Inspireeriv Firenze

Autor: Maret Kuura

  1. veebruarist 29. veebruarini osalesin koos kolleegi Liia Vijandiga Firenzes koolitusel „The 4Cs: Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration in Schools“. Kursuse eesmärk oli innustada õpetajaid kasutama oma töös õpilastega ja koostöös kolleegidega loovust, kriitilist mõtlemist jms.

Kursus oli mitmekülgne ja kaasahaarav, pakkudes mõtteainet ja loovtegevusi. Kursusel osales lisaks Eestist ka õpetajaid Taanist ja Hispaaniast. Selline multikultuurne seltskond avardas ja rikastas meie kõigi silmaringi. Nii mõneski nüansis olime hoopis meie, eestlased oma innovaatiliste süsteemidega õpetajateks ja ideede sütitajateks.

Kursuse teema oli mulle kui kunstiõpetajale väga kaasahaarav. Kuidas õpetada loovust? Õpilastele ei maksa pakkuda juba valmis asju, sest nendega on lahendused piiratud. Kuidas innustada õpilasi ise katsetama ning julgustama eksima, ning mitte sellest ehmuma, vaid tegema omad järeldused ning viima sisse parandused ning proovima, katsetama uuesti. Meeldis mõte, et kui mõni õpilane ka esmapilgul provotseerib või katsetab piire, siis võib lasta tal seda käitumist analüüsida, selgitada, miks ta nii teeb, selle asemel, et tema käitumise peale üle reageerida ja pahandama asuda. Samas vihapurskega õpilane tuleks jätta esmalt rahunema, selle asemel, et ta kohe ette võtta. Vahvaks soovituseks on näiteks saata õpilane külma veega käsi pesema, see rahustab teda ja nõnda saab ta oma nn kuuma auru välja lasta. Kinnitust sain ka oma varasemalt kasutuses olnud ideedele, meetoditele, et pakkuda õpilastele eduelamust, üllatusi tunnis, korraldada teadmistel põhinevaid mänge, jutustada mõni humoorikas seik jne.

Juba varasemalt on mulle õpetajana oluline õppijat aktiveerida mõtlema ja tegutsema, kasutades erinevaid vahendeid, keskkondi ja meetodeid. Läbitud kursus innustas kasutama julgemalt uusi võtteid ning katsetama. Olema julge ning mitte kartma enda mugavustsoonist väljatulemist, näiteks kasutada liikumisminuteid, tantsuharjutusi koos õpilastega kaasa teha, ette näidata. Samas luua sujuv koosmõju tunni ja liikumispausi vahel, et need haakuksid, mitte poleks eraldiseisvad tegevused, ja õppida neid kasutama loomuliku õppetöö osana.

Lisaks sain innustust julgustada ka kõrvalejäetuid ja neid, kes alati ei soovi osaleda teistega ühistöös. Kuidas haarata neid kaasa koos töötama, milliseid ülesandeid ja kuidas jagada nii, et kõik õpilased tunneksid, et nad on kaasatud.

Kursusel sain innustust rohkem kaasata veebipõhiseid mänge, millega kinnistada õpitut ning samas pakkuda vaheldust igapäevasele traditsioonilisele õppele. Covid-19 tulekuga pidid koolid suuresti oma õppe viima üle veebipõhiseks, see andis veel suurema võimaluse katsetada erinevaid digivahendeid ja veebikeskkondi. Praeguseks on saanud igapäevaosaks esitluste rikastamine videotega, veebikeskkondadega töölehtede tegemine ja veebimängudega. Digivahendite kasutamine igapäevatöös on muutunud sujuvalt õppetöö loomulikuks osaks.

Kursusel sain ideid rühmatööde läbiviimiseks, kus saab arendada koostööd ja sotsiaalseid oskusi. Kursusel korraldatud orienteerumismäng Firenze linnas oli heaks näiteks, kus lisaks omavahelisele suhtlemisele toimis meie rühmal suurepäraselt tööjaotus. Samas saime oma rühmatööga tutvuda kaaslastega ning üksteist täiendada. Ülesanded olid kaasahaaravad, näiteks otsida grafitit ja selle kohta lugu kirjutada või skulptuuride järgi fotolavastusi teha. Neid ideid saan juba praegu oma töös kasutada.

Kunstiajaloo õpetajana sain sellel õpirändel tutvuda imetlusväärse Itaalia kultuuriga, renessansi sünnipaigaga. Firenze on tohutult rikkaliku ning mitmekülgse ajalooga. Tutvuda arhitektuuriga, imetleda maalikunsti ja skulptuure. Iseseisvalt valmisid mitmed õppevideod originaalteostest ning rikkalik pildikogumik, mida õpilastele tutvustada. Lisaks on hindamatu väärtus sealse kultuuri vahetul kogemisel. Kokkupuude otseste teostega võimaldab õpilastele anda selgitusi ja kirjeldusi Itaalia kultuuriloost. Nende õppematerjalide esitlemine õpilastele on juba innustanud õpilasi usinamalt ja uurivamalt kuulama.

Õpirändel osalemine rühmaga või paaris oli äärmiselt väärtuslik, kuna päeval kogetud emotsioonid ja mõtted, ideed ja õppetükid sai koos paarilisega uuesti läbi arutatud, mis muutsid õpitu ja kogetu veel olulisemaks ja hinnalisemaks. Eriti positiivne on sarnaste huvide või erialadega seotud inimeste koosränne. Minu näitel saab kinnitada, et koos Liiaga kursusel osalemine rikastas ja täiendas meie pagasit. Käies erinevatel näitustel, muuseumides, saime nähtu läbi arutada ning analüüsida, mida saame oma töös edaspidi kasutada, kuidas kasutada muuseumide ekspositsioone oma töös ning milliseid võimalusi pakuvad veebigaleriid/veebimuuseumid. Lisaks pakub koos paarilisega õpirändel osalemine tuge ja kindlustunnet.

Kokkuvõtvalt saab kinnitada, et kursusel osalemine oli inspireeriv ja innustav. Sain kinnitust oma senisele tööle ning julgust jätkata uudsete ning mitmekülgsete ideedega. Kursusel tutvusin erinevate kultuuridega ning haridustöötajatega. Meil kõigil on üksteisele midagi õpetada, soovitada. Haridustöötajatena oleme sarnaste murede ja rõõmudega, puutume kokku erinevat tüüpi õpilastega, õpikeskkondadega. Toetust ja tuge pakuvad omavahelised arutelud ning ühiselt väljamõeldud lahendused.