Õpistsenaarium 6: minu kinda lugu

Ülesanne: Kogu oma kinda kohta kogu info kokku ühte faili, kus on kirjas

  • töö nimi ehk tiitelleht,
  • lugu kindast (miks sa selle mustri/kinda valisid, mida kududes tundsid),
  • muis.ee lehelt info (võib ka mujalt, nt intervjuu vanaemaga),
  • mustriskeem, kui on siis ka pilte tööprotsessist (võimalusel),
  • kindlasti nn reklaamfoto valmis kinnastest.

Võid kasutada thinglink keskkonda kinda loo juures, õpetaja näide:

https://www.thinglink.com/scene/903002976652623874