Õpistsenaariumid

Õpistsenaariumid on inspireeritud koolitustel õpitust. Mõned õpistsenaariumid on läbi proovitud kultuurisuuna lõimitud kursustel ja praktikatel. Teised on leidnud kasutust ainetundides.

Võtsime eesmärgiks koostada neli õpistsenaariumit. Kuna kursuste käigus saime palju ideid, mida tahtsime jagada, siis on veebilehel esitatud 8 õpistsenaariumit. Nee don esitatud erinevas formaadis – täpselt nii nagu iga õpetaja neid kasutab.