Tartu Tamme Gümnaasium

10. KU keskkonna- ja kultuurilooline praktika Setu- ja Võrumaal

10. KU keskkonna- ja kultuurilooline praktika Setu- ja Võrumaal

4.-6. juunil toimus 10. KU keskkonna- ja kultuurilooline praktika Setu- ja Võrumaal. Praktika eemärgiks oli tutvuda ökoloogilise mitmekesisusega Setu- ja Võrumaa rahvapärimuses ja kultuuris ning pärandtehnoloogiatega.

Esimesel praktikapäeval külastasime Värska talumuuseumi, kus tutvusime setude talumajapidamise kui ökoloogiliselt tasakaalustatud kogukondliku ettevõtmisega,  vaimse ja esemelise kultuuripärandiga. Edasi uurisime Jumalamäel setude viljakusjumala ja kuninga Peko traditsiooni. Järgmisena tutvusime Obinitsa muuseumis Õie Sarve käe all setu murdekeelega. Uurisime setu rahvarõivaid, laulsime  rahvalaule. Obinitsa galeriis rääkis Evar Riitsaar oma loodusmärkidest ja sümbolitest inspireeritud ehteloomingust ning loodusmaalidest, innustas noorigi märkama kevadises looduses jäädvustamist väärivaid hetki. Kinnistasime saadud teadmisi pakutrükitöötoas.  Kauksi Ülle tutvustas kohalikku kodulugu. Obinitsa kalmistul uurisime erinevate ajastute matmiskultuuri, Sakalovapalo kääbastikku, lauluema Hilana Taarka hauda. Päeva lõpetasime  Piusal, kus valmisid loodusluuletused, mõtisklused ja laulud.

Teisel päeval matkasime Vana-Vastseliina piiskopilinnusesse. Tutvusime keskaegsete kommete ja legendidega. Uurisime linnuse ajalugu ja arheoloogiat, linnuse strateegilist asukohta Piusa jõe kõrgel kaldal ja vaatlesime Eesti teadaolevalt vanimat toonekurepesa. Kogutud teadmiste ja muljete põhjal valmisid monoloogid-fantaasialood ühest keskaegse linnuseelaniku päevast. Õhtu veetsime õpetaja Anneli Leima talus Leimani külas, kus kuulasime sootska Aarne Leima loengut Setumaa loodusest, ajaloost ja kuningriigist. Matis Leima juhatusel tutvusime setu leeloga, laulsime, tõlkisime setukeelseid rahvalaule kirjakeelde ja esitasime ise loodud rahvalaule setu keeles. Õppisime setu tantse. Mõlemal päeval intervjueerisime kohalikke inimesi.

Praktika kolmandal päeval analüüsisime intervjuusid, neist saadud teadmisi. Samuti kuulasime eelmisel päeval valminud monolooge-fantaasialugusid. Rõuge muinastalus rääkis õpetaja Liia Vijand eksperimentaalarheoloogiast. Rühmatööna valmisid videoreportaažid muinaskülast. Päeva lõpetasime Virunuka tarandkalmete juures.

Lisaks praktikapäevadele Võru- ja Setumaal osales 10. KU 10. juunil Emakeele Seltsi korraldatud K. J. Petersoni keeleretke etapil Raganast Cesisesse.

Täname praktika võõrustajaid ning rahalisi toetajaid Keskkonnainvesteeringute Keskust ja Tamme gümnaasiumi.

Video sellest, kuidas me seenel käisime