Ajakava

Tegevused 2018/19. õa
Juuni: projektijuhtimise tegevused:projektimeeskonna koosolek (+).
August: projektijuhtimise tegevused: projekti veebisaidi loomine (https://tammegymnaasium.ee/ku/) (+)Kultuurisuuna töökoosolek (+)
September: ettevalmistustegevused: ingliskeelsete materjalide ettevalmistamine koolist, Eestist, Eesti haridussüsteemist (+).
Oktoober: Ettevalmistav kohtumine esimeseks õpirändeks (-). Õpiränne Suurbritanniasse: tutvumine uuenduslike meetoditega, kuidas tuua kultuuripärandit kaasaega kasutades digivahendite võimalusi (-). Ettevalmistustegevused: veebipõhiseid koostöövahendeid tutvustav seminar kooli õpetajatele haridustehnoloogilt. Projektijuhtimise tegevused: veebilehe arendamine (+)
November: levitustegevused: K5 õpetajatele seminar (-).vabavalikkursuse loomine, ainepassi koostamine (-).
Detsember: avatud tund koos õpistsenaariumi koostamisega (-).
Jaanuar: rahvusvahelise koostööprojekti algatamine kultuurisuunal eTwinning portaalis
Veebruar: levitustegevused: ettekanne Tartu aineühenduses õpirändest ning selle tulemusel loodud vabavalikkursusest; projektijuhtimise tegevused: vahehindamine
Märts: ettevalmistustegevused: projektimeeskonna koosolek
Aprill: ettevalmistustegevused: vestluskursus inglise keelest
Mai: ettevalmistustegevused: vestluskursus inglise keelest, ettevalmistav kohtumine kaheks õpirändeks.
Juuni: õpiränne Hollandisse: tutvumine võimalustega, kuidas õpetada erinevaid õppeaineid lõimitult.
Juuli: õpiränne Kreekasse: tutvumine võimalustega, kuidas õpetada kohalikku kultuuripärandit autentses keskkonnas.
August: 20. sajandi Euroopa kultuuriloo kursuse ning praktika kursuste loomine, ainepasside koostamine; kultuurisuuna koosolek

2019/2020. õa

September: levitustegevused: K5 õpetajatele seminar. Avatud tund koos õpistsenaariumi koostamisega 20.sajandi Euroopa kultuuriloo kursusel. Ettevalmistav kohtumine järgmiseks õpirändeks.
Oktoober: õpiränne Itaaliasse: tutvumine kaasaegsete õppemeetodite rakendamisega aineõppes.
November projektikursuse loomine, ainepassi koostamine. Levitustegevused: K5 õpetajatele seminar.
Detsember: avatud tund koos õpistsenaariumi koostamisega projektikursusel.
Jaanuar: levitustegevused: ettekanne aineühenduses toimunud õpirännetest ning nende tulemusel loodud suunakursustest. Etttevalmistav kohtumine õpirändeks
Veebruar: projektijuhtimise tegevuse: vahehindamine. Õpränne Iirimaale: tutvumine erinevate meetoditega, kuidas integreerida audiovisuaalsete vahendite kasutamist aineõppesse.
Märts: suunatutvustuskursuse väljatöötamine, ainepassi koostamine. Levitustegevused: K5 õpetajatele seminar
Aprill: avatud tund koos õpistsenaariumi koostamisega suunatutvustuskursusel. Levitustegevused: artikkel Eesti tasandil.
Mai: kohtumine kultuurisuuna partneritega. Kultuurisuuna koosolek: parimate õpistsenaariumite valimine esitamiseks veebiportaalis eKoolikott. Projekti tulemuste ja mõju lõplik hindamine; ettevalmistused lõpparuande kirjutamiseks, projekti veebilehe viimistlemine.