Õpistsenaarium 2: raadiosaade Eesti heliloojast

 

Tunni teema: Raadiosaate ettevalmistus

Eeldused tööks: Voice Record pro ja Audacity programmide tundmine

Tunni eesmärgid:

 • õppida tundma ühe eesti helilooja elu ja tegevust
 • leida sobiv vorm materjali salvestamiseks raadiosaatena
 • koostöö klassikaaslasega

Tunni sisu:

 • materjaliga tutvumine
 • arutelu kaaslasega, mida saates kajastada
 • muusikanäidete valimine
 • sisu kirjapanek
 • saate vormi valimine
 • saate salvestamine nutitelefoni abil

Kodune ülesanne:

 • töö viimistlemine arvutis
 • saate üleslaadimine Moodle´i foorumisse
 • ühe kaaslaste saate kuulamine eesmärgiga selle sisu järgmises tunnis klassile tutvustada ja anda hinnang töö teostusele