Tartu Tamme Gümnaasium

TTG eesti keele ja kirjanduse õpetajad Erasmus+ koolitusel Ateenas

TTG eesti keele ja kirjanduse õpetajad Erasmus+ koolitusel Ateenas

Aprilli lõpus käisid kolm eesti keele ja kirjanduse õpetajat, Helle-Mari Märtson, Eneli Liblik ja Liina Nagel Erasmus+ koolitusel Ateenas. Koolitus keskendus tehisaru rakendusvõimalustele õpetajatöös. Tutvustati hulganisti erinevaid võimalusi, potentsiaalseid tulevikusuundi, aga ka ohukohti. Kaardistati käesolev olukord tehisaru maastikul, nentides, et tegemist on äärmiselt kiiresti muutuva valdkonnaga, kus iganädalaselt lisandub uusi keskkondi ning võimalusi. Õpetajana on mõistlik leida endale sobivad abivahendid ning neid paremini tundma õppida. Sageli on sarnase ülesehituse ja funktsionaalsusega programme palju ning kasutuseelistus sõltub näiteks hinnast ja kasutusmugavusest. Tutvuti ka mängustamise põhimõtetega ehk kuidas õppeprotsess tehisintellekti abil mängulisemaks muuta, milliseid rakendusi võiks proovida ning milliseid võimalusi praegu olemas on. Koolituse kokkuvõtteks tuleb tõdeda, et AI on tulnud, et jääda, ja prognoosid näitavad selle imbumist peaaegu igasse eluvaldkonda hüppeliselt järgneval paarikümnel aastal. Õpetajatena tuleb selle reaalsusega harjuda, õppida sellega koos toimetama ning isegi leida viise enda töö hõlbustamiseks ja mitmekesistamiseks.

 

Video sellest, kuidas me seenel käisime