Tartu Tamme Gümnaasium

Vaheajal käisid õpetajad koolis

Vaheajal käisid õpetajad koolis

Tänu Erasmus+ projektile ning sellest tulenevast Euroopa Liidu rahastusest külastasid õpetajad Maarika ja Mait vaheajal Saksamaa gümnaasiumit. Eesmärgiks oli varjutada Velberti linnas asuva Geschwister-Scholl-Gümnaasiumi õpetajaid Tegemist on väga vahva gümnaasiumiga, mis pakub ka kakskeelset lõimitud õpet. Eriti pakkus õpetajatele huvi milliseid õpetamismeetodeid kasutatakse, kuidas lõimitakse erinevaid õppeaineid ja milline on üldine õpikäsitlus Saksamaal.

Päevad möödusid tihedalt, hommikul kooli ja pärastlõunal tagasi – õpetajad olid justkui taas õpilaserollis. Külastati erinevaid tunde ja ammutati teadmisi. Eriti paelus õpetajaid see, et seal toimuvad inglise keele tunnid on lõimitud geograafia, ajaloo ja ühiskonnaõpetusega. Nimelt, tunnid toimuvad kolm-neli korda nädalas, mis on valdavalt saksa/inglise keeles (st kakskeelsed). Kindlasti tuleb nentida, et nende õppematerjalid olid ka väga head. Kasutusel olid kvaliteetsed lõiminguks vajalikud õppematerjalid, kus keerulisematel sõnadel ja väljenditel olid eraldi saksakeelsed tõlked. Samuti aitas kaasa sellele ka asjalikud töölehed.

Õppimise kultuur on üldiselt sama, aga võrreldes, siis tuleks kindlasti välja tuua õpilaste aktiivsus tunnis. Kõik töötavad kaasa ja tahavad väga tunni jooksul vastata (st kätemerd kohtas alati). Seda oli väga vahva näha ning tekkisid ka mõned mõtted, kuidas n.ö aktiveerida ka oma kooli õpilasi rohkem kaasa rääkima.

Lisaks pakkus see ka võimaluse vaadata ja hinnata oma tööd ja kooli teise pilguga. Selle tulemusena saime ka paljuski kinnitust, et kui hea on meie kool, keskkond ja inimesed. Lisaks ka, et kuidas on tunnid struktureeritud – mis kohati neil jätab rohkem ruumi arenemiseks, kui meil.

Mõned mõtted, mida õpetajad kaasa võtaksid:
Õpetaja Maarika: ’’Mulle väga meeldis see, kuidas õpetajad vilunult kasutasid nutivahendeid. Teadsid kõiki nuppe, meetodeid ja oskasid antud vahendeid väga meisterlikult kasutada. Kindlasti võiks ka meie koolis teha mõne täiendkoolituse nutivahendite kasutamisest.’’
Õpetaja Mait: ’’Just see, kuidas nad lõimivad mitmeid aineid omavahel. See on midagi, mida PERG ja MURG hetkel katsetab ja proovib, kuid seal sai näha seda praktikas. Väga vahva ja kindlasti ka õpilastele kasulik, kui nad saavad inglise keelt praktiseerida ja rääkida nt ühiskondlikult aktuaalsetel teemadel.’’

Üldiselt oli see väga kasulik kogemus ning kindlasti aitab õpetajaid oma meetodite lihvimisel/kaasajastamisel kaasa ning pakkus ka väga vajalikku ja mahukat vaadet õppeainete lõimimisest. Väga tänulikud, et meil avanes selline võimalus selle projekti raames.

 

Video sellest, kuidas me seenel käisime