10. KU keskkonna- ja kultuurilooline praktika Setu- ja Võrumaal
X KU praktika Setu- ja Võrumaal
10. KU keskkonna ja kultuuriloo praktika Setu- ja Võrumaal
11. KU kultuuriloo praktika Pärnumaal
10.TE praktika

10.TE praktika

tehtud suuri seebimulle ning käepärastest vahenditest jäätist, ei puudunud ka tuli, pauk ja toss. Õpilased pidid praktikast koostama ettekande ning seda ka esitlema. Uudise edastas õpetaja Annika Teska. Praktikat toetas:…

Ökoloogia ja keskkonnakaitse praktika Emajõe ääres
Ökoloogia ja keskkonnakaitse praktika
11. HU praktika Pärnumaal
10.LO botaanika praktika
11.LO klassi ökoloogiapraktika

11.LO klassi ökoloogiapraktika

Loodusklassi välipraktika toimus ökoloogia ja keskkonnakaitse suunakursuse raames 18.-19. septembril Peipsiveere looduskaitsealal, Emajõe-Suursoo looduskeskuses. Praktika käigus uuriti Emajõe veekvaliteeti – jõevee füüsikalisi ja keemilisi omadusi, taimede ning mageveeselgrootute liigirikkust. Käidi…

1 2 3