Tartu Tamme Gümnaasium

10.LO klassi praktika „Taimede elurikkus toetab maarahva elu“

10.LO klassi praktika „Taimede elurikkus toetab maarahva elu“

Loodusklassi traditsiooniline välipraktika toimus 1.-4. juunil 2021 Endla Looduskaitsealal (https://kaitsealad.ee/et/kaitsealad/endla-looduskaitseala). Väga kauni looduse keskel pingsalt ja hiliste õhtutundideni õppides möödus aeg kiiresti. Igapäevastel õppematkadel tutvuti erinevate koosluste ning sealse elurikkusega, aga ka taimede ja inimeste vastastikmõjudega ja eestlaste ammuse oskusega elada loodusega kooskõlas. Siinsed inimesed on alati osanud, ja oskavad paljuski siiamaani loodust hoida, leida sealt endale vajalikku nii, et säiliks looduslike protsesside tasakaal ja järjepidevus. Olgu siis tegu lihtsa marja- ja seenekorjamisega, ilu tuppa toomisega või taimsete materjalide kasutamisega ehituses, olme-esemete valmistamise või kangaste värvimisega, tõrva „keetmisega“ või ravimisega.

Õpiti tundma ca 100 rohttaimeliiki, millest koostati õppimise hõlbustamiseks ka näitus. Õpiti liike määrama, herbaariumit koostama, koos mõeldi näidete üle taimede rollist inimeste elus ja igaühe võimalustest loodust säästa. Endla kaitsealal on kunagised looduse ümberkujundamise (soode kuivendamise) jäljed siiamaani märgata, kuid teisalt on see suurepärane piirkond teadustööde tegemiseks ja ilma/kliima uurimiseks, liikide ja eluta keskkonna seoste mõtestamiseks ja bioloogilise mitmekesisuse tundmaõppimiseks.

Tänapäeval on liikide määramiseks abiks lisaks raamatutele ka virtuaalsed määrajad (Eesti e-Floora), osa õpilasi lõid aga liikide paremaks meelde jätmiseks toreda Drive faili, kus kõigi õpitud liikide pildid koos väikeste kommentaaridega. Nii võis veel lisaks hilisele näituse abil õppimisele ka pärast öörahu liike üle korrata.

Piltide autorid: Sandra Heidemann (10.LO) ja õp U. Tokko

Ilm oli suurepärane ja ujumise said soovijad ette võtta nii kohe maja ligidal Linajärves kui Männikjärve raba laukas.

Juhendasid õp Urmas Tokko ja keskkonnahariduse spetsialist Elo Raspel, igati abiks olid klassijuhataja Aivar Meldre ning Arnika Aadusoo.

Suur tänu Elole lahke vastuvõtu ja abi eest, ning praktika toetajale, Keskkonnainvesteeringute Keskusele!

Video sellest, kuidas me seenel käisime