Õpistsenaarium 8: ma avan täna oma virtuaalse näituse

Activity: “Look, find, guess!” (Kalamata kursuselt)

Ülesanne: muuseumikülastuse jooksul  otsi esemeid, mis sind kõnetavad ja vastavad kolmes etapis toodud kriteeriumitele. Tee neist esemetest fotod ning kogu tekstilist materjali. Pärast külastust koosta fotodest virtuaalne näitus keskkonnas Artsteps.

Etapp 1: Leia enda jaoks:

  • ese, mis on sinu arvates kõige vanem;
  • ese, mis on sinu arvates kõige uuem;
  • ese, mis on sinu arvates kõige huvitavam.

Etapp 2: Vali 1- 3 eset, mida pidid põhjalikumalt uurima (lähtuvalt praktika eesmärkidest. Tee foto(d) ja kogu informatsiooni nii muuseumist kui veebist (viitamine!)

Etapp 3: Leia enda jaoks:

  • esemetel erinevaid detaile, mis on Sinu jaoks huvitavad. tee neist detailidest fotod, aga ka tervikfotod, et näha, kus detailid asuvad.