Tartu Tamme Gümnaasium

Toimus TTG teadusvõistlus „Nupp nokib IV“

Toimus TTG teadusvõistlus „Nupp nokib IV“

12. veebruaril panid oma nutikuse ja mitmekülgsed teadmised-oskused proovile 10 viieliikmelist võistkonda: viis meie koolist ning viis sõpruskoolidest – Jõgevamaa, Põlva, Valga ja Võru riigigümnaasiumitest ning Riia Juglas Vidusskolast.

Teist aastat järjest saavutas 1.koha võistkond “Mitupead” koosseisus Koit Reinkubjas, Lauri Lopp, Knuth Helekivi, Märt Kuld, Naomi Charlotta Andersson. 2. koha said külalised Riiast (võistkond “Sniega lapsta” koosseisus Evija Medvedeva, Viktorija Lapsiņa, Lauris Pazāns, Pēteris Valters Sedlenieks, Mārcis Marks Martinsons) ning 3. koha võistkond A-rühm: Mihkel Kiil, Kristiina Sumnikova, Lii Lopp, Joonas Taniloo, Oliver Sepp.

Mõtlema ja tegutsema pidi kiiresti, koostöös ja kavalaltki. Lahendamiseks olid meie kooli õpetajad valmis seadnud kümme ülesannet, neist neli laudadel ja kuus „jaamades“, st nn kontrollpunktides. Järgnevalt on toodud ülesannete lühikirjeldused.
1.    Etteantud vahenditest elektrijõul töötav veepumba ehitamine. Võistluse lõpuks suutis pumba tööle panna 3 võistkonda 10st. Aga need, mis vett kastist pudelisse pumpasid, olid väga ägedad väiksed imelikud mikromootoriga „tegelased“.
2.    Loogikaülesandes tuli üsna segadusttekitavate lausete põhjal otsustada nelja väljamõeldud noormehe koolieelistuse, lemmikraamatu jms üle.
3.    Ajalooülesandes tuli mitmesugused – seekord muuhulgas ka Läti-Eesti suhetega ja ühise ajalooga seotud – sündmused ajateljele paigutada.
4.    Veregrupi ülesanne nõudis nii geneetika- kui füsioloogiateadmisi ja nende rakendamist veregruppide mängulisemal (toiduvärvide abil) määramisel.
5.    Meditsiinijaamas pandi proovile oma teadmised esmaabist.
6.    Preparaadijaam kujunes küll bioloogiaõpetaja „õuduseks“ :), sest mikroskoobi alla sätitud loodusobjekte tunti üsna kehvasti. Ju tuleb veel õppida ja vaatlemist harjutada, et maisi (lillaks värvitud) juuretippu mitte veresooneks pidada või vihmaussi ristlõiget arterist eristada.
7.    Mõõtejaamas mõistatati mitmesuguste mõõtevahendite otstarvet.
8.    Ruumalajaam nõudis matemaatikateadmisi või lihtsalt head silmamõõtu – võimalikult täpselt tuli määrata ühe anuma ruumala.
9.    IT-jaamas tuli teatud failide kättesaamiseks serverisse ühenduda ja osata failide käivitamisel saadud “lahendusvõtmega” edasi tegutseda.
10.    Kirjandusjaamas sätiti vastavusse autori foto, tekstikatkend ja teose pealkiri; näiteks S. Oksanen, N. Ikstena, T. Jannson, P. Coelho ja J.K Rowling.

Õnnitleme võitjameeskondi ja innustame kõiki järgmisel aastal osalema!

Uudise edastas õpetaja Urmas Tokko.

Video sellest, kuidas me seenel käisime