Pärandtehnoloogia ja rahvakunst

Valdkond: Eesti keel ja kirjandus

Õpetaja: Maret Kuura, Tuuli Tomson

Klass: 10.-12. klass

Staatus: valikkursus

Maht: 19 tundi (1 tund on 70 minutit)

Eesmärgid: õppida tundma Eesti rahvakunsti käsitöö valdkonda. Tutvuda rahvakunsti pärimusega. Õppida tundma põhilisi kudumise võtteid. Õppida lugema ja luua skeeme ning otsida informatsiooni muis.ee keskkonnast. Tutvuda masintikandiga ning tikkimisprogrammidega.

Õpitulemused: Õpilane koob kirikindad oma esivanema sünnipaiga/elukoha piirkonna traditsioonide järgi. Valmis peab saama kaks kinnast. Kinnaste juurde peab olema koostatud kinnast ja kinda piirkonda tutvustav tekst ning mustriskeem. Õpilane peab kursuse jooksul osalema tikkimisprogrammi loomisel ja masintikkimise läbiviimisel, lõpuks valmib ühistöö. Õpilane peab esitama kursuse lõpus proovitööd ehk kudumisharjutused.

Sisu lühikirjeldus: Rahvakunst on osa rahvakultuurist, mis kunstiloominguna avaldub tarbeesemete ja tööriistade, rõivaste, mööbli ja hoonete (enamasti elamute) vormis ja kaunistustes.
Õpilased saavad ülevaate Eesti rahvakunstist. Tutvume Eesti rahvakunsti esemetega (reaalselt ja virtuaalselt – https://www.muis.ee/ ) ning loovad seoseid tänapäevaga. Räägitakse sümbolitest ja värvidest eestlaste rahvakunstis. Kursusel proovitakse läbi lihtsamaid käsitöövõtteid ja tehnikaid. Õpitakse selgeks tüüpilisemad kudumisviisid ja kootakse kindad vastavalt meie esivanemate päritolule. Lisaks valmib kursusel masintikandiga ühistöö. Ühistöös kasutatakse kursusel õpitut ja luuakse sümboleid kasutades lugu rääkiva seinapilt (masintikandis).

Hindamine: Valmis kindad, kinda lugu, masintikandi fail ja tikitud töö.

Lõpptulemuse kujunemine: Kursus loetakse arvestatuks, kui kõik neli tööd on nõuetekohaselt saanud hinde „arvestatud“

Võlgnevuste likvideerimise võimalused: Kokkuleppel õpetajaga

Õppematerjalid: õpetaja slaidid, muis.ee andmebaas