Tartu Tamme Gümnaasium

X KU praktika Setu- ja Võrumaal

X KU praktika Setu- ja Võrumaal

X KU keskkonna ja kultuuriloo praktika toimus 5.-7. juunil Setu- ja Võrumaal. Eelkõige oli fookuses Setumaa ja Võrumaa ökoloogise mitmekesisuse kajastamine rahvapärimuses ja seoste loomine pärandtehnoloogia ja loodust mõjutanud tegevuste vahel nii ajaloos kui kaasajal.

Esimesel praktikapäeval  tutvusime Värskas Setu muuseumis vaimse ja esemelise kultuuripärandi mõistega ja setude talupidamise kui ökoloogiliselt tasakaalustatud kogukondliku ettevõtmisega. Järgmisena külastasime Piusa külastuskeskust, kus vaatasime filmi “Piusa koobaste looduskaitseala elustik”.  Meile selgitati koobaste erilisust seal elavate nahkhiirte ja liblikate talvituspiirkonnana. Saime teada Piusa vesiste alade omapärastest elanikest harivesilikest ja konnade liigirikkusest sel alal.  Külastasime ka koopaid ja lahtist liivakarjääri. Obinitsa Setu talumuuseumis tegelesime pärandtehnoloogia uurimise ja loomisega ning kinnitasime oma teadmisi pakutrükiga, mille mustrite olemust avas Kauksi Ülle. Oma loodusmärkidest ja sümbolitest inspireeritud ehteloomingust rääkis Evar Riitsaar ja koos analüüsiti rahvalauludes kajastuvat maailmapilti.

 

Teisel päeva matkasime  Vana-Vastseliina, kus tutvusime kauni ümbruse ning piiskopilinnusega, uurisime sealset väljapanekut. Kuulasime legende ja lavastasime nende põhjal lühietendusi ning kirjutasime omaloomingulise. Päeva teine pool kulus kohalike elanike intervjueerimisele.

 

Praktika kolmandal päeval uurisime M. Traadi “Harala elulugusid” ja vormisime intervjuudes kuuldu sarnasteks loometöödeks, esitasime omaloomingulisi lavastusi ning tegime praktikast kokkuvõtteid.

Praktika fotoalbum asub siin.

Uudise edastas õpetaja Heily Soosaar

Fotod õpetaja Maret Kuura

Praktikat toetas:

Video sellest, kuidas me seenel käisime