Ajakava

Tegevused 2018/19. õa
Juuni: projektijuhtimise tegevused: projektimeeskonna koosolek .
August: projektijuhtimise tegevused: projekti veebisaidi loomine (https://tammegymnaasium.ee/ku/) Kultuurisuuna töökoosolek
September: ettevalmistustegevused: ingliskeelsete materjalide ettevalmistamine koolist, Eestist, Eesti haridussüsteemist.
Oktoober: ettevalmistustegevused: veebipõhiseid koostöövahendeid tutvustav seminar kooli õpetajatele haridustehnoloogilt. Projektijuhtimise tegevused: veebilehe arendamine.

Veebruar: ettevalmistav kohtumine Türgi õpirändeks. Levitustegevused: ettekanne Tartu aineühenduses õpirändest ning selle tulemusel loodud vabavalikkursusest. Projektijuhtimise tegevused: vahehindamine
Märts: Õpiränne Türki 17.-23.03.2019: tutvumine uuenduslike meetoditega, kuidas tuua kultuuripärandit kaasaega kasutades digivahendite võimalusi. Ettevalmistustegevused: projektimeeskonna koosolek
Aprill: Ettevalmistustegevused: vestluskursus inglise keelest. Levitustegevused: K5 õpetajatele seminar.
Mai: Avatud tund koos õpistsenaariumi koostamisega . Ettevalmistustegevused: vestluskursus inglise keelest, ettevalmistav kohtumine Kreeka ja Iiri õpirändeks. Levitustegevused: ettekanne haridustehnoloogide aineühenduses toimunud õpirännetest ning nende tulemusel loodud suunakursustest.

Juuni: projekti meeskonna koosolek, vahehindamine.
Juuli: õpiränne Kreekasse 29.06-07.07. 2019: tutvumine võimalustega, kuidas õpetada kohalikku kultuuripärandit autentses keskkonnas.
August: õpränne Iirimaale 12.08- 17.08.2019: tutvumine erinevate meetoditega, kuidas integreerida audiovisuaalsete vahendite kasutamist aineõppesse. 20. sajandi Euroopa kultuuriloo kursuse ning praktika kursuste loomine, ainepasside koostamine; kultuurisuuna koosolek

2019/2020. õa

September: levitustegevused: K5 õpetajatele seminar. Ettevalmistav kohtumine Hollandi õpirändeks.
Oktoober: õpiränne Hollandisse 24.-29.10.2019: tutvumine võimalustega, kuidas õpetada erinevaid õppeaineid lõimitult.
November: Avatud tund koos õpistsenaariumi koostamisega 20.sajandi Euroopa kultuuriloo kursusel.  Projektikursuse loomine, ainepassi koostamine. Levitustegevused: K5 õpetajatele seminar.
Detsember: avatud tund koos õpistsenaariumi koostamisega projektikursusel.
Jaanuar: levitustegevused: ettekanne aineühenduses toimunud õpirännetest ning nende tulemusel loodud suunakursustest.
Veebruar: projektijuhtimise tegevuse: vahehindamine. Õpiränne Itaaliasse 24.-29.02.2020: tutvumine kaasaegsete õppemeetodite rakendamisega aineõppes.
Märts: suunatutvustuskursuse väljatöötamine, ainepassi koostamine. Levitustegevused: K5 õpetajatele seminar. Rahvusvahelise koostööprojekti algatamine kultuurisuunal.
Aprill: avatud tund koos õpistsenaariumi koostamisega suunatutvustuskursusel. Rahvusvahelise koostööprojekt jätkub.
Mai: kohtumine kultuurisuuna partneritega. Kultuurisuuna koosolek: parimate õpistsenaariumite valimine esitamiseks projekti veebilehel Praktikakursuste ainepasside väljatöötamine.

Juuni: projekti meeskonna koosolek, vahehindamine.

2020/2021. õa

September: Vabavalikkursuse loomine, ainepassi koostamine.

Aprill-Mai: Praktikakursuste ainepasside uuendamine.

Detsember: projekti meeskonna koosolek vahehindamine. Avatud tundide tagasiside.

2021/2022. õa.

September: Õpistsenaariumide valimine projekti lehele.

Detsember: Projektijuhtimise tegevused: lõpphindamine  Levitustegevused: artikkel. Projekti tulemuste ja mõju lõplik hindamine; ettevalmistused lõpparuande kirjutamiseks, projekti veebilehe viimistlemine.