Tartu Tamme Gümnaasium

Head tulemused loodusteaduste olümpiaadidel

Head tulemused loodusteaduste olümpiaadidel

Teeb rõõmu, et meie koolist loodusainete olümpiaadidel osalejaid on palju ja tulemused igas aines tublisti edenenud.

 

2. veebruaril toimus bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor. Gümnaasiumitasemel osales kokku 57 õpilast ning kõik gümnasistid (10.-12.kl) vastasid samadele küsimustele. Maksimaalselt võis saada 50 punkti, kaks esikoha-õpilast said 40p.

Lauri Lopp (12.TE) pälvis 38 punktiga 3.-4. koha 12. klasside arvestuses (ning üldarvestuses 4.-5.koha),

Brita Sander (12.LO) oli 12. klasside arvestuses 7.-8. kohal,

Diana Lanevskaja (11.ME) 11.klasside arvestuses 5.-7. kohal ning

Raffael Somelar (10.LO) 10. klasside arvestuses 4.-5.kohal.

 

Meie parimad keemiaolümpiaadil olid:

12. klassidest Carmen Piirsalu (12.ME) – 8. koht,

11. klassidest Johann Philipp Alexander Ernits (11.TE) – 10. koht ning

10. klassidest Daniel Libin (10.ME) – 9. koht.

 

Meie parimad füüsikaolümpiaadil olid:

Michael Kevin Karlson (12TE),

taas Johann Philipp Alexander Ernits (11TE) ja

Alar Kotkas (10TE).

Füüsikas väärib esiletõstmist ka meie õpilaste eelmise aastaga võrreldes saavutatud kahekordselt kõrgem punktisumma.

Aitäh teile!

Uudise edastasid õpetajad Aleksandr Kirpu, Urmas Tokko ja Agnes Vask.

Video sellest, kuidas me seenel käisime