Tartu Tamme Gümnaasium

11.LO klassi praktika „Loomade elurikkuse ja inimtegevuse vastastikmõjud“

11.LO klassi praktika „Loomade elurikkuse ja inimtegevuse vastastikmõjud“

Loodusklassi traditsiooniline välipraktika toimus looduslaagrina 1. -4. juunil Kappermäel, Otepää Looduspargis.

Praktika algas retkega väikesel Munamäel, kus kohtusime konnakotkaga, ja Hobuste mäel liblikate ja putukate püüdmise ja lindude vaatlemisega. Otepää looduspark on suurepärane piirkond, kus analüüsida looduse ja inimtegevuse suhteid: siin on suur liigrikkus kõrvuti üsna tiheda nn kuurort- ja spordipiirkonna asustusega. Praktika käigus toimusid igapäevased õpperetked erinevatesse ökosüsteemidesse, et õppida määrama ja tundma selgroogsete ja selgrootute liike ning inimtegevuse mõju nende levikule. Elurikkuse tundmaõppimiseks püüti putukaid nii päeval kui öösel, õpiti tundma linnuliike (sh laulu järgi) ning loomade tegutsemisjälgi. Liblikate, kiilide ja teiste putukate kogu loomiseks tuli nad esmalt sirutada ja nõelastada, kohalikus tiigis veeloomade püüdmine ja määramine pakkus uut ja põnevat avastamist. Õhtustes õppetundides õpitigi veel liikide määramist ja eristamistunnuseid ning arutleti inimese ja looduse vastastikuste suhete ja liikide rolli üle ökosüsteemides. Õpilased tegid rühmadena väikese uurimustöö, putukakogu ning sooritasid praktika viimasel päeval hindelise arvestuse. Tulemused näitasid, et pingeline õppimine tasus end ära ja edaspidi on looduses palju uusi tuttavaid, keda nimeliselt kõnetada.

Väikesel puhkehetkel mängisime „kuuma kartulit“ ja käisime ujumas.

Praktikat juhendas õp Külli Kalamees-Pani ning igati abiks oli klassijuhataja Tiiu Lääniste. Täname väga lahket Kappermäe perenaist Pille Kangurit ning suurepärast toitlustajat Eve Koserit.

Fotode autorid on Ketlin Naarits, Eliise ja Katariina Uibo ning Maileen Rohtmets (11.LO)

Praktikat toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Uudise edastas: Tiiu Lääniste

Video sellest, kuidas me seenel käisime