Tartu Tamme Gümnaasium

VOSK – rahvusvaheline kogumik TTG kaasabil

VOSK – rahvusvaheline kogumik TTG kaasabil

Meie kooli bioloogiaõpetaja ja õppesuundade juhi Urmas Tokko eestvedamisel osales Tartu Tamme Gümnaasium eelmisel kevadel rahvusvahelises EUN-i (European Schoolnet) koostööprojektis, mille käigus loodi kogumik koolijuhtidele. Koostatud materjal tutvustab erinevate riikide kogemust nutiseadmete kasutamisel õppetöös ning annab juhtnööre õpetajatele VOSK-i teemadel. VOSK (võta oma seade kaasa) on meetod, mis võimaldab õpilastel koolitunnis õppida oma nutiseadme abil. Antud soovitused põhinevad juhtumiuuringutel, mis viidi läbi Austrias, Eestis, Soomes, Iirimaal, Norras, Portugalis, Šveitsis ja Ühendkuningriigis. Eestist osales uuringus viis kooli: Gustav Adolfi Gümnaasium, Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium, Luua Algkool, Tartu Tamme Gümnaasium ning Pelgulinna Gümnaasium.

Juhtumiuuringus kajastati meie kooli 250 õpilase ning 5 õpetaja tööd. Õpetaja Urmas Tokko märgib VOSK-i positiivsete tulemustena õpilaste motivatsiooni tõusu, aktiivsemat osavõttu tundidest, huvi kasvu enesehindamise vastu ning suuremat soovi omandada ainet.


Mõned Eesti õpetajate tähelepanekud:

  • VOSKi-i kasutamise eeltingimus on väga hea WiFi võrgu olemasolu koolis.
  • VOSK-is nähakse ühte võimalust kooli ressursside efektiivseks kasutamiseks.
  • Nutiseadmete kasutus toetab efektiivselt õpilaste koostööd õppides paaris ja väikestes gruppides.
  • Algkoolis on mugavam kasutada tahvelarvuteid, gümnaasiumiastmes sülearvuteid.

 


Ingliskeelne kogumik BYOD Bring Your Own Device. A guide for school leaders on nüüd kättesaadav. Eriti tasub lugeda peatükki juhtumiuuringust Eestis (lk. 26-29) ning juhtnööre õpetajatele, kes soovivad VOSK-i oma tundides kasutada (lk. 49-50).

 

Video sellest, kuidas me seenel käisime