Tartu Tamme Gümnaasium

Õpilased tutvustasid HUNTSil uurimistöid

Õpilased tutvustasid HUNTSil uurimistöid

27. septembril toimus kirjandusmuuseumis teist aastat humanitaarainete õpilaskonverents HUNTS. Tartu Tamme gümnaasiumist tegi seal ülevaate oma uurimistööst kolm õpilast.
Birgit Saar (12 ME) rääkis hüpnoosist ja selle kajastamisest ilukirjanduses, Liisbeth Tatter (12 TE) Küprose kreeklaste ja türklaste nn rohelise joonega seotud hoiakutest ja teadmistest. Oma uurimusest rääkima oli kutsutud ka esimese aasta ülikoolitudeng Kristin Lass, kes tutvustas Tamme gümnaasiumis õpilastööna valminud uurimust “Naise kuvand ajakirjas Nõukogude Naine ja Eesti Naine aastatel 1977–2007”.

Kokku oli HUNTSi kavas sel aastal 33 kõnelejat, peaaegu kaks korda rohkem kui eelmisel aastal. Ettekanded jagunesid teemade alusel plokkideks, iga ploki lõpus oli arutelu, mille käigus õpilased vastasid kuulajate küsimustele, said tagasisidet ja soovitusi edasiseks tööks.

HUNTS on mõeldud 9.–12. klassi õpilastele üle Eesti. Konverents toob kokku õpilased ja teadlased tutvustama oma värskeid mõtteid ja vaateid ning arutlema uute ja innovaatiliste meetodite üle, valmistades sel moel ette uut põlvkonda humanitaarteadlasi ja suurendades humanitaarteaduste kõlapinda. Konverents võimaldab muuhulgas saada õpilasesinejatel vahetut tagasisidet ja innustust tegevteadlastelt. (http://www.kirmus.ee/est/teenused/hunts/)

Konverentsi korraldasid Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahva Muuseum ja Hugo Treffneri gümnaasium.

Fotod: Õp. Maiu Nurka
Uudise edastas: Õp. Maiu Nurka

 

Video sellest, kuidas me seenel käisime