Tartu Tamme Gümnaasium

11. LO zooloogia praktika Kappermäel

11. LO zooloogia praktika Kappermäel

11LO praktika Loomade elurikkuse ja inimtegevuse vastastikmõjud toimus 31. maist 4. juunini Otepää looduspargis, Kappermäel.

Praktika algas retkega Väikesel Munamäel ja Hobuste mäel putukate püüdmise ja lindude vaatlemisega.

Otepää looduspark on suurepärane piirkond, kus analüüsida looduse ja inimtegevuse suhteid: siin on suur liigrikkus kõrvuti üsna tiheda nn kuurort- ja spordipiirkonna asustusega. Praktika käigus toimusid igapäevased õpperetked erinevatesse ökosüsteemidesse, et õppida määrama ja tundma selgroogsete ja selgrootute liike ning inimtegevuse mõju nende levikule. Elurikkuse tundmaõppimiseks püüti putukaid nii päeval kui öösel, õpiti tundma linnuliike (sh laulu järgi) ning loomade tegutsemisjälgi. Liblikate, kiilide ja teiste putukate kogu loomiseks tuli nad esmalt sirutada ja nõelastada, kohalikus tiigis veeloomade püüdmine ja määramine pakkus uut ja põnevat avastamist. Õhtustes õppetundides õpitigi veel liikide määramist ja eristamistunnuseid, arutleti inimese ja looduse vastastikuste suhete, liikide rolli ja seoste üle ökosüsteemides ning saadi ülevaade liigilise ja elupaigalise mitmekesisuse tähtsusest ökoloogilise tasakaalu säilimisel.
Õpilased tegid rühmadena väikese uurimustöö, putukakogu ning sooritasid praktika viimasel päeval hindelise arvestuse.

Sel aastal oli praktikum veidi teistsugune: peaaegu terve praktikumi vältel oli ilm heitlik, tormine ning vihma sadas pidevalt. Ka on loodus sel kevadel “hilinenud” umbes kaks nädalat, st liblikad jt putukad, keda tavaliselt juuni alguses püüda ning määrata saab, ei olnud veel praktikumi ajal “liikvel”. Viimane on ju otseselt inimtegevuse ja looduse vastastikmõju (kliimamuutused). Seetõttu jäi just liblikate saak tavapärasest kesisemaks ning ka ööpüügiga ei õnnestunud surulasi (Sphingidae) püüda. Ühel rühmal läks siiski õnneks ning nad püüdsid (ööpüügi-väliselt) peaaegu, et kogemata kinni ühe suur-punasuru (Deilephila elpenor, sirutatult vahtplastil). 

Uudise edastas õp Aivar Meldre

Pildid: Ade Leena Haamer

Praktikat toetas projekti “Loodus, tehnoloogia ja ühiskond – praktikad Tamme Gümnaasiumi õpilastele 2021/2022“ raames Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Video sellest, kuidas me seenel käisime