11.LO klassi ökoloogiapraktika

11.LO klassi ökoloogiapraktika

Loodusklassi välipraktika toimus ökoloogia ja keskkonnakaitse suunakursuse raames 18.-19. septembril Peipsiveere looduskaitsealal, Emajõe-Suursoo looduskeskuses. Praktika käigus uuriti Emajõe veekvaliteeti – jõevee füüsikalisi ja keemilisi omadusi, taimede ning mageveeselgrootute liigirikkust. Käidi…

10.LO botaanika talvepraktika
11.LO zooloogiapraktika Kappermäel

11.LO zooloogiapraktika Kappermäel

Teema: Info

Zooloogia suvepraktika toimus 5.-8.06. 2019 traditsiooniliselt Kappermäel. Rakendati zooloogiatundides saatud teadmisi ning õpiti palju juurde läbi reaalse praktika . Põhilisteks teemadeks olid selgrootud ja selgroogsed, putukakogu koostamine, linnuliikide tundmaõppimine, sealhulgas…

Botaanika suvepraktika (10. LO)
Botaanika talvepraktika (10.LO)

Botaanika talvepraktika (10.LO)

toredale seltskonnale ka uued tuttavad, keda üksigi metsas jalutades nimepidi tervitada. Praktikat juhendas Urmas Tokko, igati abiks oli klassijuhataja Grete Mai Rohtmets. Täname praktika võõrustajaid ning rahalisi toetajaid Keskkonnainvesteeringute Keskust…

XI TE keskkonnakeemia ja tehnoloogia välipraktika 5.-9.06.2017
Seenepraktika 10.LO

Seenepraktika 10.LO

Teema: Info

9.-10. septembril toimus Soomaal loodusklassi traditsiooniline seenepraktika. Metsadest ja soost koguti palju erinevaid kübarseeneliike, matkaradadel tutvuti Soomaa rahvuspargi loodusliku mitmekesisusega. Kaunis päikesepaisteline ilm soosis pikka looduses viibimist ning rabalaukas ujumist….

10.LO botaanika suvepraktika
Botaanika talvepraktika (10.LO)

Botaanika talvepraktika (10.LO)

botaanilisi töid juhendas Urmas Tokko. Botaanika talvepraktikat toetasid Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Tamme gümnaasium, projekti „Looduse välipraktikad Tartu Tamme Gümnaasiumi õpilastele 2016/2017“ raames. Uudise edastas bioloogiaõpetaja ja õppesuundade juht Urmas Tokko…

11. KU praktikal Pärnumaal

11. KU praktikal Pärnumaal

tänab õpetajaid, et vaatamata ootamatule jääaja tulekule oli neil jaksu ning kannatust, et meie viimane praktika teha äärmiselt meeldejäävaks ja vahvaks seikluseks. Praktikat toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus. Fotod: õpetaja Maret Kuura…

1 2 3