 Inglise keel (B2) Inglise keel,1.periood,3. rühm Inga Dunderdale
1 Inglise keel (B2) Inglise keel,1.periood,5. rühm Inga Dunderdale
1 Inglise keel (B2) Inglise keel,1.periood,6. rühm Inga Dunderdale
1 Inglise keel (B2) inglise keele 3. kursus Anne Linde
1 Inglise keel (B2) inglise keele 6. kursus Anne Linde
1 Inglise keele lisakursus (C1) Inglise keele lisakursus (C1) Anne Linde
1 Inglise keele lisakursus (C1) Inglise keele lisakursus (C1) Inga Dunderdale
2 Inglise keel (B2) Inglise üldkeel I Mait Samuel
2 Inglise keel (B2) Inglise üldkeel I Mait Samuel
1 Inglise keel (B2) Inglise üldkeel III Maarika Mõts
1 Inglise keel (B2) Inglise üldkeel III Mait Samuel
1 Inglise keel (B2) Inglise üldkeel III Mait Samuel
1 Inglise keel (B2) Inglise üldkeel III Mait Samuel
1 Inglise keel (B2) Inglise üldkeel VI Mait Samuel
1 Inglise keel (B2) Inglise üldkeel VI Mait Samuel
1 Inglise keel (B2) Inglise üldkeel VI Maarika Mõts
1 Inimene ja religioon Inimene ja religioon Liina Raudvassar
1 Kitsas matemaatika Integraal Kaja Oras
1 Lai matemaatika Integraal. Planimeetria Kaja Oras
1 Lai matemaatika Integraal. Planimeetria Karin Tepaskent
1 Lai matemaatika Integraal. Planimeetria Helgi Suurmets
1 Lai matemaatika Integraal. Planimeetria Leene Lotta Lüdimois
1 Lai matemaatika Integraal. Planimeetria,XI kursus Svetlana Goidina
1 Karjääriõpetus Karjääriõpetus Merit Luik
1 Eesti keel Keel ja stiil+ praktiline ek III Heily Soosaar
1 Keemia Keemia alused Aleksandr Kirpu
1 Keemia Keemia alused Aleksandr Kirpu
1 Keemia Keemia alused Aleksandr Kirpu
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 1. kursus PALLIMÄNGUD Eliise Saska
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 1. kursus PALLIMÄNGUD Eliise Saska
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 1. kursus PALLIMÄNGUD Geio Heil
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 1. kursus PALLIMÄNGUD Geio Heil
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 1. kursus PALLIMÄNGUD Geio Heil
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 1. kursus TREENINGÕPETUS Eliise Saska
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 1. kursus TREENINGÕPETUS Eliise Saska
1, 2, 3 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 1. kursus TREENINGÕPETUS Eliise Saska
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 1. kursus TREENINGÕPETUS Eliise Saska
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 1. kursus TREENINGÕPETUS Geio Heil
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 1. kursus TREENINGÕPETUS Geio Heil
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 3. kursus PALLIMÄNGUD Geio Heil
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 3. kursus PALLIMÄNGUD Geio Heil
1, 3 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 3. kursus TREENINGÕPETUS Eliise Saska
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 3. kursus TREENINGÕPETUS Eliise Saska
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 3. kursus TREENINGÕPETUS Geio Heil
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 3. kursus TREENINGÕPETUS Geio Heil
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 3. kursus TREENINGÕPETUS Geio Heil
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 5. kursus Geio Heil
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 5. kursus Geio Heil
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 5. kursus Geio Heil
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 5. kursus Geio Heil
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 5. kursus Eliise Saska
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 5. kursus Eliise Saska
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 5. kursus Eliise Saska
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus 5. kursus Eliise Saska
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatuse 3. kursus PALLIMÄNGUD Eliise Saska
1, 2 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatuse 3. kursus PALLIMÄNGUD Eliise Saska
1, 3 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatuse 3. kursus PALLIMÄNGUD Eliise Saska
1 Keskkond ja tervis Keskkond ja tervis Kaupo Järviste
1 Kunst Kunst I kursus Maret Kuura
1 Kunst Kunst I kursus Maret Kuura
1 Kunst Kunst II kursus Maret Kuura
1 Kunst Kunst II kursus Maret Kuura
1 Kunst Kunst II kursus Maret Kuura
1 Kõne ja väitlus Kõne ja väitlus Heily Soosaar
1 Ladina keel Ladina keel Liina Raudvassar
3 Matemaatika lisakursus Laia matemaatika lisakursus Leene Lotta Lüdimois
2 Lai matemaatika Logaritm- ja eksponentvõrrand. Leene Lotta Lüdimois
1 Ajalugu Lähiajalugu II Kai Parman
1 Ajalugu Lähiajalugu II Marko Kuura
1 Maailma usundid Maailma usundid Liina Raudvassar
3 Lai matemaatika Matemaatika rakendused,reaalsete protsesside uurimine Leene Lotta Lüdimois
1, 2, 3 Arstiteaduse alused Meditsiini ja tervishoiu alused 1.-3. kursus (sh praktika) Urmas Tokko
1, 2 Sissejuhatus enamlevinud haigustesse Meditsiini ja tervishoiu alused 4.-6. kursus (sh praktika) Urmas Tokko
1 Eesti keel Meedia ja mõjutamine Liina Nagel
1 Eesti keel Meedia ja mõjutamine+ praktiline ek II Heily Soosaar
1 Füüsika Mikro­ ja megamaailma füüsika Tanel Liira
1 Multimeedia Multimeedia valikkursus Mathias Mõttus
1 Muusika Muusika 1. kursus 10ME Anneli Leima
1 Muusika Muusika 2. kursus 11IT Anneli Leima
1 Muusika Muusika 2. kursus 11LO Anneli Leima
1 Muusika Muusika 2. kursus 11ME Anneli Leima
1 Muusika Muusika 2. kursus 11TE Anneli Leima
1, 2 Muusika Muusika 3. kursus 12KU Anneli Leima
1, 2 Norra keel Norra keel algajatele. Rika Tapper
1 Keemia Orgaanilised ained Aleksandr Kirpu
1 Keemia Orgaanilised ained Aleksandr Kirpu
1 Keemia Orgaanilised ained Aleksandr Kirpu
1 Keemia Orgaanilised ained meie ümber Aleksandr Kirpu
1 Inimeseõpetus Perekonnaõpetus Maret Kuura
1 Eesti keel Praktiline eesti keel I Katrin Roodla
1 Eesti keel Praktiline eesti keel I Liina Nagel
1 Eesti keel Praktiline eesti keel I Helle-Mari Märtson
1 Eesti keel Praktiline eesti keel I Eneli Liblik
1 Eesti keel Praktiline eesti keel II Helle-Mari Märtson
1 Eesti keel Praktiline eesti keel II Katrin Roodla
1 Eesti keel Praktiline eesti keel II Eneli Liblik
1 Praktiline füüsika Praktiline füüsika Agnes Vask, Eveli Raudla
1 Praktiline keemia Praktiline keemia II Aleksandr Kirpu
1 Praktiline kunst Praktiline kunst Maret Kuura
1 Prantsuse keel Prantsuse keel algajatele,1. kursus Katrin Tikko
1 Kultuuriprojekti kursus Projektikursus Heily Soosaar, Liina Raudvassar, Katrin Roodla, Anneli Leima, Maret Kuura
1 Psühholoogia Psühholoogia Mait Samuel
1 Kirjandus Pärimus ja kirjandus Helle-Mari Märtson
1 Kirjandus Pärimus ja kirjandus Eneli Liblik
1 Riigikaitse Riigikaitseõpetus I (teooriakursus) Tõnis Asson
1 Riigikaitse Riigikaitseõpetus I (teooriakursus) Tõnis Asson
2 Riigikaitse Riigikaitseõpetus I (teooriakursus) Tõnis Asson
1, 2 Riigikaitse Riigikaitseõpetus I (teooriakursus) Tõnis Asson
2 Riigikaitse Riigikaitseõpetus I (teooriakursus) Tõnis Asson
1 Robootika Robootika I Hans Hubert Sams
1 Saksa keel (B1) Saksa keel 3.kursus Ingrid Urb
1, 2, 3 Segakoor Segakoor Roosi Rõõmusaare
1 Seltskonnatants Seltskonnatants Veiko Ratas
2 Lai matemaatika Sirge ja tasand ruumis Leene Lotta Lüdimois
1 Füüsika Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika Eveli Raudla
1 Füüsika Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika Eveli Raudla
1 Füüsika Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika. Agnes Vask
1 Sissejuhatus infotehnoloogiasse Sissejuhatus infotehnoloogiasse (10IT klassile) Mathias Mõttus
1, 2 Soome keel Soome keel 1 Piibe Leiger
1 Soome keel (B1) Soome keele 3. kursus Piibe Leiger
2 Lai matemaatika Stereomeetria Leene Lotta Lüdimois
2 Suhtlemispsühholoogia Suhtlemispsühholoogia Mait Samuel
1 Eesti keel Teksti keel ja stiil Katrin Roodla
1 Eesti keel Teksti keel ja stiil Helle-Mari Märtson
1 Eesti keel Teksti keel ja stiil Liina Nagel
3 Lai matemaatika Trigonomeetrilised funktsioonid. Funktsiooni piirväärtus ja tuletis Leene Lotta Lüdimois
1 Lai matemaatika Tuletise rakendused Kaja Oras
1 Lai matemaatika Tuletise rakendused Leene Lotta Lüdimois
1 Lai matemaatika Tuletise rakendused Karin Tepaskent
1 Lai matemaatika Tuletise rakendused,X kursus Svetlana Goidina
1 Lai matemaatika Tõenäosus ja statistika Karin Tepaskent
1 Lai matemaatika Tõenäosus ja statistika Kaja Oras
1 Lai matemaatika Tõenäosus ja statistika Leene Lotta Lüdimois
1 Lai matemaatika Tõenäosus ja statistika Ülle Puusepp
1 Kitsas matemaatika Tõenäosus ja statistika,VI kursus Svetlana Goidina
1 Lai matemaatika Tõenäosus,statistika. Lai matemaatika,VI kursus Helgi Suurmets
1 Kirjandus Uuem kirjandus Helle-Mari Märtson
1 Kirjandus Uuem kirjandus Liina Nagel
1, 2 Uurimistöö alused Uurimistöö alused Maarika Mõts, Rigne Znamenski, Aly Valvas
1, 2 Uurimistöö alused Uurimistöö alused Maarika Mõts, Rigne Znamenski, Aly Valvas
1, 2 Uurimistöö alused Uurimistöö alused Maarika Mõts, Rigne Znamenski, Aly Valvas
1, 2 Uurimistöö alused Uurimistöö alused Maarika Mõts, Rigne Znamenski, Aly Valvas
1, 2 Uurimistöö alused Uurimistöö alused Maarika Mõts, Rigne Znamenski, Aly Valvas
1 Vene keel (B1) Vene keel B 1 keeleoskustamel 11. klass III kursus Marika Nikitkina
1 Vene keel (B1) Vene keele 3. kursus Inge Kurn
1 Vene keel (B1) Vene keele 3. kursus Inge Kurn
1 Lai matemaatika Võrrandid ja võrrandisüsteemid Karin Tepaskent
1 Lai matemaatika Võrrandid ja võrrandisüsteemid Ülle Puusepp
1 Lai matemaatika Võrrandid ja võrrandisüsteemid Helgi Suurmets
1 Lai matemaatika Võrrandid ja võrrandisüsteemid,II kursus Svetlana Goidina
1 Kitsas matemaatika Võrrandid ja võrrandisüsteemid. Helgi Suurmets
1 Ökoloogia ja keskkonnakaitse Ökoloogia ja keskkonnakaitse Aivar Meldre
1 Ühiskonnaõpetus Ühiskonna areng ja demokraatia Marko Kuura
1 Ajalugu Üldajalugu Kai Parman
Kursuste ainepassidest moodustuvad Tartu Tamme Gümnaasiumi ainekavad.