Tartu Tamme Gümnaasium

Vastuvõtt 10. klassi

Vastuvõtt 10. klassi

Lapsevanem või lapse seaduslik esindaja esitab taotluse  õpilase gümnaasiumisse vastuvõtmiseks 16. juunist kuni 28. juunini Tartu haridusteenuste süsteemis ARNO (http://www.tartu.ee/arno).

Koolimajja kohaletulek ei ole vajalik, dokumentide esitamine toimub ainult e-keskkonnas. Vajadusel abistab taotluse esitamisel ARNO kasutusjuhend.

Taotluse juurde tuleb lisada õpilaspileti jaoks dokumendifoto (failinimeks kirjutada õpilase ees- ja perekonnanimi)

Taotluse eelduseks on meie koolist saadud kinnituskiri.

Küsimuste korral kirjutada kool@tammegymnaasium.ee või helistada tööpäeviti 9.00-13.00 7412070 (v. a. 22. juuni)

Video sellest, kuidas me seenel käisime