Tartu Tamme Gümnaasium

10. KU keskkonna ja kultuuriloo praktika Setu- ja Võrumaal

10. KU keskkonna ja kultuuriloo praktika Setu- ja Võrumaal

4.-6. juunini toimus 10. kultuuriklassi keskkonna- ja kultuurilooline praktika, kus tutvusime Võru- ja Setumaa rahvakultuuri ja -pärimusega. Praktika eesmärk oli eelkõige vaadelda, kuidas kajastub ökoloogiline mitmekesisus rahvakultuuris, ja aidata õpilastel luua seoseid pärandtehnoloogia ja loodust mõjutanud tegevuste vahel nii ajaloos kui kaasajal.

Esimesel päeval külastasime Värska Seto talumuuseumit, kus meid võtsid vastu Evi Rohtla ja Kersti Virro. Tutvusime seal vaimse ja esemelise kultuuripärandi mõistega ning setude talupidamise kui ökoloogiliselt tasakaalustatud kogukondliku ettevõtmisega.

Veel külastasime Obinitsa Seto talumuuseumit ja galeriid, tegelesime pärandtehnoloogia uurimise ja loomisega ning kinnitasime oma teadmisi pakutrükiga, mille mustrite olemust avas Evar Riitsaar, kes tegi ülevaate loodusmärkidest ja sümbolitest inspireeritud ehteloomingust. Õhtul tutvusime lähemalt võru murdes kirjutatud tekstidega ja lugesime luulet.

Järgmisel päeval matkasime Vana-Vastseliina linnusesse. Seal tutvusime muuseumi väljapaneku, kauni ümbruse ja varemetega, kuulasime kohaga seotud legende. Saime rohkem teada ka palverännakutest Eestis. Lõunal intervjueerisime kohalikke, keskendudes eelkõige koha, uskumuste ja esemetega seotud pärimusele ning inimese ja looduse vastastikustele mõjutustele. Õhtu veetsime muusikaõpetaja Anneli Leima talus, kus tantsisime pärimustantse, laulsime leelot ja mängisime ise pärimusmuusikat Matis Leima juhendamisel. Kuulasime ka sootska ning endise ülemsootska Aarne Leima lühiloengut, kus saime teada Setomaa loodusest, ajaloost ja kuningriigist.

Praktika viimasel päeval esitlesime eelmisel päeval kuuldud keskaegsete legendide põhjal valminud lavastusi ning lõpetasime ekskursiooniga Rõuge muinastallu. Seal rääkis õpetaja Liia Vijand kohaliku maastiku põhjal, milliseid järeldusi arheoloogiliste välitööde kaudu on võimalik sealse eluolu kohta teha. Saime mängida kiviaegseid lauamänge, proovida ise tuld teha ja oda visata.

Praktikast valminud videot saab vaadata siit:

 https://www.youtube.com/watch?v=e8kKCUUkCaA

Fotoalbum asub siin: https://drive.google.com/drive/folders/1MwN-WJmJDB0CP7Fa9sOg1fdaOgAuFMSf?usp=sharing

Video: Sten Paluoja

Fotod: Joonas Taniloo ja Kristina Maasikas

Uudise edastasid Anel Neumann ja Joonas Taniloo (10. KU), õp. Maiu Nurka

Praktikat toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

Video sellest, kuidas me seenel käisime