Tartu Tamme Gümnaasium

10.LO botaanika praktika

10.LO botaanika praktika

Botaanika suvepraktika toimus Karula Rahvuspargis, Kaikal.

Majutuskoha kõrge mäe otsast sai nautida kauni kuplistiku ja talukohtade vaateid. Igapäevastel õpperetkedel, pikkadel matkadel koguti taimi, õpiti ja/või korrati liikide tunnuseid, tutvuti erinevate kooslustega. Õpiti tundma ja määrama Eestis metsikult kasvavaid rohttaimede liike (ca 100 liiki), koostati herbaarium ja õpiti selgeks mõnekümne taimeliigi ladinakeelne nimetus.

Koostati, ja hiljem täiendati ja värskendati taimeliikide näitust, mille abil õhtuti õppida sai. Algul keskenduti tuntumatele ja enamlevinud liikidele, hiljem lisandusid haruldasemad ja keerukamalt määratavad liigid. Igal õppepäeval toimus ka õhtune õppetund, kus õpiti taimemäärajaid kasutama, tutvuti herbariseerimise nõuetega ja korrati üle liikide peamised tunnused. Saadi aimu liigilise ja elupaigalise mitmekesisuse rollist ökoloogilises tasakaalus.

 

Praktikapäevade matkad viisid muuhulgas tutvuma kolme kauni järvega: Ähijärv, Mikilä ja Õdri järv, kus karastunumad ujumise ette võtsid – ega selleta olekski keeruline penikeelte ja vesikuuskede juurde pääseda. Taimeõppimise retkedele pakkus vahepala Kaika nõia (pr Laine Roht) kunagise eluaseme ja mõnede ravimislugudega tutvumine või lehmakarjaga vestlemine hoolimata õpilase linna- või maapäritolust.

Kogemus ise toiduvalmistamisest kulub ilmselt samuti ära – võibolla ei tee mõni seda elus enam kunagi 🙂 Töökad päevad tasusid end lõpuks ära ka heade hinnete näol.

Uudise edastas õpetaja Urmas Tokko.

Praktikat toetas:

Video sellest, kuidas me seenel käisime