Kursus “Photo & Video Making in our Classroom: Creating and Adapting Original Visual Resources” Iirimaal Dublinis

Autor: Maiu Nurka

Koolitusperiood: 12.08.2019-17.08.2019

Kursuse eesmärk

Minu eesmärk oli õppida tundma uusi digilahendusi ja nende rakendamise võimalusi, et kaasata kogetut ka õppetöösse oma klassiruumis ja sedakaudu mitmekesistada õppimist oma õpilastele jaoks.

Kursus keskendus erinevate video- ja fototöötluskeskkondade tutvustamisele ning praktiliste ülesannete kaudu nende rakendusvõimaluste vahetule kogemisele.

Õppija kogemus

Vormiliselt oli koolitus üles ehitatud osalejate pidevale omavahelisele suhtlemisele ja sel viisil erinevates riikides kasutusel oleva tava, kogemuse tundma õppimiseks. Nii algas näiteks koolitus sellega, et tutvusime erinevate liikumisülesannete kaudu üksteisega, vestluse kaudu loodi tuttavuse aste, mis võimaldas edaspidi paaris- ja rühmatöid mugavalt teha. Ühtlasi pidi iga osaleja oma riigi ja kooli haridussüsteemi põgusalt rääkima.

Koolitusel sain ülevaate ühtekokku 14 erinevast keskkonnast, mida sain praktiliste ülesannete kaudu ka järele proovile. See võimaldas luua ettekujutuse, kas ja kuidas soovin seda edaspidi oma õpilastega kasutada. Päris mitmed keskkonnad olid mulle ka juba tuttavad ja olin neid õppetöös juba varem kasutanud.

Kursuse lõputöö hõlmas rühmatööprojekti, millega oli aega tegeleda kaks päeva. Koostada tuli 2-3 minuti pikkune lühifilm enda valitud teemal. Kasutada tuli videotöötlusäppi (iMovie või Power Director), mida kursusel tutvustati.

Kursusel saadud teabe ja kogemuse edasine rakendamine õppetöös. Mõned näited

Kultuurisuuna praktika Pärnus ja Kihnus 

Õpilastele pidas loengu Eesti loodusfotograaf Arne Ader ning tutvustas olulisemaid põhimõtteid, kuidas foto kaudu lugu jutustada. 11. klassi õpilastele järgnes juuni alguses praktika, mille vältel tuli neil lahendada erinevaid ülesandeid. Üks osa oli ka leida Pärnumaaga seonduv detail, tundmus, mida jäädvustada fotoloona. Rakendusena oli võimalik kasutada äppi Snapseed.

Pildid: Kursuse viimane päev. Osalejad erinevatest riikidest

Thinglink kirjanduse tunnis

Õppetöös õpilastega kasutatud veebikeskkonnad, digivahendid, äpid

Padlet, Snapseed, videotöötlusäpid Power Director (android), iMovie (Apple), Youtube, Canva, Socrative, Thinglink