Tartu Tamme Gümnaasium

10. LO botaanika suvepraktika

10. LO botaanika suvepraktika

31.05 – 3.06 2022 toimus Endla looduskaitsealal 10. loodusklassi traditsiooniline botaanika suvepraktika.

Taimede tundmaõppimiseks võeti ette pikki jalgsiretki, õhtupoolikuti sätiti üles taimeliikide näitus ning toimusid õppetunnid liikide määramise, herbariseerimise ja tunnuste õppimiseks. Kokku saadi sedasi tuttavaks ligi 100 rohttaime liigiga, millest 15 leidsid iga õpilase valikul „igavese elu“ herbaarlehel.

Ringkäikudel said tuttavamaks erinevad taimekooslused ja kogu elurikkus. Koos mõeldi näidete üle taimede rollist inimeste elus ja igaühe võimalustest loodust säästa. Endla kaitsealal on kunagised looduse ümberkujundamise (soode kuivendamise) jäljed siiamaani märgata, kuid teisalt on see suurepärane piirkond teadustööde tegemiseks ja ilma/kliima uurimiseks, liikide ja eluta keskkonna seoste mõtestamiseks ja bioloogilise mitmekesisuse tundmaõppimiseks. Tänapäeval on liikide määramiseks abiks lisaks raamatutele ka virtuaalsed määrajad (Eesti e-Floora), osa õpilasi lõid aga liikide paremaks meelde jätmiseks toreda Drive faili ning Quizleti testikese, kus õpitud liikide pildid koos väikeste kommentaaridega. Nii võis veel lisaks hilisele näituse abil õppimisele ka pärast öörahu liike üle korrata.

Seltskond oli vahva ja hea: tehti mõnusat nalja, valmistati toimkondadena ise kõigile toitu, pika vantsimise pärast ei vingutud ning paljud ei peljanud ka jahedasse rabalaukasse või järve ujuma minna.

Õpiti hoolega, head tulemused viimasel praktikapäeval toimunud arvestusel andsid sellest kinnitust. Loodame, et õpilastel tekkis palju uusi tutvusi taimeliikide näol, keda nimepidi ka edaspidi mõttes kõnetada või kelle rolli üle looduses mõtiskleda.

Praktikat juhendas õp. Urmas Tokko, igati abiks oli klassijuhataja Arnika Aadusoo ning kaitseala keskkonnahariduse spetsialist Elo Raspel. Täname praktika võõrustajaid ning rahalisi toetajaid Keskkonnainvesteeringute Keskust ja Tamme gümnaasiumi.

Uudise edastas õp Urmas Tokko

Pildid: Arnika Aadusoo, Urmas Tokko

Praktikat toetas projekti “”Loodus, tehnoloogia ja ühiskond – praktikad Tamme Gümnaasiumi õpilastele 2021/2022“ raames Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Video sellest, kuidas me seenel käisime