Tartu Tamme Gümnaasium

Laboriõppel Budapestis

Laboriõppel Budapestis

Kooli Erasmus+ projekti „Õpetaja professionaalne areng muutuva õpikäsituse valguses“ raames oli keemiaõpetaja Aleksandr Kirpul ja bioloogiaõpetaja Urmas Tokkol suurepärane võimalus õppida farmakoloogia/biomeditsiini laboris Ungaris. Vastuvõtva asutuse LabMagister töötajad korraldasid sisuka ja huvitava praktilise koolituse kaasaegses laboris. Seal tegeletakse nii in vitro kui in vivo loomkatsetega farmakoloogias kui ka biomeditsiiniliste analüüside ja uuringutega (sperma kvaliteet, vereanalüüs, rakukultuuride kasvatamine). Taolistesse sertifitseeritud laboritesse võõrad tavaliselt ei pääse. Ent meil oli väga hea võimalus näha ning praktiliselt proovida vahendeid ja töövõtteid, mida töötavas ja hinnatud laboris igapäevaselt tehakse. Täname väga labori töötajaid, eriti Endre Mikus’t, Agnes Hajnal’i ja Olga Losonczi, kes päevad läbi lahkelt meid õpetasid ja juhendasid! Nii jõuavad arusaamad ja näited kaasaegsest teadusest ja selle rakendusvaldkondadest paremini koolitöösse, õpilasteni. Sellist töö- ja õppeprotsessi võiks, tundub et uudissõnana, nimetada siirdehariduseks. Pikem ülevaade toimunust on projekti ajaveebis:  alustuseks mõtisklus Budapestist ja siis „siirdeharidusest“, seejärel aga juba tegelike teadusuuringute valgustamiseni, kord organivanni kasutamisest, kord ravimikatsetusest. 

Uudise edastas õpetaja Urmas Tokko

Pildid: U. Tokko ja A. Kirpu

Projekti toetab rahaliselt Euroopa Komisjon Erasmus+ programmist.

Video sellest, kuidas me seenel käisime