Tartu Tamme Gümnaasium

Tamme geenilabor – anna hoogu!

Tamme geenilabor – anna hoogu!

Hea koolipere, vilistlased, koostööpartnerid!

Loodame toetajate abiga luua TTG laborisse õpilastele võimalused biotehnoloogiliste tööde sooritamiseks. Aktiivsed õpilased koostöös vilistlase Kaarel Krjutškoviga ning meediaeksperdi Marju Himmaga alustasid selleks meedia- ja ühisrahastusprojekti. Uus koolihoone ja labor on meil olemas, nüüd on aeg seda veelgi kaasaegsema sisuga täita!

TTG on olnud tugev loodusteadusliku süvaõppega kool juba 52 aastat. Sobiva õppelabori puudumisel toimusid biotehnoloogia praktikumid üle kümne aasta Tartu ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis. Nüüdseks on kool osa biotehnoloogilisest varustusest juba soetanud, üht-teist on kinkinud head toetajad, projektile on õla alla pannud haridus- ja teadusministeerium, kuid ülejäänuks puudub koolil võimekus.

Seetõttu on TTG ettevõtlikud õpilased otsustanud koguda vajaliku summa Hooandja keskkonna abiga.

Meil on hea meel igasugusest toetusest – nii annetustest Hooandjas, toetavatest sõnavõttudest kui ka info levitamisest sotsiaalmeedias.

[su_vimeo url=”https://vimeo.com/157110850″]

Biotehnoloogia õppelabor võimaldab parandada loodus- ja meditsiinisuuna jt gümnasistide ettevalmistust, sest nii suudame esimesena Eesti gümnaasiumitest pakkuda võimalust teha nüüdisaegseid laboratoorseid töid biotehnoloogias kooli enda ruumides. See on äärmiselt oluline, sest planeeritav õppetöö saab olla senisest paindlikum, põhjalikum ning säästab õpilaste kallist aega, kuna nad ei pea praktikumiks koolist lahkuma. Kaasaegse õppekeskkonnaga tugevdame veelgi TTG loodusteaduslikku süvaõpet ning aitame õpilastel mõista biomeditsiini, biotehnoloogia ja geenitehnoloogia valdkondi. Teie abiga täiustatav õppelabor võimaldab planeerida ka uusi teematutvustusi näiteks materjali- ja nanotehnoloogia suunal.

Projekti läbiviijate nimel
Karl Pütsepp, õpilaste esindaja
Margus Sarap, TTG hoolekogu ja MTÜ TTG Vilistlaskogu esimees
Urmas Tokko, TTG bioloogiaõpetaja ja õppesuundade juht

Video sellest, kuidas me seenel käisime