Kursus “Photo & Video Making in our Classroom: Creating and Adapting Original Visual Resources” Iirimaal Dublinis

Autor: Maiu Nurka

Koolitusperiood: 12.08.2019-17.08.2019

Kursuse eesmärk

Minu eesmärk oli õppida tundma uusi digilahendusi ja nende rakendamise võimalusi, et kaasata kogetut ka õppetöösse oma klassiruumis ja sedakaudu mitmekesistada õppimist oma õpilastele jaoks.

Kursus keskendus erinevate video- ja fototöötluskeskkondade tutvustamisele ning praktiliste ülesannete kaudu nende rakendusvõimaluste vahetule kogemisele.

Õppija kogemus

Vormiliselt oli koolitus üles ehitatud osalejate pidevale omavahelisele suhtlemisele ja sel viisil erinevates riikides kasutusel oleva tava, kogemuse tundma õppimiseks. Nii algas näiteks koolitus sellega, et tutvusime erinevate liikumisülesannete kaudu üksteisega, vestluse kaudu loodi tuttavuse aste, mis võimaldas edaspidi paaris- ja rühmatöid mugavalt teha. Ühtlasi pidi iga osaleja oma riigi ja kooli haridussüsteemi põgusalt rääkima.

Koolitusel sain ülevaate ühtekokku 14 erinevast keskkonnast, mida sain praktiliste ülesannete kaudu ka järele proovile. See võimaldas luua ettekujutuse, kas ja kuidas soovin seda edaspidi oma õpilastega kasutada. Päris mitmed keskkonnad olid mulle ka juba tuttavad ja olin neid õppetöös juba varem kasutanud.

Kursuse lõputöö hõlmas rühmatööprojekti, millega oli aega tegeleda kaks päeva. Koostada tuli 2-3 minuti pikkune lühifilm enda valitud teemal. Kasutada tuli videotöötlusäppi (iMovie või Power Director), mida kursusel tutvustati.

Kursusel saadud teabe ja kogemuse edasine rakendamine õppetöös. Mõned näited

Kultuurisuuna praktika Pärnus ja Kihnus 

Õpilastele pidas loengu Eesti loodusfotograaf Arne Ader ning tutvustas olulisemaid põhimõtteid, kuidas foto kaudu lugu jutustada. 11. klassi õpilastele järgnes juuni alguses praktika, mille vältel tuli neil lahendada erinevaid ülesandeid. Üks osa oli ka leida Pärnumaaga seonduv detail, tundmus, mida jäädvustada fotoloona. Rakendusena oli võimalik kasutada äppi Snapseed.

Pildid: Kursuse viimane päev. Osalejad erinevatest riikidest

Thinglink kirjanduse tunnis

Õppetöös õpilastega kasutatud veebikeskkonnad, digivahendid, äpid

Padlet, Snapseed, videotöötlusäpid Power Director (android), iMovie (Apple), Youtube, Canva, Socrative, Thinglink

“Photo & Video Making in our Classroom: Creating and Adapting Original Visual Resources” – Dublinis toimunud kursus

Autor: Liina Nagel

Kursusele läksin koos hea kolleegi Maiu Nurkaga, et kohtuda teiste riikide õpetajatega, kuulda nende kogemusi digilahenduste kasutamisest koolitöös ja saada uusi teadmisi ning ideid. Omavahelistes vestlustes, mida juhtis kursuse juhendaja Philip Arneill, sai seda ka tehtud. Juhendaja tutvustas erinevaid nutirakendusi (peamiselt neid, mida oleks hea kasutada tahvelarvutis ja nutitelefonis). Videoid tehes olen kasutanud varem Youtube’i võimalusi või andnud selle ülesandeks kellelegi, kes mõnd professionaalsemat rakendust kasutab. IMovie jm videomonteerimiste rakenduste kasutamine ei tahtnud kohe õnnestuda, kuid nende katsetamine sundiski mind mugavustsoonist välja tulema. Juba see on hea, kui oskan õpilastele soovitada keskkondi, mida nad saaks kasutada. Kirjandustunnis olen andnud ülesandeks teha lühikesi videoid, mille eesmärgiks tavaliselt pole tehnilise võimekuse demonstreerimine, vaid sisu, aga oluline on, et tehnika ei takistaks õpilastel kiirelt oma ideid käiku viia: seetõttu on videorakenduste tundmine vajalik.

Lisaks sellele, et erinevaid nutivõimalusi filmide ja fotode töötlemiseks tutvustati, pidi ka neid rakendama, selleks anti soovitusi, kuidas õpilasi panna märkama objekte, kujundeid enda ümber (erinevad perspektiivid, värvid, sirged jooned, “leading lines”, “self portrait (not a selfie)” jm). Lähiajal plaanin meedia kursusel, kui teemaks on ajakirjanduses ilmunud fotode mõju vaatajatele, anda ka õpilastele ülesandeks teha fotosid, mis erinevaid detaile rõhutavad (näiteks lähifoto mõjub emotsionaalsemalt, ülevalt alla tehtud pilt jätab isikust nõrgema mulje jne).

Mõnda keskkonda, millega tutvusime Dublini koolitusel, olen varem kasutanud, näiteks Padlet meeldib mulle, sest saan jälgida mitme rühmatöö tulemusi, toimetamisi korraga (näide on keskaja lugudega tutvumisest, õpilased olid eelnevalt rühma jaotatud). Kahoot (või sarnane Quizzis) meeldib eriti noorematele õpilastele, aga haarab väga hästi ka 12. klasside õpilaste tähelepanu. 

Mida ma hea meelega kasutan iga kord enne koolilehe väljaandmist, on keskkond Canva. Toimetus prindib iga numbri välja, aga peamiselt saab meie tekste lugeda keskkonnast Issuu. Selleks, et lugejateni jõuaks Issuu link, jagame seda Stuudiumis, sotsiaalmeedias, aga paneme seinte peale ka QR-koode. Canvas saan väga kiiresti teha valmis plakati, kasutades keskkonnas olemasolevaid pilte jm. Canvas saab teha lõbusaid ja lihtsaid töid, aga võib ka väheste kogemustega luua midagi, mis jätab väga professionaalse mulje.

Dublinis, kui meid saadeti vahepeal erinevaid ülesandeid tegema (individuaalsed, rühma- või paaristöö), siis sai külastatud ka muuseume, uurida linna läbi fotoobjektiivi. Kursuse viimasel päeval sõitsime ka linnast välja (pildil on Moheri kaljud).

Kursused väljapool kodumaad on olulised just kogemuste jagamise mõttes (erinevate maade õpetajad toimetavad ühiselt), lisaks saab peale konkreetse valdkonna oskuste arendamise kõrval ka tutvuda uute kultuuride, riikidega. Dublin hakkas mulle väga meeldima!