Tartu Tamme Gümnaasium

Ökoloogia ja keskkonnakaitse välipraktika

Ökoloogia ja keskkonnakaitse välipraktika

11.loodusklassi traditsiooniline ökoloogia ja keskkonnakaitse praktika toimus 27.-28. septembril Palupõhja Looduskoolis, Alam-Pedja looduskaitsealal Emajõe ääres. Välipraktika koosnes kahest suurest osast: Emajõe selgrootute uurimine (õp. Külli Kalamees-Pani) ning Emajõe vee keemiliste ja füüsikaliste omaduste kirjeldamine (õp. Ott Maidre). Õpilased kogusid ja määrasid Emajões elavaid selgrootuid ning käisid matkarajal, kus uuriti Emajõe üldökoloogilisi näitajaid. Hiljem kasutati erinevaid keemilisi meetodeid ja digitaalseid mõõtevahendeid jõevee kvaliteedi tundmaõppimiseks. Välipraktika eesmärk oli tutvustada piirkonna looduslikku mitmekesisust, panna õpilasi märkama abiootilist ja biootilist keskkonda ning nägema ja väljendama nendevahelisi seoseid.

Pildid: 11.LO õpilane Alizee-Milene Peets
Uudise edastas: Õp. Ott Maidre

Video sellest, kuidas me seenel käisime