Tartu Tamme Gümnaasium

Õppekäik Islandil Erasmus+ raames

Õppekäik Islandil Erasmus+ raames

Eramus+ õpirändeprojekti „Õpetaja professionaalne areng uue õpikäsituse valguses“ raames käisid Islandil õpirändel füüsikaõpetaja Agnes Vask ja bioloogia õpetaja Ott Maidre. 17.–23. märtsini toimunud igati õnnestunud ja vaheldusrikka ürituse korraldajaks oli English Matters.
Saime väga hea ülevaate Islandi haridussüsteemist, kultuurist ja loodusest. Külastasime Háaleitisskóli põhikooli, Sundi keskkooli ja Flensborgi keskkooli Hafnarfirðis.
Islandi koolisüsteem rõhutab õpilase enesejuhtimise olulisust õppeprotsessis. Õpilane õpib, õpetaja suunab ja varustab materjalidega. Õppekeskkond on stressivaba ja sujuv, vastavalt õpilase enda tempole.
Suur osa Islandi keskkoolidest on läinud üle kursusepõhisele õppele. Ei ole klasse, vaid on ained, mida õpilased valivad sarnaselt Eesti ülikoolisüsteemiga. Kursusepõhine süsteem kaotab õpilaste jaoks küll ühtse klassivaimu, aga tagab rahulikuma õpikeskkonna.
Koole külastades saime teada, miks on Islandi haridussüsteem hiljuti muutunud väga radikaalselt: koolid võivad ise kujundada oma õppekavu. Enne seda oli probleemiks õpilaste suur väljalangevus ja motivatsioonipuudus. Seetõttu kohanes Islandi haridussüsteem ümber, mitte ei oodatud õpilaste kohanemist. See on märk sellest, et kui süsteem ei tööta, siis peab süsteemi muutma nii, et prioriteediks on inimene, mitte abstraktne mõte.
Teksti autor: Agnes Vask
Fotode autorid: Ott Maidre, Agnes Vask, Riina Tamm, Kristi Jaason

Video sellest, kuidas me seenel käisime