Kursus “Creativity in teaching and training & how to use music, art, ICT and outdoor activities in education”

Autor: Liia Vijand-Lind

Holland – tulpide ja maalikunsti maa ja mul oli võimalus osalesin koos kolleegi Heily Soosaarega Quarter Mediation koolitusel „Creativity in teaching and training through outdoor and indoor activities“ 13.-19. oktoober  2019, ja saada osa selle maa võlust.

Hollandi haridussüsteem paistab silma, et nad on kõrgel kohal PISA testides, aga ka õnnelikud. Heidame pilgu haridussüsteemi ja vaatame, mis võib olla selle taga.

 • Laps läheb ükskõik, millisesse kooli ta soovib – tuleb teha talle koht
 • Riigi- ja erakoole rahastatakse samadel põhimõtetel. Erakoolid on peamiselt usu- või ideoloogilistel põhjustel
 • Vaheaasta – kui ei suuda otsustada, mida edasi teha
 • Kutsekoolide erialade väga laialdane valik ja kutsekooli koostöö firmadega, õpetatakse firmasse töötajaid
 • Puudumised kontrolli alla – 16 puudumist ja toimub ühisarutelu kooli, pere ja lapse vahel – kuidas lahendada probleemi, aga vanemale võib ka trahvi määrata, mistõttu on vanemal soov, et laps ikka käiks koolis.

Järgnevalt annan ülevaate Hollandi koolisüsteemist. 8 aastat algkooli, 4, 5 või 6 aastat keskkooli sõltuvalt kooli tüübist ja 2 kuni 6 aastat kõrgharidust sõltuvalt koolist ja spetsifikatsioonist. Täpsema ülevaate Hollandi haridussüsteemist saab SIIN  https://wenr.wes.org/wp-content/uploads/2018/12/WENR-1218-Country-Profile-Netherlands-1.png Toon välja mõned punktid, millele tähelepanu pöörata:

 • Keskkool on mõeldud 12 kuni 16, 17 või 18 aastastele
 • See kestab 5 või 6 aastat ja on kohustuslik kuni 16 aastastele
 • Õpilased saavad valida kahe võimaluse vahel, mille kestvus on 2 või kolm aastat ja see sõltub varasematest valikutest.
 • Teise aasta järel antakse õpilastele soovitus, mille nad peaksid valima
  • Ülikooli eelne haridus, mis valmistab ette edasisteks õpinguteks (6 aastat ja lõpus 7 eksamit)
  • Seenior keskkool (5 aastat ja lõpus 6 eksamit)
 • Õpilasel on võimalus valida ka ettevalmistus kutsehariduseks
 • Kutseharidus, mis valmistab ette tulevaseks tööks, mis on omakorda jaotatud neljaks osaks.

Kokkuvõtvalt saab öelda, et õpilasel on lai valik juba haridustee alguses. Rõhku pannakse kõikides kooliastmetes õpilaste konsulteerimisele ja antakse nõu õpilastele tema haridustee osas. Haridustee on mobiilne – võimalik on ühest kohast teise liikumine. Paindlikkus tagab selle, et on võimalik ümber otsustada ka hiljem. Lisaks tooksin välja vaheaasta, mille saab õpilane võtta, kui ei tea, mida edasi teha. See kõik tagabki, et õpilastel on kindlus ja meelerahu ning nad on oma valikutes toetatud.