Sisseastumine 10. klassi

Sisseastumine 10. klassi

Teema: Info, Vastuvõtt

Kui õpilane on meie kooli 10. klassi vastu võetud, peab lapsevanem kooli vastuvõtmise taotluse esitama süsteemis Arno 27. juuniks 2018. a. Palume taotlusele lisada ainult digitaalne dokumendifoto. Põhikooli lõputunnistuse andmed saame EHISest ning tervisekaart tuleb tuua sügisel kooliõe kätte. Arnosse on … Jätkub…

Vastuvõtt 10. klassi

Vastuvõtt 10. klassi

Teema: Info, Vastuvõtt

Lapsevanem või lapse seaduslik esindaja esitab taotluse  õpilase gümnaasiumisse vastuvõtmiseks 16. juunist kuni 28. juunini Tartu haridusteenuste süsteemis ARNO (http://www.tartu.ee/arno). Koolimajja kohaletulek ei ole vajalik, dokumentide esitamine toimub ainult e-keskkonnas. Vajadusel abistab taotluse esitamisel ARNO kasutusjuhend.

Avatud uste päev

Avatud uste päev

Teema: Vastuvõtt

Hooga on käima läinud sisseastumisperiood ning sellega seoses ootame kõiki 9.klassi õpilasi avatud uste päevale, mis toimub 17. veebruaril kell 15.30 Tartu Tamme Gümnaasiumis

Sisseastumine 10. klassi

Sisseastumine 10. klassi

Teema: Vastuvõtt

Kui õpilane on meie kooli 10.klassi vastu võetud, saab lapsevanem sisseastumiseks vajaliku taotluse esitada e-keskkonnas Arno. Palume taotlusele lisada digitaalse dokumendifoto. Põhikooli lõputunnistuse andmed saame EHISest ning tervisekaardi võib tuua sügisel kooliõe kätte.

Registreerimiskeskkond koolikatsetele on avatud
Avatud uste päevad sisseastujatele
Muusikaõpetaja ootab laulma
Õpilasesindus täieneb!
Mis juhtub sügisel?

Mis juhtub sügisel?

Teema: Vastuvõtt

Täiendasime oluliselt “Meie Kool“-rubriiki – lisandus huvitavat infot Õppekorralduse, Õppeaasta plaani ning kohustuslike- ja valikkursuste kohta. Sellest kõigest täpsemalt saab lugeda allolevale pildile klõpsates:

Vastuvõtt gümnaasiumisse