10. KU keskkonna- ja kultuurilooline praktika Setu- ja Võrumaal
X KU praktika Setu- ja Võrumaal
10. KU keskkonna ja kultuuriloo praktika Setu- ja Võrumaal
11. KU kultuuriloo praktika Pärnumaal
10.TE praktika

10.TE praktika

tehtud suuri seebimulle ning käepärastest vahenditest jäätist, ei puudunud ka tuli, pauk ja toss. Õpilased pidid praktikast koostama ettekande ning seda ka esitlema. Uudise edastas õpetaja Annika Teska. Praktikat toetas:…

Ökoloogia ja keskkonnakaitse praktika Emajõe ääres
Ökoloogia ja keskkonnakaitse praktika
11. HU praktika Pärnumaal
10.LO botaanika praktika
10.TE keskkonnafüüsika praktika

10.TE keskkonnafüüsika praktika

Teema: Tehnoloogiasuund

10. tehnoloogiaklassi praktikanädala kolmel esimesel päeval toimus välipraktikum (3.-5. juunil) ning KIK projekti väliselt jätkus 6.-7. juunil koolis häkatoniga. Välipraktika algas Tartu Observatooriumis (Tõraveres), kus läbiti kaugseire õppeprogramm: tutvuti atmosfäärifüüsika…

1 2 3