Õpistsenaarium 5: mina arvan nii…

Distantsõppel on kirjanduse tunnile omast arutelu keeruline läbi viia. Üühiste mõtete kogumiseks saab kasutada  Padletit. Ühes tunnis tuli tunni teema kokku võtmiseks tuli õpilastel postitada oma nimega väike mõtteavaldus tsitaadile “Elada ja surra võib auga ja autult, väärikalt ja vääritult. Selles, mis juhtub, on inimesel väga vähe kaasa rääkida, küll aga sõltub inimesest, kuidas midagi juhtub. Siin on vastus inimese vabadusele.” Teine Padlet puudutab keskajakirjandust.