Zooloogia suvepraktika (11.LO)

Zooloogia suvepraktika (11.LO)

pöörati võimalusel tähelepanu loomade tegutsemisjälgedele ja häälitsustele. Praktikapäevade õhtul toimusid õppetunnid liikide määramiseks ja olulisemate tunnuste kordamiseks, putukate kollektsioneerimise reeglite tutvustamiseks ja putukakogu koostamiseks. Praktika lõppes hindelise arvestusega. Praktikat hoidis…

11.LO linnupraktika

11.LO linnupraktika

Teema: Info

  30. aprill käisid 11. loodusklassi õpilased linnupraktikal. Praktika toimus Aardla poldril ning Ilmatsalu kalatiikide ääres. Praktikat viis läbi õpetaja Külli Kalamees-Pani. Kalatiikide ümbruskond on üks olulisemaid veelindude rändepeatuspaiku, kus…

10ME praktikal

10ME praktikal

Tartu Tervishoiu Kõrgkool toetas ka tänavu kevadel oma nõu ja jõuga 10ME praktikat. Keskenduti ennetusele, kui tähtsaimale faktorile terve ja tegus püsimisel. Praktika käigus saadi teada, millele peaks tähelepanu pöörama,…

Biotehnoloogia laboripraktikumid
Ökoloogia ja keskkonnakaitse praktikum
1 2 3