Tartu Tamme Gümnaasium

12. TE keskkonnakeemia ja tehnoloogia praktika 9.-11.09.2020

12. TE keskkonnakeemia ja tehnoloogia praktika 9.-11.09.2020

Praktika toimus Ida-Virumaal ja Tartu linnas. Peamisteks tegevus- ja vaatlussuundadeks olid tehnoloogiate rakendamise mõju keskkonnale ja igapäevaelule, looduse ja energeetika seosed, keskkonnareostus ja –kahjustused ning toidu- ja tarbekeemia kaasajal.

Kahepäevasel välipraktikal Ida-Virumaal õpiti tundma kaevandus- ja tööstuspiirkonna keskkonnaprobleeme, tutvuti ettevõtete tehnoloogiliste protsesside mõjuga loodusele ning keskkonnakeemia alustega.

AS Scanola Baltic rapsiõlitehases Jõgevamaal tutvuti rapsiõli tootmise etappidega ja valmistoodangu otstarbega. Tehas toimib väga keskkonnahoidlikult – tootmine on jääkidevaba, kõik tootmise produktid lähevad kasutusse. Kolmapäeval käidi õpperetkel NPM Silmet OÜ tehases, mis on üks suurimaid teaduspõhiseid kõrgtehnoloogia-ettevõtteid Eestis ning haruldaste metallide ja haruldaste muldmetallide tootjaid Euroopas. Selles Sillamäel asuvas ettevõttes on umbes 430 töötajat. Sama päeva õhtul jõudsid õpilased käia veel Kohtla-Järve Põlevkivimuuseumis, kus ootas neid energiline ja sisukas giidiga ekskursioon.

Järgmisel päeval külastati Aidu karjääri. See on ilmekas koht näitamaks, milline rikutud maastik jääb järele pärast kaevanduse sulgemist. Kuid karjäärid on ühtlasi ka heaks näiteks maastike taastamisest pärast kaevandamist.
Pikemalt õpiti Kohtla kaevandusmuuseumis põlevkivi maapinnal ja maa all kaevandamise ükskikasju, nt milline on kaevandatud põlevkivi edasine töötlemine ja millised keskkonnakahjustused kaasnevad kaevandamisega Eestis.

Praktikapäeval Tartus said õpilased ise valmistada Tamme Gümnaasiumi laboris juustu, niisutavat huulepulka ja seepi valmissegust.

Uudise edastas õpetaja Aleksandr Kirpu.
Pildid: Ketlin Kannik

Projekti “„Keskkonna välipraktikad Tartu Tamme Gümnaasiumi õpilastele 2019/2020“ toetab

Video sellest, kuidas me seenel käisime