Tartu Tamme Gümnaasium

Zooloogia suvepraktika (11.LO)

Zooloogia suvepraktika (11.LO)

Zooloogia ja loomaökoloogia suvepraktika toimus Tõutsi külas, Kappermäel.
Õpiti tundma ja määrama Eesti fauna liike – selgrootuid ja selgroogseid, õpilased koostasid putukakogu, õpiti tundma linnuliike, sealhulgas nende laulu järgi. Esimesel õppepäeval toimus väike ringsõit Otepää Looduspargis, et üldiselt tutvuda erinevate koosluste loomastikuga, ja looduspargi keskkonnakaitsega.

Praktikal vaadeldi linde, püüti ja määrati veeselgrootuid ning putukaid nii päeval kui ööpüügina. Õpperetkedel loodusse pöörati võimalusel tähelepanu loomade tegutsemisjälgedele ja häälitsustele. Praktikapäevade õhtul toimusid õppetunnid liikide määramiseks ja olulisemate tunnuste kordamiseks, putukate kollektsioneerimise reeglite tutvustamiseks ja putukakogu koostamiseks. Praktika lõppes hindelise arvestusega.
Praktikat hoidis toimimas 11.LO klassijuhataja Sirje Summel, zooloogilisi töid juhendas Külli Kalamees-Pani. Täname Kappermäe seltsimaja lahket pererahvast, Pille ja Peeter Kangurit.

Zooloogia ja loomaökoloogia praktikat toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus, projekti „Ökoloogilise mitmekesisuse praktikad Tamme gümnaasiumi õpilastele 2015/2016“ raames.


Uudise edastas bioloogiaõpetaja ning õppesuundade juht Urmas Tokko

Video sellest, kuidas me seenel käisime