Tartu Tamme Gümnaasium

Teemapäev: Kõik on IT

Teemapäev: Kõik on IT

Kolmapäeval, 6. veebruaril toimus K5 raames 10.-11. klasside teemapäev “Kõik on IT”, mille peamiseks eesmärgiks oli näidata, et infotehnoloogia on kõikjal meie ümber, olenemata õppesuunast ja elualast. Õpilased külastasid nii IT-ettevõtteid kui ka erinevaid õppesuunaga seotud asutusi, mille IT-lahendusi igapäevaselt ei näe.

Kümnendad klassid

10.LO sai näha, kuidas toimuvad tööprotsessid targas loomalaudas;

10. KU õpilastele tutvustati IT kasutust Eesti Rahva Muuseumis;

10. ME osales töötoas, mille käigus programmeeris iga õpilane endale mobiilirakenduse;

osa 10.IT õpilasi külastas Cybernetica As;

rühm 10.IT ja 10.TE klassi õpilasi tutvus TÜ värksvõrgu laboriga;

10.TE õpilastest osad said proovida kätt auto vigade diagnoosimisel arvuti abil Tartu Kutsehariduskeskuse Põllu tänava õppehoones ning

ülejäänud tutvusid IT-lahendustega teaduskeskuses AHHAA.

Üheteistkümnendad klassid

11.IT ja 11.TE klassid said osa muusika ja IT workshopist, mille viis läbi meie kooli IT-juht Mathias;

11.KU klassi õpilasi võttis teatris Vanemuine vastu teatrimaja IT-juht ning

11.ME klassi esindus külastas SA TÜ Kliinikumi, kus õpilased said näha infotehnoloogia ja meditsiini seoseid, nt tutvuti meditsiinilise pildipangaga, ultraheli- ja kompuutertomograafia masinaga;

11.LO klassil on õppekäigud alles ees – külastatakse firmasid Click & Grow ning eAgronom.


Aitäh kõigile asutustele, kes meie õpilased lahkesti vastu võtsid ning oma teadmisi ja kogemusi jagasid! Suur-suur tänu kõigile inimestele, kes meie õpilastega tegelesid ning muutsid teemapäeva sisukaks ja meeldejäävaks!


Muljeid ja kirjeldusi õppepäevalt:

Liis Küpar:

“6. jaanuaril toimunud teemapäeva raames oli meil, 11. kultuuriklassi õpilastel, võimalus tutvuda teater Vanemuises kasutatavate IT lahendustega. Ekskursiooni teatris viis läbi Vanemuise infotehnoloogiajuht Mikk Männaste. Alustuseks käisime heli- ja valgusruumis, seejärel sattusime lava alla, kus asub suur pöördlava konstruktsioon, edasi liikusime lava peale, seal demonstreeriti laval peituvaid võimalusi. Lõpetuseks nägime Männaste kabinetti, kus saab kogu maja IT- seadmeid juhtida.

Oli väga põnev, käisime kohtades, kuhu tavapärase teatrikülastajana kunagi ei satuks. Kultuuriklass tänab läbiviijaid selle ekskursiooni eest!”

Marko Kuura:

“10.IT klass tutvus “Kõik on IT” teemapäev raames ettevõttega Cybernetica AS, mille raames tutvustati IT-ettevõttes töötavate inimeste ametite spetsiifikat. Näiteks said õpilased teada, mida teeb tarkvara arhitekt ning kuidas tema töö erineb näiteks programmeerijast ja tarkvara testijast. Lisaks sellele said õpilased ülevaate sellest, mida kujutab endast X-tee.”

Leen Selart:

“Kolmapäeval K5 ajal käisime klassiga ERMs. Ainuüksi sinna jõudmine oli paras seiklus, nimelt buss oli pilgeni täis rahvast ja see põhjustas paar naljakat seika. ERMi jõudes kiirustasime alla garderoobi ja pärast seda juhatati meid tagaruumidesse. Seal oli suur puutetundlik ekraan ning meile tutvustati eesti muuseumide veebiväravat (MUIS). Sellel lehel saab otsida erinevaid museaale. ERMist on kokku sinna keskkonda jõudnud 282641 museaali. Meile tutvustati ka stuudiot, kus vana filmimaterjali digitaliseeritakse. sellepärast oli neil seal ka hulgaga vanu kassetimängijaid. Filmistuudio juht rääkis, kuidas nad käivad vahel ka välitöödel ja seda, et inimesed saavad ise ka oma filmitud videoid neile annetada. Edasi tutvustasi IT-juht meile, kus kogu seda infot hoitakse. Masinavärk oli kappidesse pandud ja undas. Kristin nägi, kuidas valge juhe tasakesi oma pesast välja vajus, kui itimees oma tähelepanu juba järgmisele undavale masinale suunas. Edasi võtsid meid vastu fotograafid, kes rääkisid meile, kuidas nad museaalidest ja muuseumi poe toodetest pilte teevad ja pärast museaali numbri ja pildi kokku viivad. Nende stuudio oli päris tuus, igasuguse kaadervärgi ja kaameratega. Samuti oli neil valge sein, kus nad lubasid lahkesti facebooki jaoks pilte teha. Samuti tuli välja, et enamus ajast nad ei pildistagi, vaid teevad arvutis tööd ja tuunivad pilte. Nii saigi meie aeg muuseumis otsa ja me jooksime jälle bussi peale. Suur tänu muuseumitöötajatele! Meil oli väga põnev, huvitav ja hariv käik.”

Leili Järvsoo:

“Kaksteist 10.TE õpilast tegid tutvust IT kasutamisega AHHAA–s. Meid võttis vastu AHHAA juhatuse esimees Andres Juur, aga IT-alased valvelahendused võtavad külastajaid vastu juba enne majja saabumist ja kassades ning muidugi ka ekspositsioonisaalides. Videovalvet teostatakse AHHAA klientide ja töötajate turvalisuse tagamiseks ning klientide kvaliteetseks ja operatiivseks teenindamiseks. Seejuures on AHHAA võtnud endale kohustuse kaitsta klientide privaatsust, sest isikuandmete kogumine võib toimuda erinevatel viisidel. Aeg-ajalt kogutakse eksponaadi kasutamisel või veebikeskkonna külastamisel ka isikustamata andmeid selleks, et saaks klientidele edastada kasulikumat teavet ja teada saada, millised veebilehe toodete ja teenuste osad pakuvad klientidele kõige rohkem huvi IT on tõhus abimees ka töötajate töö korraldamisel. Loomulikult pannakse eksponaadid tööle IT abil. AHHAA on juhtiv ekspositsioonide väljatöötamise kompetentsikeskus, olles vastava ala liider Eestis ning tunnustatud koostööpartner välisriikides.”

Mihkel Martin Kasterpalu:

“Tartu Ülikooli värksvõrgu laboris räägiti meile targa kodu kasutamisest, selle nõrkustest hetkel ning millega ja kuidas nemad hetkel tegelevad. Kohapeal oli ka näidis tark elutuba, kus demonstreeriti hetkel turul olevate seadmetega targa kodu funktsionaalsust.”

Fotod üritustelt saatsid Aleksandr Kirpu, Leili Järvsoo, Maiu Nurka, Kristiin Risttee, Elis Eelma, Raner Kiisk.

Uudise edastas Tuuli Tomson.

 

 

 

 

Video sellest, kuidas me seenel käisime