Tartu Tamme Gümnaasium

11. HU praktika Pärnumaal

11. HU praktika Pärnumaal

11. HU keskkonna ja kultuuriloo praktika toimus 6.-8. juunini Pärnumaal. Praktikale eelnes 29. mail Reet Hiiemäe loeng pärimuse kogumisest ja kohalike inimeste intervjueerimisest.

Esimesel praktikapäeval õpiti Kurgja talurahvamuuseumis tundma C. R. Jakobsoni elu, loomingut ja tema põllumajnduslikke uuendusi. Tutvuti eesti tõugu loomadega: maatõugu lehmade, eesti hobuste, valgepealiste lammastega. Samuti õpiti tundma toidu aastaringi eesti talus ja toiduga seotud uskumusi ning kombeid, tehti ise võid ja valmistati traditsioonilist talutoitu. Toril tutvuti Tori põrguga, kuulati kohaliku elaniku jutustatud muistendeid, legende ja pajatusi selle loodusobjekti kohta. Õhtul prooviti kätt paelapunumise töötoas.

Teisel praktikapäeval intervjueeriti Lindi küla elanikke, uuriti nende elu mere ääres.  Pärastlõunal tutvuti Tõstamaa alevi vaatamisväärsuste ja ka Tõstamaa mõisas mõisakultuuri ja kohalike kummituslugudega. Päeva lõpetas viktoriin.

Kolmandal praktikapäeval külastati Pärnu rannaniidu kaitseala, vaadeldi sonne, linnalehmi, kuulati konnade krooksumist, uuriti rannaniidutaimi. Kultuuriloolisel orienteerumismängul tutvuti Pärnu linna vaatamisväärsustega ja koduteel külastati Heimtali muuseumi ning tekstiilikunstnik Anu Raua kodutalu ja ateljeed.

Muljed ja uued teadmised-kogemused kirjutati praktipäevikusse, samuti valmisid omaloomingulised tööd.

Praktikat toetas:

Uudise edastas õpetaja Katrin Roodla.

Video sellest, kuidas me seenel käisime