Kas suunaareng õpirände kaudu on võimalik? Tagasivaade projektile.

Meie kooli õpirändeprojekt “Kultuurisuuna innovatsioon 2018-2021” on lõppenud ja aeg on tagasi vaadata. Pikendasime oma projekti Covid-19 pandeemia tõttu kaks korda. Me jõudsime küll kõik õpiränded läbida enne esimese koroonalaine jõudmist Eestisse, kuid paraku kaugõppe tingimustes, aga ka suure töökoormuse tõttu ei saanud lõpuni viia oma projektitegevusi. Kaugõppeperioodidel ei saanud läbi proovida kursuseid selliselt, nagu nad olid planeeritud, ei olnud jaksu tunde külastada ning osa  praktikaid tegime lühendatult ja teisel ajal. Seetõttu oli projekti edasilükkamine õige otsus.

Meie enda hinnangul täitis  projekt oma eesmärki väga hästi. Kõik 12 õpirännet 5 sihtkohta täienduskursustele toimusid ning  tulemuseks on hulk väljatöötatud ja uuendatud kursuseid, innovaatilisi  õpistsenaariumeid kultuurisuuna kursustele, aga ka erinevatele tava- ja valikkursustele. Meil on nüüd koolis koostöisemad õpetajad, kellel on laiem kultuuriliste teadmiste taust ja julgus uusi asju ette võtta.

Kultuurisuuna õpilastel on suunakursused ja praktikad, mis järgivad kaasaja õppimisprintsiipe, kus õpilased  on loovad,  kasutavad digitehnoloogiat ja teevad koostööd.

Kui kaugõppe tulek aitas hästi kaasa digitehnoloogia juurutamisesse, siis samal ajal tunnetasime mingil ajal, et virtuaalmaailmas toimetamist on juba liiga palju ja päris oma kätega tehtust on suur puudus ja õpilased tunnevad vajadust ise midagi teha. Seetõttu on kultuurisuuna valikkursuste hulgas nüüd praktiline pärandtehnoloogia kindakursus. See omakorda tõestab, et suuna arendamine on pidev  ja alaline protsess, tuleb olla paindlik, uuendusmeelne, proovida ja katsetada.

Meie projekti üheks suureks väärtuseks oli õpirändamine koos kolleegiga. Oleme kõik koolitustel koos kasvanud ja arenenud. Kindlasti on see suureks abiks kooli meeskonnatööle. Eriti hea võimalus oli neljakesi Kalamata kursusel käimine, mis võimaldas koos arutada ja luua, analüüsida ja sünteesida – kõike seda, mida ühes meeskonnas on vaja.

Aitäh kõigile koolitajatele. Kõik õpiränded olid väga huvitavad, sisukad ja andsid palju ideid edasiseks õpetajatöös.

Ja tulemegi tagasi pealkirjas esitatud küsimuse juurde. Kas suunaareng on õpirände  kaudu võimalik? Muidugi on. Ja kuna see õpirändeprojekt on nüüd läbi, siis oleme koolina kirjutanud uue taotluse, mis keskendub terve kooli õppesuundade arengule.

 

 

 

 

 

Kolmas õpetajate õpiränne

Anita
Anita. Common Domestic Kratt (Krattus Krattus). https://flic.kr/p/oU3S8j

Kultuurisuuna innovatsioon on meie kooli Erasmus+ KA1 projekt, mis toimub 1.06.2018 – 31.05.2020 ja on suunatud kultuurisuuna arendamiseks.

Antud projekti raames toimub 5 õpirännet.

Seoses Covid-19 olukorraga pikendasime oma projekti kuni 31.12.2021.