Tartu Tamme Gümnaasium

Õpiränne Itaaliasse. Õppimine on katsetamine ja uurimine

Õpiränne Itaaliasse. Õppimine on katsetamine ja uurimine

13.-17. aprillil viibisid Tartu Tamme gümnaasiumi õpetajad seoses Erasmus+ projektiga Roomas.

 

Neljapäevasel koolitusel tutvustati itaalia arsti ning õpetaja Maria Montessori loodud õpetamise meetodit ning kavandati ja viidi läbi rahvusvahelistes meeskondades sellest mõtteviisist lähtuv koolitund, mis keskendus ühele teadusteemale. Samuti koostati ülevaatlikke õppevideosid erinevate katsete rakendamiseks tunnis.

 

Maria Montessori õppemeetodit rakendatakse mitmetes koolides üle maailma. Montessori filosoofia järgi jõuavad õpilased iseõppival moel, õpetaja taandunud, suunava, motiveeriva käe all loomuliku huvi ja katsetamist soosiva tulemuseni, mis on õppimise kui protsessi ja efektiivse tulemuse oluline eeldus.

 

Tartu Tamme gümnaasium osaleb Erasmus+ projektis „Boosting Science Education in School. Selle eesmärk on arendada rahvusvahelist koostööd teaduskeskuste ja erinevate riikide koolide vahel ning vaadelda, kuidas teadusvaldkondade õppimist ja õpetamist mujal rakendatakse. Parimad meetodid ning ideed kaasatakse igapäevasesse koolitöösse. Eestist osalevad projektis Tartu Tamme gümnaasium ja teaduskeskus AHHAA. Projekti käigus on toimunud seni kolm õpirännet, neist kaks Rooma ja üks Rumeeniasse.

Õppekäigul Itaalias osalesid õpetajad Leili Järvsoo, Mari-Liis Jaansalu, Agnes Vask ja Maiu Nurka.

 

Uudise edastas õp. Maiu Nurka

Fotod: Maiu Nurka, Mari-Liis Jaansalu, Agnes Vask

Video sellest, kuidas me seenel käisime