Tartu Tamme Gümnaasium

11. KU praktikal Pärnumaal

11. KU praktikal Pärnumaal

11. kultuuriklass käis sel aastal praktikal Pärnumaal, et tutvuda sealse loodusliku mitmekesisuse, ökoloogilise eripära, pärimuse ja kultuuriliselt oluliste kohtadega. Kabli külastuskeskuse töötuba „Merelt maale, maalt merele“ aitas ammutada bioloogia- ja geograafiateadmisi Läänemere elustiku kohta ning andis teadmisi mereäärse rahva eluolust. Looduskeskuse kohaliku taimestiku ja loomastiku ökoloogiaalane ringkäik ja töötoad andsid palju uut teavet rannapiirkonna looduskeskkonna kujunemise ja eripära kohta, lisaks olid huvitavad keskkonnaalased kohapärimuslood. Meile meeldisid Pärnu muuseumi arheoloogia ja Pärnu kuurordi loo töötubade külastused, kultuurilooline orienteerumine ja rannaniidu- ning linnaveiste vaatlus Pärnu linnas, iidne ja puutumatu loodusega pühapaik Tõotusemäel. Uue Kunsti Muuseumis kohtusime Mark Soosaare ja väga omanäolise ning põneva Hollandi kunstniku Peter Diemiga. Viimasel praktikapäeval vaatasime üle Toris paljanduva ülem-devoni liivakivi Pärnu lademe, uurisime sellega seotud kohapärimust ja vaatasime üle sarvilise Vanapagana, kes elutsebki kohalikus Põrgus. Linnalapsed lasti lauta koduloomi kaema ja katsuma Kurgjal, kus toimunud ringkäik ja töötuba andsid aimu eestlaste varasemast loodusega kooskõlas elamisest ja maaviljelusest. Seal tegime ise võid, mätserdasime tainast ja küpsetasime kaeraküpsiseid. 11. KU tänab õpetajaid, et vaatamata ootamatule jääaja tulekule oli neil jaksu ning kannatust, et meie viimane praktika teha äärmiselt meeldejäävaks ja vahvaks seikluseks.

Praktikat toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Fotod: õpetaja Maret Kuura

Video sellest, kuidas me seenel käisime