Tartu Tamme Gümnaasium

10.TE praktika

10.TE praktika

Praktika sai alguse EMÜs, kus kuulati, mis ja milleks on veemajandus ja saadi teada, et antud valdkond on oluline, näiteks kasvõi selleks, et majad ei saaks märjaks. Elva jõel mõõtsime, kui kiiresti ja kui palju vett seal parasjagu voolas.

Kolmepäevasel välipraktikal Otepää looduspargis uuriti keskkonnaseisundit, viies läbi füüsikaliste näitajate mõõtmisi nii digiandmekogujate kui ka kõige käepärasemate vahenditega (näiteks nutitelefonid, puuklotsid). Arutleti, kuidas mõjutavad erinevad füüsikalised näitajad keskkonnaseisundit ning kaaluti säästlikke lahendusi inimtegevuse mõju vähendamiseks. Külastati ettevõtet Enics (Elvas), pöörates tähelepanu keskkonnasäästlikule tootmisele tööstuses.

Tutvuti atmosfäärifüüsika alustega: nt õhu koostise ja selle mõjuga erinevatele füüsikalistele, keemilistele ja bioloogilistele protsessidele, mille tulemusena lõppkokkuvõttes kujuneb nii ilm, kliima kui ka elukeskkond. Selle paremaks mõistmiseks ning seostamiseks välitööde tegevustega külastati ka Tartu Observatooriumi (Tõraveres), kus saadi teada, mis on kaugseire ja kuidas see aitab mõistlikult majandada ka meie metsa- ning põllumaad.

Ühel praktikapäeval toimus elektrokeemia töötuba, milles selle füüsika valdkonna protsesse seostati looduse ja keskkonnakaitsega. Praktilised tööd hõlmasid veel näiteks heli kiiruse jt keskkonnafüüsikaliste parameetrite mõõtmist looduses ning tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamist.

Praktika meelelahutuslik osagi oli teadusega seotud, nii sai tehtud suuri seebimulle ning käepärastest vahenditest jäätist, ei puudunud ka tuli, pauk ja toss.

Õpilased pidid praktikast koostama ettekande ning seda ka esitlema.

Uudise edastas õpetaja Annika Teska.

Praktikat toetas:

Video sellest, kuidas me seenel käisime