Ainepassid

Siin on esitatud kultuurisuuna suunakursuste ainepassid, milleks on kolm suunakursust – igal õppeaastal üks kursus. Lisaks on toodud praktikakursuste uuendatud ainepassid.

Valikkursusena on sisse toodud pärandtehnoloogia kursus.

 

Projekti alguses läksime otsima võimalusi, kuidas tuua digitehnoloogiat rohkem ja efektiivsemalt õppetöösse. Tänu kaugõppe perioodidele tulid kursused igati kausks ning digitehnoloogia rakendamine on muutunud õppetöö loomulikuks osaks.

Täna tunneme, et digitehnoloogiat on liiga palju – seetõttu vähendasime vaba-valikkursuses selle osa ning leiame, et selline üdini praktiline kursus on väga vajalik ning aktuaalne praegusel ajal.