Õpistsenaarium 7: käib töö ja …kultuur koos

Ülesanne: Selle praktika eesmärgiks on ka erinevate kultuurivaldkonna ametitega tutvumine. Praktika jooksul külastame erinevaid paiku ja kohti. Leia erinevate elualade esindajaid ja pildista või filmi neid (vajadusel küsi luba või  püüa jäädvustada eriala nii, et inimese nägu ei ole näha). Viimasel päeval saate oma rühmas sobivad pildid ja filmiklipid kokku panna ühiseks rühmatööna esitatavaks dilmiks.

Kursusel “Digital Exra” tegime analoogset ülesannet – pidime leidma Istanbulis erinevate elualade esindajaid.

https://drive.google.com/file/d/1XNsgwC1R05lIzXrZWMOAwUAbrn42L480/view?usp=sharing